Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody a taktiky tvorby cen

Metody a taktiky tvorby cen

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá metodami a taktikami tvorby cen. Pohlíží na cenu jako na základní marketingový nástroj. Uvádí metody stanovení cen služeb. Věnuje se problematice správné tvorby cen, a zamýšlí se nad tím, jak vybrat správnou taktiku a cenovou politiku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metody stanovení cen služeb
3.
Taktika tvorby cen
4.
Výběr vhodné taktiky
5.
Závěr

Úryvek

"1. Úvod
Cena je základním prvkem marketingového mixu služeb. Od cenové politiky se odvíjí výše příjmů podniku. Cenová rozhodnutí jsou důležitá pro vnímání hodnoty a kvality služeb zákazníkem a hrají též významnou úlohu při budování image služby. Cenová rozhodnutí mají vliv na všechny kroky v oblasti nabídky a marketingu. Oceňování navíc ovlivňuje vnímání nabízené služby zákazníkem. Například řetěz hotelů, které slouží především prázdninové turistice, bude nabízet levné ceny. Jeho zákazníci budou automaticky očekávat nižší úroveň a kvalitu služby.
Cena též odráží některé specifické vlastnosti služeb, jako jsou například promptní dodávka a dosažitelnost. Cenová rozhodnutí úzce souvisí se značnou produktu.

2. Metody stanovení cen služeb
Objektivně stanovené ceny
Objektivně stanovené ceny umožňují stanovit fixní poplatek za určitou službu nebo hodinovou sazbu a násobit tento poplatek počtem spotřebovaných služeb (např. mytí vlasů, stříhání, foukání) nebo počtem odpracovaných hodin (např. strávených konzultacemi, přednášením apod.)
Výhoda objektivně stanovených cen spočívá v tom, že jsou snadné a konzistentní. Nevýhodou je skutečnost, že nebere v úvahu, jak zákazník vnímá hodnotu služby. Fixní poplatek není nutno projednávat se zákazníkem. V důsledku toho však mohou být v porovnání s konkurencí příliš vysoké nebo velmi nízké. I při tomto způsobu stanovení ceny je tedy nutno znát ceny konkurentů.
Subjektivně stanovené ceny
Subjektivní stanovení cen znamená, že objektivně stanovené ceny je nutno upravit na základě vnímání hodnoty zákazníkem tak, aby byly pro něj přijatelné. Pokud nejsou k dispozici údaje o službách poskytovaných v minulosti, jsou skutečné ceny přesto stanoveny pouze odhadem.
K subjektivním prvkům ceny patří:
- odhad efektivnosti poskytování služby,
- porovnání schopností a zkušeností poskytovatele služeb,
- typ a obtížnost práce,
- zákazníkovo pohodlí,
- specifické nebo nepřesně formulované požadavky zákazníka,
- hladina tržních cen,
- přesčasy (pokud jsou nutné),
- hodnota služby a přijatelnost ceny pro zákazníka.

Mnohé služby jsou poskytovány opakovaně a systematicky – v takovém případě je vhodné objektivní stanovení ceny. Produkce mnoha dalších služeb se často podobá umění a v takovém případě reálněji vyjadřuje hodnotu služby subjektivní ocenění.
Stížnosti na vysoké ceny služeb jsou (bez ohledu na způsob stanovení ceny) způsobeny: nezkušeností poskytovatele služeb, nedostatečnou kontrolou práce, špatným vstupem do podnikání a neefektivním využitím kvalifikace zaměstnanců.

3. Taktika tvorby cen
Taktika tvorby cen souvisí se zodpovězením následujících otázek:
1. Jaká má být výše ceny za určitou službu?
Uvažujeme o výši nákladů, elasticitě poptávky, cenách konkurence, nabídce slev a důvodech k jejich poskytnutí, psychologických aspektech cenové tvorby.
2. Jaká je zvolená základna cenové tvorby?
Jako základ cenové tvorby můžeme zvolit platbu za určitý úkon, platbu za přístup do určitého zařízení nebo možnost jeho užití, platbu za jednotku času, procentní sazbu z určité transakce (provize), platbu za spotřebu materiálních zdrojů, platbu za překonání geografické vzdálenosti, platbu za váhu nebo velikost předmětu výkonu služby. Cena může být stanovena zvlášť za každý prvek služby nebo za soubor prvků celkové nabídky služby.
3. Kdo bude provádět fakturaci?
Může to být organizace poskytující službu, specializovaný zprostředkovatel (cestovní agentura, banka, apod.) V takovém případě je třeba určit formu odměny zprostředkovatele, zpravidla fixní provize nebo provize ve formě dohodnutého procenta z realizovaného objemu tržeb za poskytnuté služby.
4. Kde dojde k uskutečnění platby za poskytnutou službu?
Platba se zpravidla uskutečňuje v místě poskytnutí služby v hotovosti, nebo v bance, popřípadě bankovním převodem, šekem nebo kreditní kartou. Stále více se rozvíjejí převody prostřednictvím internetu. Výhody elektronických forem plateb je nejen jejich uskutečnění z místa, které zákazníkovi vyhovuje, ale i v čase, který mu vyhovuje.
5. Jakým způsobem je cena sdělována zákazníkovi?
Cenu je možno sdělit osobně, zpravidla před poskytováním služby. Poskytovatlé některých služeb (zejména zakázkových prací) upozorňují v souladu s obchodním zákoníkem na možnost zvýšení předpokládané ceny o 10%. Cenu je možno sdělit v průběhu reklamní kampaně obvykle prostřednictvím tištěných médií (katalogy). Elektronická média rovněž většinou sdělují ceny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15264
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse