Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody a techniky na podporu tvořivosti

Metody a techniky na podporu tvořivostiKategorie: Management, Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce heslovitě definuje následující metody a techniky, které podporují tvořivost v práci: Brainstorming, Brainwritting, Think Thank, Delfská metoda, metoda scénáře a metody her. Závěr stručně popisuje bariéry kreativního myšlení a praktiky, které napomáhají tvořivosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Brainstorming
2.1.
Postup při použití Brainstormingu
2.2.
Základní pravidla Brainstormingu
3.
Brainwritting (obdoba Brainstormingu)
4.
Think Tank
5.
Delfská metoda
6.
Metody her
7.
Bariéry kreativního myšlení: - podle M. Armstronga
8.
Praktiky, které napomáhají tvořivosti

Úryvek

"Manažerská práce zahrnuje kromě rutinních problémů, které se běžně vyskytují i obtížné nebo dokonce zdánlivě neřešitelné problémy. Na řešení těchto problémů už rutinní myšlení nestačí a musí zde nastoupit kreativní myšlení. K podpoře tvůrčího myšlení manažerů i jejich podřízených pracovníků nám pomáhají metody a techniky na podporu tvořivosti.

Mezi tyto techniky řadíme Brainstorming, brainwritting, tink tank, delfská metoda, metoda scénáře, metoda her.

Brainstorming
Podstata této techniky je založena na třech poznatcích:
 Volnou diskusí týmu získat nové tvůrčí nápady a myšlenky na zlepšení nebo nalezení správného řešení.
 Tým účastníků dokáže vyprodukovat v krátkém čase více originálních nápadů než to dokáže stejný počet jednotlivců.Logické myšlení je nahrazeno intuitivním.
 Vedoucím je člověk kreativní, taktní, pohotový, se smyslem pro humor, který umí lidi povzbudit. Musí znát tuto techniku a její pravidla.

Postup při použití Brainstormingu
Vedoucí Brainstormingu zopakuje všem účastníkům základní pravidla. seznámí účastníky s problémem, který bude diskutován a řešen. ještě než začne samotný Brainstorming, provede se tzv. „rozcvička“, spočívající v nalezení co nejvíce odpovědí na danou otázku začíná diskuse k tématu, při které jsou účastníci rozsazeni do tvaru U a čelem k tabuli, všechny myšlenky a nápady jsou postupně ve zkratce zapisovány na tabuli všechny náměty se zpracují a vyhodnotí, nejprve však musíme stanovit kritéria, podle kterých budeme nápady hodnotit.

Základní pravidla Brainstormingu
 účastníci jsou předem seznámeni s problémem
 zákaz kritiky, kritická fáze probíhá až při vyhodnocování záznamu diskuse.
 uvolnění fantazie,
 vzájemná inspirace.
 co největší množství nápadů.
 všichni účastníci jsou si rovni a mohou říct cokoliv, neplatí žádné vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

Brainwritting (obdoba Brainstormingu)
Liší se pouze v tom, že dané nápady nejsou sdělovány ústně, ale písemně na papír. Každý účastník na začátku obdrží list papíru, na který po určitou dobu zapisuje své nápady řešení. Všech papíry a jednotlivé nápady se zpracují do tabulky, ze které se vyberou nejvhodnější nápady a ty postoupí k dalšímu hodnocení"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: www.ronge.cz/dokumenty/.../M_1_manazerske_metody_
a_techniky.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bb4690da250d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Metody_a_techniky_tvorivosti.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse