Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody hodnocení efektivnosti investic

Metody hodnocení efektivnosti investic


Kategorie: Finanční plány

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá metodami hodnocení efektivnosti investic. Práce je dělena do dvou částí. V první - teoretické části - autor vysvětluje pojem investice a představuje metody hodnocení investic. Druhá část, praktická, propočítává investice pomocí metody NPV. V závěru autorka doporučuje podle výsledků výpočtů nejefektivnější metodu.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1
Pojem investice
1.2
Rozhodování o investicích
1.3
Metody hodnocení investic
1.3.1
Metody statistické
1.3.1.1
Metody výnosnosti investice
1.3.1.2
Metody doby splacení
1.3.1.3
Metoda návratnosti investice
1.3.2
Metody dynamické
1.3.2.1
Metoda čisté současní hodnoty
1.3.2.2
Metoda vnitřního výnosového procenta
2.
Praktická část
2.1
Propočet investice pomocí metody NPV
2.2
Změna parametrů investičního cyklu pomocí metody NPV
3.
Komentář

Úryvek

"I. TEORETICKÁ ČÁST
Investice

Jako investice se v ekonomii označuje ta část důchodu, která je vložena do kapitálu. Investováním rozumíme samostatnou činnost podniku, charakterizovanou jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitku, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období.

V ekonomii mají dvojí význam:
• výše investic mají velký vliv na agregátní poptávku a zaměstnanost;
• investice vedou ke kumulaci kapitálu – pokud budeme více investovat, budeme v budoucnu schopni vyprodukovat více zisku

Rozlišujeme tři základní skupiny investic:
• finanční investice: nákup dlouhodobých cenných papírů jako jsou obligace, atd.;
• hmotné investice: vytvářejí nebo rozšiřují kapacitu podniku a jedná se např. o výstavbu nových budov, nákup pozemků atd.;
o rozšiřování investice (netto, rozšíření výrobní kapacity …)
o obnovovací investice (reinvestice, náhrada a obnova výrobního zařízení …)
o brutto investice (celkové = netto + reinvestice)
• nehmotné investice (nákup know-how, licencí, softwaru …)

Rozhodující kritéria pro posouzení investic:
• výnosnost: vztah mezi výnosy a náklady na investici; může být nejčastěji vyjádřena úrokovou mírou, mírou zisku nebo dobou návratnosti;
• rizikovost: stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů z investice;
• doba splácení: doba přeměny investice zpět do peněžní formy

V této souvislosti je na místě uvést tzv. zlaté pravidlo investování – „ Musíme souhrnně hodnotit všechny tři parametry: výnosnost, riziko a likviditu. Neexistuje investice, která by dosáhla maxima ve výnosech, likviditě a s minimálním rizikem. Existuje jenom možnost nalezení optimálního poměru výnosů, rizika a likvidity. „
Rozhodování o investicích

Pro rozhodování o investicích je charakteristické to, že jde o dlouhodobé rozhodování, při kterém je nezbytné vzít v úvahu:
• faktor času;
• riziko změn po dobu přípravy;
• realizace projektu"

Poznámka

Práce sice uvádí použitou literaturu, nicméně chybí její přesná citace. Teoretická část práce je kompilační a využívá především tyto zdroje:
Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2000
Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha 2000.
Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19672
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse