Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody práce lektora

Metody práce lektora

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se na teoretické rovině zabývá metodami práce lektora. Nejdříve charakterizuje metodu a metodiku v pedagogické praxi. Poté krátce shrnuje hlavní body vývoje vyučování. Druhá část se věnuje klasifikace lektorských metod a podrobné charakteristice některých z nich. Závěr tvoří krátká úvaha nad využitím metod v praxi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metoda jako pojem
3.
Historický vývoj vyučovacích metod
4.
Klasifikace lektorských metod
4.1
Klasické výukové metody
4.1.1
Klasické výukové metody
4.1.2
Aktivizující metody
4.1.3
Komplexní výukové metody
5.
Charakteristika některých metod výuky
5.1
Metody slovní
5.2
Vyprávění
5.3
Přednáška
5.4
Práce s textem
5.5
Metody názorně demonstrační
5.6
„Brainstorming“ (burza nápadů)
5.7
Vyučovací metody poznávací
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

"4.2.3 Přednáška:

Přednáška zprostředkovává studentům poznatky v delším, soustavném projevu, logicky členěném a spojeném s rozborem faktů a jevů. Použití této metody předpokládá dokonalou schopnost studentů koncentrovat pozornost na déle trvající výklad, schopnost udržet myšlenkový kontakt s učitelem.
Jako vyučovací metoda byla přednáška kritizována a odmítána reformním hnutím, protože nepočítá s aktivitou účastníků. Tím, že převážně předkládá k osvojení utříděná fakta, nevyvolává tolik potřebu dále je zpracovávat a bezprostředně na ně reagovat. Mezi nevýhody přednášky patří:
1. Začínající učitelé mají sklon přednášet látku příliš rychle.
2. Neexistuje při ní zpětná vazba, takže učitel neví, zda došlo k porozumění.
3. Učitel může být nudný.
4. Studující nejsou nijak aktivně zapojováni do hodiny.
5. Přednáška vyžaduje dodatečné zjišťování, zda studenti informacím porozuměli a zapamatovali si je.
6. Soustředění studujících je kratší než při jiných metodách a je tu předpoklad ukázněných studujících.
Přednosti přednášky jako monologické slovní metody:
1. V krátkém čase zprostředkovává značné množství učiva, takže umožňuje rychlý postup.
2. Prezentuje učivo v logickém sledu, systematicky utříděné, což usnadňuje pochopení faktů, vztahů, závislostí.
3. Cvičí studenty v naslouchání mluvených projevů, cvičí je v pozornosti, soustřeďování, ve výběru a zachycování důležitých myšlenek, podněcuje zájem o teoretické myšlení.
4. Může poskytnout doplňující, zejména aktuální poznatky k materiálu učebnic.
5. Výrazný formativní účinek přednášky spočívá v tom, že se student učí schopnosti porozumět přednášce a mluvenému slovu vůbec.
6. Při přednášce učíme studenty sociálnímu kontaktu učitele a studenta.
7. Na rozdíl od knihy může být veden na úrovni odpovídající znalostem třídy a jeho obsah lze řídit jejími potřebami.
Struktura přednášky má obsahovat úvod, v němž jde o podchycení zájmu posluchačů, výkladovou část, v níž se vytyčená teze dokazuje, obhajuje a zařazuje do patřičného kontextu ostatních poznatků a souvislostí, a nakonec by měla obsahovat i závěr, ve kterém by se měly zrekapitulovat dosažené výsledky.
4.2.4 Práce s textem:

Práce s textem patří k nejstarším metodám. Klasické varianty této metody založené na práci s učebnicí a učebními texty, popř. s příručkami, encyklopediemi, odbornou literaturou, ale i krásnou literaturou jsou rozšiřovány o učení z textu zprostředkovávaného moderními médii, zejména televizí (teletext) a počítačem. Je zřejmé, že didaktickou funkci plní nejenom specifické texty (především učebnice), ale mohou je převzít také jiné, již zmíněné neučebnicové texty.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18160
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse