Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody prevence a boje proti průtržím uhlí a plynu

Metody prevence a boje proti průtržím uhlí a plynu

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá metodami prevence a boje proti průtržím uhlí a plynu. Je zpracovaná na základě odborné literatury a časopisů věnujícím se hornictví, vychází především z magazínu Mining Journal. Podrobně popisuje metody prevence používané u nás i v zahraničí a uvádí příklady mimořádných událostí, které nastaly v minulosti.

Obsah

1.
Prevence a proti průtržím plynů a uhlí
1.1.
Metody prevence používané v zahraničí
1.1.1.
Podrubání nebo nadrubání ochrannou slojí
1.1.2.
Odlehčovací vrty
1.1.3.
Zavlažování slojí
1.1.4.
Degazace slojí
1.1.5.
Odlehčovací trhací práce (OdTP)
1.1.6.
Otřasná trhací práce (OTP)
1.2.
Metody prevence v OKR
1.2.1.
Účinné podrubání nebo nadrubání sloje ochrannou slojí
1.2.2.
Odlehčovací vrty
1.2.3.
Zavlažování
1.2.3.1.
Zavlažování slojí při ražení otvírkových a přípravných děl
1.2.3.2.
Zavlažování porubů
1.2.4.
Odlehčovací trhací práce v uhlí (OdTP)
1.2.5.
Trhací práce v plošné zóně (PZ)
1.2.6.
Otřasná trhací práce (OTP)
1.3.
Posouzení jednotlivých metod protiprůtržové prevence
2.
Možnost nasazení razících kombajnů do slojí s nebezpečím průtrží
2.1.
Poznatky s nasazením razících kombajnů ve slojích
2.2.
Opatření pro nasazení razících kombajnů do slojí 1. stupně nebezpečí
2.3.
Opatření při použití razících kombajnů ve slojích 2. stupně nebezpečí
3.
Závěr

Úryvek

"1.1.2. Odlehčovací vrty
Vrtání odlehčovacích velkoprůměrových vrtů do předstihu důlních děl, je další metodou prevence proti výskytu průtrží. Tato metoda využívá pro odlehčení předpolí důlního díla vrtů o větším průměru. Konkrétním cílem je aktivní snížení nebezpečí vzniku průtrží a současné odplynění sloje v tomto úseku. V zájmu požadované účinnosti nemají být průměry těchto vrtů menší než 80 mm. V provozní praxi se pohybují průměry odlehčovacích vrtů v rozmezí 115 – 300 mm. Hloubka vrtů musí být taková, aby v dostatečné míře předstihovala oblast působení patkových tlaků. Počet vrtů se řídí stupněm nebezpečí procházené oblasti a zónou účinného odplynění kolem vrtů, která je závislá na zvoleném průměru, na petrografických a fyzikálně-mechanických vlastnostech a na struktuře uhlí. Pro snížení namáhavé práce a zajištění bezpečnosti při vrtání odlehčovacích vrtů se řeší v mnoha zemích problém vhodného vrtacího zařízení s dálkovým ovládáním.
Ve Francii, Belgii, Holandsku a Velké Británii slouží pro předcházení průtrží vrty o průměru 115 mm. V SRN se využívá pro odlehčení a přesunutí působiště přídatného tlaku hlouběji do boků důlního díla odlehčovacích vrtů o průměru 95 mm. Minimální předstih odlehčovacích vrtů před čelbou je 5 m, prakticky se vrtají vrty o délce 12 – 20 m.
S ohledem na provozní zkušenosti je nutno pro dané podmínky vypracovat vrtná schémata, zajišťující vytváření odlehčené zóny. V některých případech by neúměrný nadbytek nasazení preventivních opatření mohl přispět k opětovnému vytvoření nebezpečného stavu. Jsou-li vrty umístěny příliš blízko sebe, může se narušit uhelný pilíř do takové míry, že nemůže odolat dynamickým vlivům průtrže, která by mohla vzniknout při vrtání nových vrtů /2, 13/. Při vrtání velkoprůměrových vrtů byl zaznamenán velký počet průtrží, např. v bývalém SSSR (Doněck) , SRN (Důl Preussag) atd. Odlehčovací vrty se mají proto vrtat s postupným zvětšováním průměru.
Metoda odlehčovacích vrtů nemusí být vždy účinná. V uhelné pánvi Meczek (Maďarsko) je uhlí velmi silně porušené tektonikou a ve slojích se vyskytují intruze vulkanických hornin. Pevnost uhlí v jednoosém tlaku (zjištěna laboratorně) je 5 – 10 MPa. Při vrtání odlehčovacích vrtů dochází ke svěru tyčí a k rychlému zavírání příčného profilu vrtů, což způsobuje nízkou účinnost této metody na odplynění předmětné části sloje.

1.1.3. Zavlažování slojí
Bylo zjištěno, že nasáknutí uhlí vodou vyvolává změny fyzikálně-mechanických vlastností uhlí. Dochází ke snížení pevnosti a ke zmenšení měrné energie nashromážděné v uhlí. V důsledku změn vyvolaných zavlažováním uhelných slojí dochází v masivu k rovnoměrnějšímu rozložení napětí, zvláště v oblasti porubního prostoru. Zavlažováním získává uhlí a hornina takové vlastnosti, které zmírňují a mnohdy i zabraňují vzniku průtrží a jiných plynodynamických jevů /14/. Efektivnost zavlažování jako metody boje proti průtržím závisí na mechanických, zejména pevnostních vlastnostech uhlí, jeho pórovitosti a stupni průniku vody do pórů /15/.
Bylo zjištěno, že protiprůtržové zavlažování nebezpečných slojí, i když ne zcela zabraňuje průtržím, ale ostře snižuje jejich intenzitu a v řadě dolů SRN a Francie je velmi efektivní. V SRN a ve Francii se používá zavlažování slojí vrty v 74 % porubů ve slojích nebezpečných průtržemi (hlavně jako doplňkové opatření).
V řadě zemí (Francie, SRN, Kanada, Austrálie a další) se používá speciální hydrorozpojování nebezpečné sloje v čelbě přívodem roztoku do sloje pod tlakem a bez tlaku.
Na dole Lans-90 (Francie) bylo používáno pro zabránění průtrží uhlí a plynů v čelbách ražených chodeb v hloubce 1150 m varianty hydraulického rozpojování sloje a vytlačování uhlí vodou – tzv. impulsní "střelba". Přes vrty délky 6 m a průměrem 115 mm se do sloje vtlačuje voda tlakem 40 – 45 MPa do té doby, dokud se tlak vtlačování nesníží na 20 HPa. Pro jeden cyklus se potřebuje 12 – 50 hydraulických impulzů.
Při spotřebě vody 0,7 – 2 m3 uhelná čelba "se vytlačí " do chodby. Vytlačování sloje je provázeno doplňkovým uvolňováním metanu. Uvádí se, že za jeden cyklus se uvolní až do 1700m3 CH4."

Poznámka

Práce obsahuje několik schémat a vzorců, rozsah čistého textu je cca 15,5 stran. Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22069
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse