Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody výběru pracovníků

Metody výběru pracovníků

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce podává základní přehled metod, které se používají pro výběr pracovníků. Věnuje se analýze dokumentů od uchazeče, dále dvěma formám pohovoru a testům. Nakonec se dostává k assessment centru. Uvádí základní znaky daných metod, jejich cíle, možnosti využití a další informace.

Obsah

1.
Analýza dokumentů od uchazečů
2.
Vstupní pohovor personalisty s uchazečem
3.
Následný pohovor s bezprostředním nadřízeným uchazeče
4.
Diagnostické metody zaměřené na testy
5.
Assessment centrum

Úryvek

"Metody výběru pracovníků
Jednotlivé metody výběru pracovníků nám slouží k posouzení jednotlivých uchazečů s ohledem na požadavky kladené na obsazované pracovní místo. Jejich cílem je rozhodnout, který z uchazečů je nejvhodnější. Jak už jsem ale zmínila, neexistuje žádná metoda, která by nám zajistila 100% jistotu a úspěšnost vybraného kandidáta. Vždy je ovšem lepší kombinovat jednotlivé metody. Mezi metody výběru pracovníků patří:

1) Analýza dokumentace uchazečů (tj. CV Životopis má dnes standardně strukturovanou podobu a to zejména pro svoji přehlednost a logické uspořádání. Vždy na první místo klademe poslední dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, zároveň by pracovní zkušenost měla obsahovat název organizace a pozici, kterou uchazeče zastával. Vhodný je i celkový popis náplně jeho pozice. V rámci životopisu můžeme sledovat: častost měnící se práce (pracovních zkušeností), rozšiřování či zužování odpovědností a pravomocí, důvody ukončení, délka pracovní zkušenosti u jednotlivé organizace, správnost údajů uvedené v životopise na dokladech o vzdělání, atd. motivační dopis, dotazník, reference, doklady o dosazeném vzdělání apod.)

Tuto metodu používáme jako základní metodu výběru pracovníků a používáme ji i v rámci předvýběru uchazečů. Dokumenty jsou zdrojem informací o dosaženém vzdělání a praxi uchazeče, tvoří základní předpoklady pro obsazované pracovní místo. Z dokumentů vyčteme formu písemností, jako je úroveň jazykového zpracování, úprava materiálů a pečlivost jejich zpracování. Pečlivě analyzovat dokumenty je nezbytností, neboť uchazeči často uvádějí zkreslené až nepravdivé údaje, zejména co se týká svých pracovních zkušeností a svého vzdělání. Na základě analýzy všech dokumentů dochází k pozvání k výběrovému rozhovoru (pohovoru).

2) Vstupní pohovor personalisty s uchazečem
Výběrový rozhovor (pohovor) patří mezi významnou a nejčastěji používanou metodou výběru pracovníků. I tato metoda, stejně jako ostatní, slouží pro posouzení uchazeče vzhledem k obsazované pozici. Opět vycházíme z popisu pracovního místa, kvalifikačního profilu a požadovaných schopností a dovedností vyplývající z daného obsazovaného pracovního místa. Získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči (jeho očekávání, pracovní cíle, ověření informací uváděné v písemných dokumentech). Typ 1+1 – diskuse mezi čtyřma očima, kdy tazatel (většinou personalista, vedoucí rozhovoru) navazuje úzký vztah s uchazečem. Jedná se o nejběžnější metodu. Riziko nastává v případě chybného rozhodnutí jediného tazatele naproti možnosti mít posouzení od více tazatelů.
1. Poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní.
2. Posoudit osobnost uchazeče.
3. Založit/vytvořit přátelské vztahy mezi organizací a uchazečem, vyvolat v uchazeči pocit, že je posuzován spravedlivě a slušnými lidmi."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27310
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse