Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Metody získávání zaměstnanců

Metody získávání zaměstnanců


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou opravdu stručných bodových výpisků shrnuje metody a proces výběru pracovníků. Zmíněny jsou i dokumenty nutné pro personální anamnézu.

Obsah

1.
Metody získávání zaměstnanců
2.
Výběr pracovníků
3.
Dokumenty pro personální anamnézu
3.1
Strukturovaný životopis
3.2
Volný životopis
3.3
Podrobný životopis
3.4
Osobní dotazník
3.5
Esej
3.6
Průvodní dopis
4.
Fáze výběru
4.1
Předvýběr
4.2
Výběrový proces

Úryvek

“DOKUMENTY PRO PERSONÁLNÍ ANAMNÉZU

strukturovaný životopis – tvrdá fakta, stručně, výstižně
obsah:
• osobní údaje
• vzdělání
• pracovní praxe
• kurzy, školení
• zájmy, volný čas
• reference (dnes už se většinou vše ověřuje – připisujeme u koho, telefon, upozorníme toho, po kom je chceme!)
volný životopis – psaný rukou na nelinkovaném papíře, píšeme bez omezení o profesionální dráze

podrobný životopis – chtějí po nás tam, kde jsou zvýšené nároky na loajalitu a důvěryhodnost, měli by je dělat kvalifikovaní pracovníci

osobní dotazník
• jednoduchý – holá fakta
• otevřený – šířeji popisujeme o svých postojí, názorech, vyjadřujeme se k otázkám
Obsah:
úvodní část (je stejná u obou forem)
• název zaměstnání o něž se zaměstnanec uchází
• příjmení, jméno (rodné)
• adresa trvalého bydliště, telefon (nezapomenout napsat)
• adresa přechodného bydliště
• datum narození, popř. rodné číslo
• rodinný stav uchazeče
• počet dětí, počet nezaopatřených dětí
• vzdělání a odborná příprava uchazeče – druh + obor SŠ/VŠ, vč. roku ukončení (popř. můžeme připsat téma diplomové práce apod.)
• info o odborných kurzech a školeních v rámci vnitropodnikového vzdělání..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b46f59b72d6.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Metody_ziskavani_zamestnancu.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse