Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezinárodní ekonomická integrace

Mezinárodní ekonomická integrace

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá mezinárodní ekonomickou integrací. Definuje základní pojmy, uvádí přínosy a překážky integrace. Věnuje se problematice Evropské Unie. Popisuje její vznik, historii, geografii, i rozpočet. Zmiňuje její správní orgány, jako je Evropská rada, soudní dvůr, účetní dvůr, nebo investiční banka.

Obsah

1.
Mezinárodní ekonomická integrace
1.1.
Přínosy integrace
1.2.
Překážky integrace
2.
Evropská Unie
2.1.
Historie vzniku
2.2.
Oficiální údaje
2.3.
Zdroje rozpočtu EU
2.4.
Výdaje
2.5.
Geografie
2.6.
Financování EU
2.7.
Komise EU
2.7.1.
Předseda Komise EU
2.8.
Orgány EU

Úryvek

"Evropská rada

To, co velmi podstatně odlišuje tento orgán od Rady EU nejen skutečnost, že se jednání účastní vedle hlav států a předsedů vlád členských zemí EU také předseda a jeden další člen Evropské komise jako jeho rovnoprávní účastníci, ale i to, Evropská rada se usnáší pouze jednomyslně. Politický význam Evropské rady podtrhuje i skutečnost, že na jejím úvodním zasedání má projev také předseda EP, který se však vlastního jednání neúčastní. Nejvyšší představitelé členských států doprovázejí obvykle také ministři zahraničních věcí.
Evropská rada neschvaluje právní normy, ale přijímá politická rozhodnutí, o prioritách budoucího vývoje EU a urychluje proces integrace žádoucím směrem. Řeší také politické otázky, které Rada ministrů nevyřešila pro jejich složitost., není výjimkou, že z jejího jednání vycházejí i nečekané podněty pro další rozvoj integračního procesu.

Evropský soudní dvůr

ESD neboli jen soudní dvůr sídlí v Lucemburku a je nejvyšší instancí pro výklad práva Evropského společenství. ESD tvoří 15 soudců a 9 generálních advokátů, kteří jsou jmenování společnou dohodou vlád členských států na dobu 6 let. Soudci volí ze svého středu předsedu na funkční období 3 let. ESD zasedá v plénu nebo v senátech složených ze 3 či 5 soudců. Generální advokáti jsou určeni pomáhat soudu, jejich úkolem je veřejně poskytovat odborné nezávislé a nestranné stanovisko k projednávanému případu. Nejsou reprezentanty orgánu společenství ani jedné ze stran ani veřejnosti, jejich úkolem je sloužit pouze právu a spravedlnosti.

Evropský účetní dvůr

Evropská ý účetní dvůr ( Účetní dvůr) dohlíží na správnou funkci kontrolní orgánů jednotlivých institucí EU a na finanční a účetní disciplínu jak jejich institucí tak i členských států ve vztahu k EU a subjektům, jimž Unie poskytla finanční prostředky.
Účetní dvůr sídlí v Lucemburku, má 15 nezávislých odborníků navržených jednotlivými členskými zeměmi ES , kterým pomáhá přibližně 400 zaměstnanců. Roční objem prostředků kontrolovaných Účetním dvorem se pohybuje kolem 100 mld. euro. Kontrola se vztahuje nejen na instituce EU, ale na všechny státní, regionální a místní instituce, které nesou zodpovědnost za nakládání d s prostředky EU. Úkolem Účetního dvora a jeho auditorů je zkoumat, zda se prostředky využívají v souladu s právními předpisy a podle rozpočtových pravidel a účetních EU. Účetní dvůr také se také zajímá o to, zda prostředky byly využity efektivně a v souladu s původními úmysly a zda jakou cenu bylo původních cílů dosaženo. Účetní dvůr proto vysílá často přímo na místo, do institucí EU do členských zemí E a také mimo Unii své týmy auditorů-
Hlavní roli Účetního dvora jer na zjištěné nedostatky upozorňovat, konečná odpovědnost však leží na institucích, kterým byly prostředky svěřeny. Svá zjištění doprovázená komentářem sledovaných institucí zveřejňuje Účetní dvůr vždy ve své listopadové zprávě. Ta upozorňuje na zjištěné nedostatky a navrhuje způsob, jak je odstranit. Výroční zprávu Účetního dvora projedná Komise a Rada Evropské unie. Dále Účetní dvůr vydává pro EP a pro Radu EU zvláštní prohlášení, jimž daňovým poplatníků potvrzuje, že prostředky na určené účely byly čerpány podle platných pravidel a v souladu s příslušnými ustanoveními. Přestože Účetní dvůr získal podle ustanovení Maastrichtské Smlouvy o EU postavení oficiální instituce,zůstává stále jen čistě auditorským úřadem s relativně malými kompetencemi. Jeho hlavní prací je kontrola účetních postů a využití prostředků. Účetní dvůr nelze proto považovat za skutečně investigativní instituci, jež by sama od sebe mohlo vykonávat cílené kontroly, zjišťovat, zda se prostředky využívají efektivně a zda stanovených cílů nedalo dosáhnout lépe a levněji."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14478
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse