Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezinárodní ekonomická integrace

Mezinárodní ekonomická integrace

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se mezinárodní ekonomickou integrací. Vysvětluje, co je to integrace, uvádí její nejednotný vývoj ve světě. Seznamuje s ekonomickým růstem v EU, poukazuje zejména na rozdíly regionálních ekonomik a nutnost meziregionálních investic. Věnuje se ekonomické strategii států, a také strukturální politice EU. Důraz klade na formální ustanovení redukce rozdílů, která jsou obsažena v kohezním fondu, a rovněž ve strukturálních fondech.

Obsah

1.
Integrace a nejednotný vývoj
1.1.
Ekonomický růst v EU - rozdíly regionálních ekonomik
1.2.
Ekonomické strategie států
1.3.
Nutnost meziregionálních investic
1.4.
Model ekonomické a monetární unie
2.
Soudržnost a strukturální politika EU
2.1.
Redukci rozdílů - formální ustanovení
2.2.
Kohezní fond
2.3.
Strukturální fondy
2.3.1.
Rozložení zdrojů v rámci programu 99


Úryvek

"V posledních třech odstavcích jsou vyjmenovány síly a vlivy, které často působí směrem k větší nerovnoměrnosti. Tyto vlivy jsou však do určité míry kompenzovány (vyrovnávány) řadou opatření sloužících k udržení v jistých mezích nebo k redukci nejednotnosti ve vývoji. A v skutku od podpisu Jednotného evropského aktu bylo zavádění opatření k redukci rozdílů ještě více vystupňováno pomocí formálních ustanovení včleněných do dalších dohod EU. Dohoda o EU (Maastrichtská dohoda) ku příkladu volá po tom, aby všechny národní a integrační politiky směřovaly k pomoci dosáhnout cíle soudržnosti. Na víc je na Unii, aby prosazovala soudržnost i v Strukturálních fondech a jejich nástrojích a také pomocí jiných finančních instrumentů (zejména záruk a úvěrů v Evropské investiční bance EIB a Evropském sdružení uhlí a oceli). Na konec Evropská dohoda zabezpečuje ustanovení nového Kohezního fondu (regulace Evropské komise č. 1164/94 z 16. května 1994). Soudržnost (koheze) jako taková je definována v článku 130a za následujících podmínek: "s cílem zabezpečit svůj harmonický vývoj se Unie zavazuje rozvíjet a prosazovat kroky vedoucí k posilování své ekonomické a sociální koheze. Přesněji řečeno, Unie bude sledovat cíl snižovat rozdíly mezi úrovni vývoje v různých regionech a zaostalost nejméně upřednostňovaných oblastí včetně venkovských oblastí". V jádru tohoto článku je geografický koncept koheze, což je dáno faktem, že koheze je většinou poměřována indikátory stupně rozdílnosti ve smyslu HDP na hlavu mezi členskými zeměmi (národní koheze) a regiony (regionální koheze) v rámci EU.

Kohezní fond je exkluzivně pro země s HDP na hlavu menším než 90 % průměru EU (Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko). Fond byl založen ve smyslu investic do dopravní infrastruktury a zlepšení životního prostředí, a aby pomohl výše uvedeným zemím ovládnout a kontrolovat jejich rozpočtové deficity. Redukce deficitů rozpočtu veřejného sektoru je přirozeně jedním z požadavků pro začlenění do ekonomické a monetární unie (odstavec 8). Pomoc Kohezního fondu je poskytnuta pouze zemím, které splnily speciální soubor konvergenčních kritérii EMU.

Strukturální fondy jsou dlouhodobé a zahrnují (1) legislativní rámec pro spolupráci mezi EU, členskými státy a národními organizacemi spolu s množstvím finančních nástrojů. V současnosti existují čtyři fondy (finanční nástroje): Evropský sociální fond (ESF), Poradenská sekce evropského zemědělského poradenského a garančního fondu (EAGGF), Fond pro evropský regionální rozvoj (ERDF) a Finanční instituce pro poradenství v otázkách rybářství (FIFG). Nejdůležitějšími z nich co se týče finančních otázek jsou ERDF a ESF (viz. tabulka 9.4)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera356
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse