Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní ekonomie - přednášky

Mezinárodní ekonomie - přednášky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zápisky z přednášek z mezinárodní ekonomie. První kapitola seznamuje s vývojem mezinárodního obchodu, jsou v ní uvedeny základní pojmy a nejznámější ekonomické přístupy k dané problematice. Práce se dále zaměřuje na nástroje obchodní politiky a jejich dopady na ekonomiku, na mezinárodní pohyb výrobních faktorů, měnový kurz a faktory, které jej ovlivňují. V následujících kapitolách je popsána vnější ekonomická rovnováha, přiblíženy jsou principy a jednotlivé části platební bilance a závěr je věnován vývoji mezinárodního měnového systému.

Obsah

1.
Vývoj teorií mezinárodního obchodu
1.1
Merkantilisté
1.2
Teorie klasické školy
1.2.1
Smithova teorie absolutních výhod
1.2.2
Ricardova teorie komparativních výhod
1.2.3
Millova teorie mezinárodních směnných poměrů
1.3
Ochranářské teorie 19. století
1.4
Marxova teorie mezinárodní hodnoty
1.5
Neoklasikové
1.5.1
Heckscher-Ohlinova teorie
1.5.2
Stolper-Samulesonův teorém
1.5.3
Rybczinského efekt
1.5.4
Leontiefův paradox
1.5.5
Teorie výrobkového cyklu
1.5.6
Teorie technologické mezery
1.5.7
Náklady obětované příležitosti
1.6
Úspory z rozsahu výroby a MO
1.6.1
Teorie o rozdílech v úrovni lidského kapitálu
1.7
Keynesiánství
1.8
Monetaristé
1.8.1
Teorie obchodu mezi centrem a periferií
1.8.2
MO a rozvojová ekonomika
1.8.2.1
Teorie omezené transformační schopnosti
1.8.2.2
Teorie zbídačujícího růstu
1.8.2.3
Teorie periferní ekonomiky
1.9
Gravitační model obchodu
2.
Mezinárodní obchodní politika
2.1
2 hlavní směry
2.1.1
Liberalismus
2.1.2
Protekcionismus
2.1.3
Historie
2.2
Násroje obchodní politiky
2.2.1
Clo
2.2.2
Důsledky protekcionismu
2.2.3
Argumenty ve prospěch protekcionismu
2.2.4
Dovozní kvóta
2.3
Světový obchodní řád
2.4
Mezinárodní ekonomická integrace
2.5
Teorie celní unie
3.
Mezinárodní pohyb výrobních faktorů
3.1
Migrace práce
3.2
Migrace kapitálu
3.3
Vznik nadnárodních společností
4.
Měnový kurz
4.1
Faktory ovlivňující měnový kurz
4.2
Dělení měn
4.3
Základní systémy měnových kurzů
4.4
Devizové (kurzové) intervence
4.5
Parita kupní síly měny
4.5.1
Absolutní verze
4.5.1
Relativní verze
4.6
Parita úrokových sazeb
4.6.1
Nekrytá
4.6.2
Krytá
4.7.3
Fisherův efekt
4.8
Monetární teorie měnového kurzu
5.
Vnější ekonomická rovnováha
5.1
Platební bilance
5.1.1
Horizontální struktura
5.1.2
Vertikální struktura
5.1.3
Saldo
5.2
Základní rovnice rovnováhy otevřené ekonomiky
5.3
Pojetí vnější ekonomické rovnováhy
5.4
Vyrovnávací procesy platební bilance
5.5
Zahraniční zadluženost
5.6
Směnné relace
6.
Vývoj mezinárodního měnového systému
6.1
Kovové měnové soustavy
6.2
Vývoj mezinárodního měnového systému po 2. světové válce
6.3
Principy jamajského měnového systému
6.4
Evropská měnová integrace
6.5
Mezinárodní měnové instituce

Úryvek

"ZÁKLADNÍ SYSTÉMY MĚNOVÝCH KURZŮ:
1) FLOATING (plovoucí kurz)
a) čistý (clean, free, independent)
= kurz volně plave; CB do něj nezasahuje
- ustanovuje se tam, kde je v rovnováze nabídka s poptávkou po dané měně
- pojmy APRECIACE/DEPRECIACE
b) řízený (managed, dirty)
- dovolí měně pohybovat se pouze v určitém oscilačním pásmu
- CB zasáhne devizovými intervencemi pouze v případě, že by měna opouštěla stanovené pásmo
- př. 10% oscilační pásmo – 22,5-27,5 (viz graf u devizových intervencí)
Výhody a nevýhody FLOATINGU:
výhody:- pružné přizpůsobení domácích nákladů a cen zahraniční cenové úrovni
- nenáročný na devizové rezervy
- lze provádět samostatnou měnovou politiku (omezuje přenos inflace)
nevýhody: - firmy se musí zajišťovat proti kurzovému riziku
- nestabilita (omezuje spolehlivost výrobních kalkulací)
- vede k prudkému přelévání, zejména spekulačního kapitálu
2) PEVNÝ (fixní kurz)
a) režim pevného kurzu
- měna vázána na jinou měnu, popř. koš měn nebo nadnárodní měnu
- mívá i úzká pásma oscilace ± 1%
- v případě neúspěchu zasahuje banka devizovými intervencemi
- pojmy REVALVACE (úředně vyhlášená změna parity)/DEVALVACE (pokles nominálního kurzu – nedostatek devizových rezerv)
b) crawling peg („posuvné zavěšení“)
- pevný nominální kurz s pravidelnými, předem ohlášenými úpravami centrální parity vůči referenční měně (koši měn)
c) currency board („měnový výbor“)
- pevný kurz bez pásem oscilace
- měna se dostává do oběhu pouze jako důsledek měnových intervencí
Výhody a nevýhody FIXNÍHO kurzu:
výhody:
- relativně stabilní prostředí (pro dlouhodobé plány firem, výrobní kalkulace…, napomáhá rozvoji MO a přílivu PZI
nevýhody:
- měnový kurz se může odklonit od reálné úrovně
- náročný na devizové rezervy
- umožňuje „dovoz inflace“
- neumožňuje samostatnou měnovou politiku"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Obsahuje množství tabulek, grafů a schémat, délka čistého textu je cca 37 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19792
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse