Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci jsou objasněny důvody, které vedly k založení Mezinárodního měnového fondu. Nastíněna je i jeho základní historie i cíle, které má splňovat. Uvádí zakládající státy, rozdělení celkové kvóty MMF. Práce dále charakterizuje nejen práva a povinnosti členství, kursovou politiku MMF – Bretton-woodský měnový systém, ale také vývoj dolaru i Jamajský měnový systém.

Obsah

1.
Důvod založení Mezinárodního měnového fondu
2.
Cíle MMF
3.
Práva a povinnosti vyplývající z členství
4.
Kurzová politika MMF
5.
Bretton-woodský měnový systém
6.
Vývoj dolaru v 50. letech
7.
Evropské reakce na tento vývoj
8.
Devalvace dolaru
9.
Jamajský měnový systém

Úryvek

"Práva a povinnosti z členství
Jaká jsou práva z členství? Možnost čerpat úvěry při úrokově výhodnějších podmínkách než tržních, možnost aktivně působit na mez. měnový systém,možnost stát se členem Světové Banky, možnost získat zevrubnější informace o zadluženosti RZ, možnost využívat odborné poradenství expertů Fondu a WB, možnost účasti na specializovaných seminářích, členství také vede ke zvýšení úvěrové důvěryhodnosti na mez. kapitálových trzích.
A jaké jsou povinnosti? Složit určenou kvótu ( 25% v SDR nebo ve volně směnitelných měnách a 75% ve vlastní měně), splácet přijaté úvěry, vést hospodářskou politiku směřující k plynulému hospodářskému růstu a stabilní cenové hladině, usilovat o směnitelnost své měny, spolupracovat s orgány Fondu ve všech oblastech vymezených stanovami a poskytovat informace o držbě zlata a deviz, o vývozu a dovozu zlata podle zemí určení a původu, o celkových exportech a importech zboží podle zemí určení a původu, o platební bilanci, o stavu mez. investic, o národním důchodu a cenových indexech.

Kursová politika MMF
Bretton-woodský měnový systém
Nejvýraznější v této oblasti působnosti Fondu je snaha o takový systém devizových kursů, který by nebyl spojen s prudkými výkyvy ale naopak se stabilitou. První v tomto směru byl tzv. Bretton-woodský měnový systém z roku 1944, ze kterého plynula povinnost vyjadřovat paritu národní měny ve zlatě nebo v amerických dolarech, přičemž změna této základní parity o více než 10% musela být konzultována s Fondem. Vzájemné devizové operace pak měly být prováděny v systému pevných měnových kursů při maximální odchylce +-1%.
Proč byl do této funkce zvolen právě dolar? USD byl v té době nejsilnější národní měnou a USA byly po druhé světové válce velmi silnou ekonomikou s výraznou vojenskou i politickou pozicí, které se dále upevňovaly dodávkami zboží do válkou zničené Evropy. Důležitým byl i závazek USA volně směňovat svou měnu za zlato. V roce 1934 se jednalo o cenu zlata 35 USD za trojskou unci zlata, tedy 31,10348g.
Pevné kursy znamenaly závazek členských zemí intervenovat v případě jeho vychýle-ní.Protože pak parity všech kursů byly vyjádřeny právě v dolarech, intervence proti kolísání vlastních kursů vedly potažmo i ke stabilizaci dolaru ve vztahu k ostatním měnám. Z toho však také plyne závislost tohoto měnového systému právě na postavení a vývoji dolaru.

Vývoj dolaru v padesátých letech
V padesátých letech, tedy po druhé světové válce, právě v jejím důsledku, rostla poptávka po dolaru, což vedlo k jeho posilování. Na přelomu padesátých a šedesátých let však pozice dolaru začala slábnout. Příčiny tohoto vývoje lze rozdělit na vnitřní a vnější. Mezi ty vnitřní jsou řazeny státní zásahy do ekonomiky s cílem zmírnit cyklické výkyvy, což však nepříznivě působilo na měnovou oblast hlavně růstem peněžní zásoby. Dále se jedná o inflační růst cen nedoprovázený znehodnocením dolaru, což vedlo ve svém důsledku k poklesu exportu USA, a to se dále projevilo v jejich platební bilanci. Spolu s rostoucím vývozem kapitálu to tedy vedlo k deficitům PB. Vnějšími příčinami pak je zavedení vnější směnitelnosti měn západní Evropy 1.1.1959, které se také projevilo v poklesu poptávky po dolaru z titulu vyšší nabídky jiných měn. Také rostla konkurenceschopnost západoevropských výrobků, což mělo opět negativní vliv na PB USA. Její deficit vedl k poklesu důvěry v dolar a konverzi dolarů za zlato, a tedy k odlivu zlata z USA."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou. Práce obsahuje tabulky.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera367
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse