Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je mezinárodní obchod. V úvodu se autor zabývá jeho ekonomickou podstatou, důvody a teoriemi jeho fungování. Dále popisuje obchodní politiku státu a případné překážky obchodu. Podrobně se věnuje jednotlivým typům smluv a také obchodním operacím firmy v zahraničním obchodě. Závěr pak pojednává o cenových, platebních a dodacích podmínkách a doprovodném financování včetně podpory vývozu.

Obsah

1.
Ekonomická podstata mezinárodního obchodu
1.1
Důvody mezinárodního obchodu
2.
Teorie mezinárodního obchodu
3.
Komparativní statika obchodu
4.
Obchodní politika státu a překážky obchodu
4.1
Obchodní politika státu
4.2
Prostředky obchodní politiky
5.
Obchodní metoda (přímá a nepřímá) a organizace vývozu firmy
5.1
Účinnost obchodních metod
5.2
Volba obchodní metody
6.
Smlouvy
6.1
Zprostředkovatelská smlouva
6.2
Smlouva o obchodním zastoupení
6.3
Komisionářská smlouva
6.4
Mandátní smlouva
6.5
Smlouva o výhradním prodeji
7.
Obchodní operace firmy v zahraničním obchodě
7.1
Členění dokladů
7.2
Fáze vývozní operace
7.3
Rozhodující fáze dovozní operace
8.
Cenové, platební a dodací podmínky v nabídkách a při uzavírání kupních smluv
9.
Platební a zajišťovací nástroje v mezinárodním obchodě I
10.
Platební a zajišťovací nástroje v mezinárodním obchodě II
10.1
Dokumentární inkaso
10.2
Dokumentární akreditiv
10.3
Zajišťovací nástroje
10.4
Doprovodné financování a podpora vývozu

Úryvek

„Obchodní politika státu a překážky obchodu. GATT, WTO
GATT - všeobecná dohoda o clech a obchodu . První mnohostranná obchodní smlouva, která obsahuje první úpravu pravidel obchodní politiky pro všechny zúčastněné země.1947-Geneva účinnost 1.1 1948 23 zakl. členů. Hlavní zásada pro vzájemný obchod členských zemí je doložky nejvyšších výhod, která zajišťuje nediskriminaci v oblasti cel a jiných dávek ukládaných při vývozu či dovozu WTO - světová obchodní organizace
Obchodní politika státu - soubor zásad a prostředků, kterými vlády uspořádávají obchodní vztahy s ostatními zeměmi. - pravidla s nimiž země uskutečňuje dovoz a vývoz (účinky dovozních cel, ekonomická integrace státu)
Zásady obchodní politiky - z. nejvyšších výhod - z. rovnosti stran - z. reciprocity - z. nediskriminace
Prostředky obchodní politiky
-smluvní: platební dohody, finanční dohody (dvojí zdanění), celní úmluvy (CEFTA), dopravní dohody, dohody o vědecko technické spolupráci.
-autonomní: dovozní cla a celní režim, dovozní kvantitativní opatření, devizový režim, subvence (tj. dotace vývozu) , systém podpory vývozu.
Obchodní politika jsou pravidla s nimiž země řídí své obchodní styky se zahraničím.
GATT - po druhé světové válce předložily USA OSN návrh. Založilo 15 států. Mezinárodní celní a obchodní konference. V GATT je zakotveno, že se země budou scházet a domlouvat celní koncese (ústupky). První kolo bylo 1945 v Ženevě. Zatím poslední bylo Urugvajské.

Obchodní metoda (přímá a nepřímá) a organizace vývozu firmy
Transakce - jednotka zkoumání obchodu.
Obchodní metody v zahraničním obchodě jsou:
-přímé: jestliže zboží změní jedenkrát vlastníka na cestě od výrobce ke koncovému uživateli v zahraničí
-nepřímé: vícekrát změní vlastníka (více smluv), cesty zboží = odbytové kanály, prostředníci dostávají marži, zprostředkovatelé dostávají provizi.
Účinnost obchodních metod
-u přímých metod bývá pro partnery směny vyšší než u nepřímých metod především z hlediska realizačních cen dosažitelných v dané době na daném trhu ve vývozu i dovozu
-náklady oběhu bývají u přímých metod vyšší a to jak přímé, tak i režijní. Tato nevýhoda je většinou vyvážena výhodnými plynoucími z příznivějších cen u nepřímých metod je tomu naopak.
Volba obchodní metody - její činitelé: povaha zboží, povaha trhu, úroveň bankovních a marketingových služeb, obchodně politické vztahy mezi zeměmi vývozce a dovozce, ekonomická efektivnost, tržní pozice výrobce
Tendence -roste počet užití přímé metody na úkor nepřímé protože: - sílí tlak na kompletnost nabídky - roste podpora finančního sektoru novými produkty (úvěry).“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text práce dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse