Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní obchod - přednášky slovensky

Mezinárodní obchod - přednášky slovensky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se přepis přednášek, lteré se věnují Mezinárodnímu obchodu.

Obsah

1.
Pojmový aparát
2.
Teórie a koncepcie medzinárodného obchodu
3.
Svetové hospodárske prostredie
4.
Trendy vo svetovom hospodárstve
5.
Transnacionálne korporácie
6.
Medzinárodný obchod, svetový obchod
7.
Služby v medzinárodnom obchode
8.
Medzinárodné pohyby kapitálu
9.
Medzinárodná migrácia pracovných síl
10.
Medzinárodné menové vzťahy
11.
Globalizácia svetového trhu
12.
Medzinárodné organizácie
13.
Zahranično-obchodná politika
14.
GATT a WTO
15.
SR a WTO
16.
Medzinárodná ekonomická integrácia
17.
Európska únia
18.
Jednotný vnútorný trh EÚ – princípy a súvislosti
19.
Menová spolupráca a EHÚ a MÚ
20.
EÚ na ceste k vlastnej transformácii – Agenda 2000
21.
SR a EÚ
22.
SR v medzinárodnom obchode a medzinárodnom podnikaní
23.
Svetové hospodárstvo – otvorené otázky pre 21. storoči

Úryvek

"4. funkcia proporcionality

Medzinárodný obchod
Ako súčasť vonkajších hosp. vzťahov je indikátorom, do kt. sa premieta stav a úroveň sv. hosp. ako aj úroveň a stav danej skúmanej ekonomiky
Je pasívnym ukazovateľom zdravia národnej ekonomiky
Je aktívnym predpokladom vymedzujúcim kvantitu a kvalitu ekonomického rastu
Je súčasť svetového obchodu
Zahŕňa medzinár. výmenu tov. a služ. medzi skupinou krajín v rámci medzinár. ek. zoskupenia
Je to suma zahr. obchodov niekoľkých krajín
Obsahovo určujú medzinárodné a svetové trhy, obchodné vzťahy a bilancie, exportné a importné operácie krajín, no súčasne je len súčasťou medzinárodných ekonomických vzťahov (MHV)

Firemné motivácie k zapojeniu sa do MO
a) rozšírenie obratu firmy - veľkosť obratu na národnom trhu je v zásade limitovaná
- potenciálnym počtom zákazníkov
- ich kúpyschopnosťou
- postavením firmy ku konkurencii
b) získavanie zdrojov - výrobcovia a distribútori vyhľadávajú výrobky a služby, rovnako ako komponenty, poprípade výrobky vyrobené tzv. „prácou na mzde“ – otázka znižovania nákladov
c) diverzifikácia predaja - eliminácia výkyvov v obrate – stabilita hospodárenia
- (rôzne obchodné cykly medzi severnou a južnou pologuľou, rozdielne časy zberu ovocia a zeleniny, dovolenky, ale aj makroekonomická situácia)

Krajiny obchodujú navzájom z 3 hlavných dôvodov:
1. rôzna úroveň ekonomickej efektívnosti
2. rôzna vybavenosť krajiny výrobnými faktormi
3. úspory z rozsahu

Hospodársky rozvoj – významný predpoklad rozvoja MO
- postupujúca internacionalizácia + rastúci podiel vonkajších hospodárskych vzťahov na realizácii národného dôchodku posilňujú dôležitosť medzinárodného pohybu výrobných i nevýrobných činiteľov ovplyvňujúcich jednotlivé národné hospodárstva i svetové hospodárstvo ako celok.

Medzinárodný obchod je súčasťou širších vonkajších hospodárskych vzťahov štátu
Funkčné miesto MO
SHP SHCyklus

MO - objem svetového obchodu s tovarom je v súčasnosti 16krát väčší ako v r. 1950
- svetový HDP iba 5,5krát
- pomer svetového vývozu ku HDP vzrástol z 7% na 150%

Názory na obchod: ekonómovia, politici

James Hill: „Prínosy plynúce z výmery jedného tovaru za druhý vnikajú vo všetkých prípadoch z prijatého (nie vydaného) tovaru“
- teória absolútnych výhod
- teória komparatívnych výhod
- pôvod komparatívnych výhod
Otázka!
KTORÍ SÚ KRITICI OBCHODU?!

Svetový obchod - vývoj
- medzinárodná výmena tovaru
- priemyselná revolúcia
- 20. stor. – vedecko-technická revolúcia

Vývoj MO
- 20. stor. je char. výraznými zmenami do 1. sv. vojny, 1. svet. vojna, po 1. svet. vojne a 20.te roky
- 1. svet. vojna a 20.te roky – rast objemu MO
- 30.te roky – pokles MO
- 2. svet. vojna 1939-45 – produkcia rastie pomalšie ako medzinárodný obchod

Vývoj po 2. svet. vojne
• nárast vnútroodvetvového obchodu - priemyselné krajiny exportujú do iných priemyselne vyspelých krajín – nárast exportu
• obchod s obilím - presun obchodu s obilím do krajín vyspelých
• v svetovej ekonomike klesol význam nerastných surovín - dochádza k filozofii materiálovej náročnosti výroby – presun k výrobe nenáročnej na nerastné suroviny
• výrazne vzrástol podiel ropy na MO - nahrádza uhlie
• rozvoj nových druhov výroby - syntetické vlákna
• zvýšenie investičnej aktivity
• rozvoj krajiny - závislosť od dovozu kapitálových statkov
• vznik integračných zoskupení - EHS, EZVO – neskôr; nárast závislosti medzi krajinami
• začína narastať vnútrofiremný obchod
50.-te roky
Obnovenie dynamiky rozvoja MO. Vznik centrálne plánovaných ekonomík a zoskupenia RVHP
Vznik ďalších ekonomických zoskupení

70.-te roky
Globálna hospodárska recesia.
Mimoriadny vzrast a ihneď potom aj pokles amerického dolára – USD po 2. svet. vojne hral úlohu svetových peňazí – pád Brettonwoodskeho menového systému
Pokračujúci pokles cien tovaru dovážaného z rozvojových krajín
Prehĺbenie protekcionizmu v rozvojových krajinách
Ropné šoky v r. 1973-74 a 1978-79
Prudký nástup krajín juhovýchodnej Ázie do svetového hospodárstva"

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10777
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse