Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mezinárodní organizace, EU a její význam pro ČR

Mezinárodní organizace, EU a její význam pro ČR


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku, jež popisuje všechny důležité světové mezinárodní organizace a zaměřuje se zejména na Evropskou unii, která je jedna z nejdůležitějších organizací pro Českou republiku.

Obsah

1.
Mezinárodní měnový fond
2.
Světová banka
3.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
4.
Světová obchodní organizace
5.
Evropské sdružení volného obchodu
6.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
7.
Středoevropská dohoda o volném obchodu
8.
Organizace zemí vyvážejících ropu
9.
Dohoda o severoamerické zóně volného obchodu
10.
Směry mezinárodní integrace
10.1.
federalistický směr
10.2.
funkcionalistický směr
10.3.
Stupně ekonomické integrace
11.
Evropská unie
11.1.
Historie
11.2.
Maastrichtská kritéria
11.3.
Cíle EU
11.4.
Pilíře (politiky)
11.5.
Orgány EU
11.5.1.
Evropský parlament
11.5.2.
Evropská rada
11.5.3.
Rada Evropské unie
11.5.4.
Evropská komise
11.5.5.
Evropský soudní dvůr
11.5.6.
Evropská centrální banka
11.5.7.
Evropský účetní dvůr
11.5.8.
Evropský ombudsman
11.6.
Symboly EU
11.7.
Rozpočet EU
11.8.
Evropská měnová unie (Eurozóna)
11.9.
Výhody EU
11.10.
Nevýhody EU

Úryvek

"Mezinárodní měnový fond
- spolupracuje se světovou bankou
- podporuje mezinárodní měnovou spolupráci, podporuje stabilitu měn, poskytování půjček čl. zemím, usnadňuje realizaci mezinárodního obchodu
Vznik – 1945
Česko jeden ze zakládajících členů, v 50. letech členství přerušeno, obnoveno až v 90. letech
Sídlo – Washington
Téměř 200 členských zemí
Generální ředitel – Christine Lagardeová
Vrcholný orgán – Sbor guvernérů

Světová banka
- boj proti chudobě, poskytování dlouhodobých úvěrů, podpora při restrukturalizaci zemí východního bloku
Vznik – 1945
Sídlo – Washington
Téměř 200 čl. zemí, původní cíl pomoc při obnově zničeného majetku po 2. sv. válce
Instituce: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní asociace pro rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
- podporuje soukromý sektor, pomoc zemím bývalého východního bloku
Vznik – v 90. letech
Sídlo – Londýn
40 čl. zemí

Světová obchodní organizace (WTO, dříve GATT - Všeobecná dohoda o obchodu a o clech)
Cíl: odstranění cel a překážek v mezinárodním obchodu
- dohoda o clech a obchodu, poskytuje doložku nejvyšších výhod
- vznik: 1948, Sídlo – Ženeva
- přes 150 členů

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Členem jsou nečlenové EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Vznik – 1960
ČR členem od roku 1995
Sídlo – Paříž
30 členů

Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA)
Vznik – 1992
Význam této organizace klesá po vstupu států do EU"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x560f066a6b207.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_organizace__EU_a_jeji_vyznam_pro_CR_7.10..doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse