Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezinárodní vztahy - Čína versus Taiwan

Mezinárodní vztahy - Čína versus Taiwan

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ustavení Čínské republiky na Taiwanu a historie konfliktu - Kuomintangský režim na Taiwanu - ustavení republiky, od uznávaného postavení k mezinárodní izolaci, reformační 80. léta, proměna v 90. letech. ROC a mezinárodní postavení - oživení diplomatického úsilí od 80. let. Politický status Taiwanu; otázka suverenity; pozice ROC; pozice PRC. Návrhy, odpovědi a strategie - Pekingské návrhy od roku 1979. Perspektiva budoucnosti. Taiwanské veřejné mínění - postoj k problému sjednocení a vlastní identity.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ustavení Čínské republiky na Taiwanu a historie konfliktu
2.1
Kuomintangský režim na Taiwanu - ustavení republiky
2.2
Od uznávaného postavení k mezinárodní izolac
2.3
Reformační 80. léta
2.4
Proměna v 90. letech
3.
ROC a mezinárodní postavení
3.1
Oživení diplomatického úsilí od 80. let
4.
Politický status Taiwanu; otázka suverenity; pozice ROC; pozice PRC
5.
Návrhy, odpovědi a strategie
5.1
Pekingské návrhy od roku 1979
6.
Perspektiva budoucnosti
7.
Taiwanské veřejné mínění - postoj k problému sjednocení a vlastní identity
8.
Závěr
8.
Literatura

Úryvek

"3. „ROC“ A MEZINÁRODNÍ POSTAVENÍ

Zajímavou otázkou zůstává jak se k problematice staví mezinárodní společenství –uplatňují-li represe nebo naopak mezinárodní organizace umožňují členství? Postavení Čínské republiky ve světě není jednoznačné, jen málo zemí oficiálně vyjádřilo Taiwanu podporu.
Po vypuknutí Korejské války v 50.letech se Taiwan stal pro USA strategickým územím číslo jedna – tímto získal Taiwan například vojenskou ochranu Spojených států (Smlouva o vzájemné obraně z 2.12. 1954). Válka v Koreji tak na dalších 20 let rozhodla o zastoupení Čínské republiky (jako jediného zástupce Číny) v OSN a dalších mezinárodních organizacích, a zároveň o zahraničně politické izolaci PRC.
V roce 1945 se ROC jako reprezentant celé Číny stala zakládajícím členem OSN. Po přesídlení vlády na Taiwan a vzniku PRC na pevnině se mezi vládami nastartoval diplomatický konkurenční boj. Tento „závod“ vyvrcholil v roce 1971 , kdy PRC podporovaná řadou států byla přijata Valným shromážděním OSN do této organizace a zástupce ROC musel přenechat své místo zástupci PRC.
Počínaje opuštěním místa v OSN začala většina ostatních států postupně přecházet od podpory Taipeie k podpoře Pekingu, což se mimo jiné projevilo i ve vyloučení ROC z řady mezinárodních organizací.
V důsledku změny orientace americké politiky, USA v roce 1979 jako poslední velmoc (v roce 1972 stejně reagovalo Japonsko) přerušily diplomatické styky s Taiwanem a vypověděly Smlouvu o vzájemné obraně z roku 1954. Nadále však pokračovaly ve spolupráci hospodářské (Taiwan Relations Act). PRC na proměnu mezinárodní situace reagovala formální změnou proklamace vztahu k Taiwanu – nahradila termín „osvobození“ Taiwanu jeho „mírovým znovupřipojením“.


3.1 OŽIVENÍ DIPLOMATICKÉHO ÚSILÍ OD 80. LET

S počátkem demokratizace politického života na Taiwanu (od 80. let) vzrostlo úsilí o účast země na mezinárodním dění. Oživené snahy diplomacie zahrnovaly rozšíření oficiálních diplomatických styků, kampaň za obnovení členství v mezinárodních organizací - zejména touha po obnovení členství v OSN.
V dnešní době je Čínská republika aktivním členem mnoha mezinárodních hospodářských organizací, jako například fóra APEC a nadále usiluje o posílení své účasti i v jiných mezinárodních seskupeních.
31. ledna 1995 byla Taiwanská republika formálně uznána jako pozorovatel při Světové obchodní organizaci (WTO) a 18. září 2001 pracovní skupina WTO úspěšně uzavřela jednání o členských podmínkách pro Taiwan. ROC se stala plnoprávným členem (pod jménem „Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu“) organizace po schválení na 4. ministerské konferenci WTO v listopadu roku 2001 a dokončení ratifikačních procedur v roce 2002. Čína se členem WTO stala oficiálně 11. prosince 2001. V přistoupení Taiwanu i Číny lze vidět počátek nové éry bilaterálních vztahů – pro obě strany totiž znamená možnost spolupracovat více propracovaně a systematicky.
Kromě hospodářských organizací usiluje Čínská republika o členství v takových organizacích, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO).
V září roku 2003 Taiwan již po jedenácté neuspěl s žádostí o opětovné přijetí do řad OSN. Zástupci Pákistánu a Egypta dokonce navrhli, aby se tato otázka v budoucnu již neprojednávala, jelikož byla vznesena 11krát a pokaždé se setkala se stejným výsledkem. Taiwanská vláda si nedělá žádné iluze, ale přesto se snahy začlenění do OSN nevzdává, dokud OSN taiwanskou reprezentaci nevyřeší. Čína v minulosti uspěla u OSN s tvrzením existence pouze jedné Číny s Taiwanem jako její neoddělitelnou součástí. Podle taiwanských představitelů není však zcela jednoznačné, zda je Taiwan součástí Čínské lidové republiky a zda Čínská lidová republika má právo reprezentovat taiwanský lid v mezinárodním orgánu. Zdůrazňují například, že cizinec, chce-li navštívit Taiwan, nežádá o vízum čínskou ambasádu ani konzulát.
Členství bylo podporováno dvaceti sedmi diplomatickými spojenci, patnáct jich již 5. srpna předložilo společný návrh požadující, aby Generální shromáždění OSN, které bude zasedat v září 2003, přijalo na své jednání doplňující bod s názvem „Požadujeme reprezentaci Čínské republiky na Taiwanu ve Spojených národech“.
Memorandum připojené k návrhu připomíná, že Čínská republika na Taiwanu, mírumilovný stát, a její demokraticky zvolená vláda mohou být jedinými legitimními zástupci reprezentujícími zájmy a přání taiwanského lidu v OSN. Dále zmiňuje, že rezoluce 2758 (XXVI) přijatá na 26. zasedání Generálního výboru OSN, kde se taiwanská otázka projednávala, reprezentaci Taiwanu v OSN neřeší a navíc byla zneužita jako ospravedlnění vyloučení Taiwanu z organizace. V memorandu se také tvrdí, že Taiwan, demokraticky a mírumilovně zaměřený stát, se zavazuje k plnění povinností stanovených Chartou OSN, jelikož sdílí stejné ideály propagující světový mír, lidská práva a rozvoj společnosti. Vzhledem ke svým úspěchům v rozvoji svého hospodářství a společnosti je plnění těchto povinností schopen dostát. Členství Taiwanu v OSN by přineslo obecný prospěch celému lidstvu. Vyloučení Taiwanu z organizace na druhou stranu představuje diskriminaci jeho občanů..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6145
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse