Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Meziválečná česká i světová literatura

Meziválečná česká i světová literatura

Kategorie: Literatura

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá meziválečnou českou i světovou literaturou. Nejdříve je představen historicko-kulturní kontext, poté je věnována pozornost jednotlivým literárním směrům či skupinám. Po charakteristice každého směru jsou představeni hlavní představitelé a jejich stěžejní díla. Takto nás autor seznamuje jak s prózou, tak i poezií. V přehledu světové literatury nechybí rozbor světových uměleckých směrů a zástupci experimentální literatury, či jména autorů zachycující zážitky z 1. světové války. Exkurz po americké, německé, francouzské a ruské literatuře střídají informace o české meziválečné próze. Autor práce se soustředil i na české a světové drama, a dokonce přesahuje stanovené časové rozpětí a zakončuje práci údaji o české kinematografii a literatuře z doby protektorátu.

Obsah

1.
Historicko-kulturní kontext
2.
Legionářská literatura
2.1
František Langer - Železný vlk, Předměstské povídky
2.2
Jaromír John - Večery na slamníku
2.3
Rudolf Medek - Plukovník Švec, Zborov
2.4
Josef Kopta - Hlídač č. 47
2.5
Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
2.6
Václav Kaplický - Kladivo na čarodějnice
2.7
Jan Weiss - Dům o tisíci patrech
3.
Meziválečná poezie
3.1
Česká meziválečná poezie - Avantgarda
3.1.1Karel Teige
3.1.2
Devětsil
3.2
Proletářské umění
3.2.1
Jiří Wolker - Host do domu, Těžká hodina
3.2.2
Stanislav Kostka Neumann - Rudé zpěvy
3.2.3
Jaroslav Seifert - Město v slzách
3.2.4
Josef Hora - Pracující den
3.2.5
Jindřich Hořejší
3.3
Poetismus
3.3.1
Vítězslav Nezval- Pantomima, Edison, Na vlnách TSF
3.3.2
Konstantin Biebl - S lodí, jež dováží čaj a kávu
3.4
Surrealismus
3.4.1
Vitězslav Nezval - Nový Ikaros
3.5
Reflexivní a meditativní lyrika
3.5.1
František Halas - Kohout plaší smrt, Staré ženy, Kamenný most
3.5.2
Josef Hora - Máchovská variace
3.5.3
Vladimír Holan
3.6
Básníci katolické orientace
3.6.1
Josef Florian
3.6.2
Jan Zahradníček - Korouhve, Svatý Václav
3.6.3
Bohuslav Reynek
4.
Světová avantgardní poezie
4.1
Futurismus
4.1.1
Filippo Tommaso Marinetti - Osvobozená slova
4.1.2
Velemír Chlebnikov
4.1.3
Vladimír Majákovský
4.2
Kubismus
4.2.1
Guillaume Apollinaire- Alkoholy
4.3
Dadaismus
4.3.1
Tristan Tzara - Manifest dadaismus
4.4
Surrealismus
4.4.1
André Breton
4.5
Expresionismus
4.6
Existencialismus
5.
Meziválečná próza
5.1
Experimentální literatura
5.1.1
Virginie Woolfová - K majáku
5.1.2
James Joyce - Odysseus
5.1.3
Marcel Proust - Hledání ztraceného času
5.1.4
Franz Kafka - Proměna, Proces
5.2
Zážitky z první světové války
5.2.1
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid
5.2.2
Romain Rolland- Petr a Lucie
5.2.3
Henri Barbusse - Oheň
5.2.4
Ernest Hemingway - Stařec a moře, Komu zvoní hrana
5.3
Amerika
5.3.1
Francis Scott Fitzerald - Velký Gatsby
5.3.2
John Steinbeck - O myších a lidech
5.3.3
William Faulkner - Divoké palmy
5.3.4
Jack London - Démon Alkohol
5.4
Německo
5.4.1
Lion Feuchtwanger - Židovka z Toleda
5.4.2
Bratři Mannové - Lidice, Budenbrookovi
5.5
Francie
5.5.1
Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ
5.6
Rusko
5.6.1
Michail Bulgakov - Mistr a Markétka
5.6.2
Michail Alexandrovič Šolochov - Donské povídky
6.
Česká meziválečná próza
6.1
Demokratická literatura
6.1.1
Bratři Čapkové - Zářivé hlubiny, Ze života hmyzu
6.1.1.1
Josef Čapek - Kulhavý poutník, Stín kapradiny
6.1.1.2
Karel Čapek - Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Krakatit, Bílá nemoc
6.1.2
Karel Poláček - Vše pro firmu, Muži v ofsajdu, Bylo nás pět
6.1.3
Eduard Bass - Cirkus Humberto, Lidé z maringotek
6.2
Levicová literatura
6.2.1
Marie Majerová - Siréna, Havířská balada
6.2.2
Marie Pujmanová
6.2.3
Ivan Olbracht - O zlých samotářích, Anna proletářka, Nikola Šuhaj Loupežník
6.3
Avantgardní próza
6.3.1
Vladislav Vančura - Rozmarné léto, Markéta Lazarová
6.3.2
Ladislav Klíma - Utrpení knížete Sternenhocha
6.3.2
Richard Weiner
6.4
Psychologická próza
6.4.1
Jaroslav Havlíček- Petrolejové lampy, Ta třetí
6.4.2
Jarmila Glazarová - Advent, Vlčí jáma
6.4.3
Egon Hostovský - Žhář
6.4.4
Václav Řezáč - Černé světlo
6.5
Ruralistická próza
6.6
Katolická literatura
6.6.1
Jakub Deml - Hrad smrti, Tanec smrti
6.6.2
Jaroslav Durych - Sedmikráska
7.
České meziválečné drama
7.1
Kamenná divadla
7.1.1
Jaroslav Kvapil - Princezna Pampeliška
7.1.2
Karel Hugo Hilar - Ze života hmyzu, Loupežník
7.1.3
Karel Čapek v Národním divadle - RUR, Bílá nemoc, Matka
7.1.4
František Langer v Národním divadle - Jízdní hlídka, Periferie
7.1.5
Fráňa Šrámek v Národním divadle -Měsíc nad řekou
7.2
Avantgardní divadla
7.2.1
Osvobozené divadlo
7.2.2
Divadlo D34
8.
Světové meziválečné drama
8.1
Bertold Brecht - Žebrácká opera
8.2
George Bernard Shaw - Pygmalion
9.
Meziválečná literární kritika
9.1
Pravicová
9.1.1
F.X. Šalda
9.1.2
Václav Černý
9.1.3
Ferdinand Peroutka
9.1.4
Katolická kritika
9.2
Levicová
9.2.1
Karel Teige
9.2.2
Bedřich Václavek
9.2.3
Julius Fučík
9.2.4
Záviš Kalandra
10.
Meziválečný film
11.
Literatura v době protektorátu
11.1
Mlčenlivá generace
11.1.1Karel Bednář - Kámen v dlažbě
11.1.2
Jiří Orten - Cesta k mrazu, Ohnice, Elegie
11.2
Skupina 42
11.2.1
Jiří Kolář - Ódy a variace
11.2.2
Josef Kainar - Nové mýty
11.2.3
Jiřina Hauková - Cizí pokoj
11.2.4
Ivan Blatný - Melancholické procházky

Úryvek

"Legionářská literatura
(literature of the Burning Legion)
legionář = voják bojující v cizí zemi, zběh a přeběhlík.
Čeští vojáci naverbovaní za Rakousko-Uhersko nechtěli bojovat proti bratrům Slovanům. Přebíhali proto nejčastěji na stranu Ruska, byli také v Itálii nebo ve Francii.
Legionářská literatura se zabývá tím, co legionáři zažili a viděli na frontách, zaměřuje se především na boje s rudými. Má až dokumentární charakter, vyskytují se krátké slohové útvary (povídky na hranici reportáže, autobiografie) Čeští legionáři se v Rusku slušně vyznamenali (např. V Bitvě u Zborova r. 1917 proti Němcům)
1917: Velká říjnová socialistická revoluce: převrat v Rusku. K moci se dostávají Bolševici (rudí)
1918: Bolševici uzavírají mír s Německem → Z Čechů se stávají nepřátelé. Chtějí se dostat domů, přes západní fronty, kde je válka se ale nedostanou. Putují po Transsibiřské magistrále na východ do Vladivostoku, kde je spojenci mají vyzvednout. Často se střetávají s Bolševiky. Domů se dostanou až roku 1920, kdy se situace v Rusku uklidnila.
František Langer
(1888 – 1965)
významný dramatik, po válce psal pro Národní i Vinohradské divadlo. Patří ke generaci bratří Čapků (podobná tvorba, významná dramata jako Čapci)
původně lékař. Po dokončení univerzity odešel na frontu a přidal se k ruským legiím jako vojenský lékař. Po návratu se věnoval dramatické tvorbě pro Vinohradské divadlo a psal kratší povídky. Roku 1939 odešel do Francie. Když padla, přesunul se do Anglie. Zde opět působil jako vojenský lékař. Po roce 1945 se vrátil do Československa. Nebyl zakázaným autorem, ale jeho knihy byly v útlumu, nevycházely.
1) legionáři, válka
Železný vlk - naše první ozbrojená lokomotiva, povídková kniha (obsahuje 7 povídek) - název podle stejnojmenné povídky vyšla r. 1920 a měla obrovský ohlas. Zájem trval až do r. 1933, kdy se válečné knihy nesměly vydávat. Má dokumentární charakter: až na hranici reportáže. Zachycuje příběhy legionářů. Co zažili, prožívali a viděli. Nevyskytují se popisy bojů, ale spíše obyčejných věcí, situací a banalit: stesk po domově, vzpomínky na rodinu, soudržnost českých vojáků, bratrství, hrdinství, odvaha, jdou do boje a zemřou za druhého, hlad Postavy mají určitý typ: člověk, co se snaží odlehčit situaci a pobavit, obětavý člověk atp.
Smrt v píscích - v Asijské poušti za 1. sv války
Zajatci jsou deportování do karantény v poušti. Mají údajně choleru. Jsou různé národnosti – Češi, Poláci. Lze zde dobře pozorovat českou soudržnost (snaha ukázat ukázkové vlastnosti českého člověka). Objevuje se také solidarita, kdy se jeden Žid staral o nemocné a pohřbíval je, i když sám umíral. Kdo ale zakopal jeho? Tedy, všude je jen samá poušť a oni se tam nemůžou ani hýbat vedrem. Zásobování je mizerné. Když navíc ten hodný pán zásobovač zjistí, že mají choleru, už není zásobování žádné. Jsou bez jídla a vodu mají v daleké nádrži, kam dvakrát denně chodí. Nejprve se neprojevují žádné příznaky cholery, pak ale všichni zemřou. A toho jednoho posledního Čecha pustí, ať chcípne radši v poušti.
Velká Vánoční povídka
v místnosti, kde vojáci o Vánocích vzpomínají, jak to chodí doma na Vánoce Nejsmutnější děj ze všech: Projevuje se stesk, vzpomínky. Vojáci jsou duchem doma u stolu, mají vidiny...
Realita je kapánek jiná. Realita je válka!
Příběh Kratochvílův
O tom, jak válka člověka zdrsní. O tom, jak se z maminčina mazánka po válce stal drsný chlapák"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). Práce obsahuje obrázky. Čistý text dosahuje cca 68 stran.
Práce je doplněna ukázkami z některých vybraných děl spisovatelů. Pozor na hovorovou a nespisovnou češtinu, dokonce i vulgarismy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19796
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse