Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezopotámie - stručné dějiny

Mezopotámie - stručné dějiny

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručný přehled dějin Mezopotámie. Popsán je vznik náboženství a představy o „nebi“. Zmíněna je nejen hlavní trojice bohů (An, Enlil, Ninchursag), ale také trojice astrálních bohů (Nannar, Utu, Iskur), i političtí bozi – Marduk a Aššur. Opomenuti nejsou ani ostatní bozi a bohyně, i démoni. Práce se zabývá otázkou posmrtného života v Mezopotámii v kontrastu k ritu v Egyptě, i posmrtným životem v představách starých Egypťanů. V závěru se nachází srovnání víry v posmrtný život v Egyptě a Mezopotámii.

Obsah

Úvod
1.
Mezopotámie - stručný přehled dějin
2.
Mezopotámie - svět bohů a démonů
3, Vznik náboženství a představy o „nebi“
4.
Hlavní trojice bohů
5.
Trojice astrálních bohů
6.
Političtí bozi – Marduk a Aššur
7.
Ostatní bozi a bohyně
8.
Démoni
9.
Mezopotámie - život po životě
10.
Egypt – posmrtný život v představách starých Egypťanů
11.
Závěr - srovnání víry v posmrtný život v Egyptě a Mezopotámii

Úryvek

"Kromě bájí, jako je sestup Innany do podsvětí, nemáme o rozhodování záhrobního soudu v klínopisných pramenech mnoho svědectví. – Tabulka uložená v Puškinově muzeu v Moskvě, do níž je vyryta elegická záhrobní píseň, která líčí boha Slunce – Uta jako soudce, a dále mluví o bohu Měsíce – Nannarovi, který vždy třicátého dne své pouti sestoupí do podsvětí a určuje tu osudy zemřelých.

POHŘEB

Zajištění posmrtného klidu vyžadovalo provedení určitého obřadu s tělem zesnulého. Do domu smrti přišly plačky odkvílet nezbytný nářek, truchlící si trhali oděv, cuchali vlasy a vousy a dokonce se i zraňovali na těle. Kněží hráli na hudební nástroje a připravovali pohřeb.
Mrtvola byla buď spálena, nebo zabalena do rákosové rohože – zemřel-li chudý člověk, nebo uložena do hliněné rakve, případně do hrobu vyzděného ze střepů a cihel, na místě vyhrazeném pro mrtvé - na nezastavěných plochách mezi domy nebo u městské hradby. S sebou zemřelému dali několik osobních drobností, trochu potravy a pití a pak na něj navršili hlínu.
Králové a mocní byli pohřbíváni okázale, se zbrojí, zbraněmi, oblíbenými šperky, pokrmy a číšemi. Někteří panovníci byli uloženi do kamenných hrobek a velkých sarkofágů.
Ve starší době sumerské docházelo při pohřbu vladaře i k lidským obětem. S vladařem byli – po požití drog – za živa pohřbeni členové jeho dvora, palácová stráž, služebnictvo, hudebníci s nástroji, vozatajové s vozy a přípřeží a pod…, jak ukázaly nálezy na královském pohřebišti v Uru. Zatím je tento nález však spíše ojedinělý, podobný se našel jedině v Kiši. O nebožtíkovi pohřbeném s manželkou, dcerou, konkubínou a služebníky se mluví i v epos o Gilgamešovi.
Ke smutečním obřadům za chudé i bohaté patřilo i provádění obětí na hrobě, při nichž kněží poráželi zvířata a vylévali nápoje s prosbou za vlídné přijetí duše zemřelého bohy. Aby všechny tyto úkony a dary nezůstaly bez odezvy, bylo přísně zakázáno rušit klid zemřelých, otvírat hroby a krást obsah. U královských hrobek toto však zůstalo jen málokdy splněno, neboť právě tyto byly při dobytí města nejdříve otvírány a pleněny s vidinou bohaté kořisti, která přehlušila strach z božího trestu.
V Mezopotámii se našlo také jen velmi málo náhrobních pomníků. Nápisy na nich žádají kolemjdoucí, aby je neničil, uvidí-li je zašlé, má je obnovit a zajistit si tak dostatek vody v záhrobí."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství citací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1082
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse