Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Michal Viewegh- stručně k maturitě

Michal Viewegh- stručně k maturitě


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, Žatec

Charakteristika: Práce se zaměřuje ve stručnosti na život a díla Michala Viewegha. Popisuje historické souvislosti k období a stěžejní díla.

Obsah

1.
Michal Viewegh

Úryvek

"1) V současnosti nejprodávanější český autor, píše na konci 20. století až doteď.
Píše o tématech z 70/80/90 let a v současnosti moderní romány.
2) Řadíme ho do Poválečné prózy tzn. Poválečná literatura se rozvíjela v souvislosti s dobovými politickými a společenskými událostmi, navazuje na literární tradice meziválečné prózy.
Základním tématem v této době bylo: normalizace, totalitní komunistická diktatura. tzn. Historie, válka a současný stav.
Píší o režimu, jaký byl.
3) Konec druhé světová války - 8.5.1945
Únorová revoluce - únor 1948 (Vítězný únor,Komunistický PUČ, připojení k bloku)
Rozsáhlé znárodňování +měnová reforma - 1953
Ústavou oficiální název - Česká socialistická republika - 1960
Pražské jaro - 1968 (vpád vojsk Varšavské smlouvy)
Sametová revoluce -17.11.1989 (Pád komunismu - demokracie)
Samostatná Česká Republika -1.1.1993
Ve světě - Studená válka 1947-XXXX)

4) Michael Viewegh se narodil 1962 v Praze. Vystudoval Gymnázium dále UK - filozofickou fakultu. Je autorem společenských románů a parodických próz. Působil jako redaktor v nakladatelství Český spisovatel, po skončení práce v nakladatelství se stává spisovatelem z povolání.
Prožil dětství na Sázavě. Od třetí třídy nosil brýle - bral jako handicap. Rád a velmi dobře se učil.
8.12.2012 - Praskla aorta -> Přežil, hospitalizace v Pražském IKEMu. Momentálně je z velké části odkázán na pomoc druhých -> Zasažení mozku.
Značná část díla je autobiografická.
Velká část děl je zfilmována.
Držitelem ceny Jiřího Ortena (1993) a Magnesia Litera (2005)

5) Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách.
Mezi moderní romány - Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Román pro muže, Můj život po životě - shrnuje své aktuální cítění, zhodnocuje to, že přežil.

6) Josef Škvorecký -Prima sezóna
Bohumil Hrabal -
Ladislav Fux - Spalovač mrtvol
Milan Kundera - ve Francii byl pak

7) Jeho knihy vyšly v mnoha re-edicích, překládáno do mnoha jazyků. Ve své době velmi populární, píše satiricky. Využíval postmoderních postupů Vieweghova díla se vyznačují epičností, prolínáním komediálních a tragických momentů, častými citacemi, relativizací vyprávění prostřednictvím různých pohledů a verzí. Jeho tvorba byla často zfilmována. Vychází ze skutečných událostí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54565ff28d02b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Michal_Viewegh.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse