Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Migrace, multikulturalismus a uprchlictví

Migrace, multikulturalismus a uprchlictví

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá migrací, multikulturalismem a uprchlictvím. Zamýšlí se nad pojmem migrace, všímá si krátkodobé migrace a migrace s cílem změnit trvale nebo na delší dobu zemi, ve které žijeme. Věnuje se problematice adaptace, v rámci která řeší otázku menšin a jejich začlenění do majoritní společnosti i téma migrační politiky. Nezapomíná na faktory úspěšnosti adaptace, popisuje adaptaci z pohledu mikro- a makroúrovně. Nastoluje téma multikulturalismu, který charakterizuje, všímá si jeho vzniku a vývoje a především jeho prezentace v médiích. Závěr patří otázce uprchlictví.

Obsah

1.
Migrace
1.1.
Co je migrace
1.1.1.
Krátkodobá migrace
1.1.2.
Migrace s cílem změnit trvale nebo na delší dobu zemi, ve které žijeme
1.2.
Adaptace
1.2.1.
Menšiny, začlenění do majoritní společnosti
1.2.2.
Migrační politika
1.2.3.
Faktory úspěšnosti adaptace
1.2.4.
Popis adaptace na mikroúrovni
1.2.5.
Popis adaptace na makroúrovni
2.
Multikulturalismus
2.1.
Charakteristika, vznik a vývoj
2.2.
Multikulturalismus v médiích
2.2.1.
Kulturní, etnické a rasové nepokoje
3.
Uprchlictví

Úryvek

"2. Adaptace
Nově příchozí se v nové zemi stává menšinou a je nezbytné jeho začlenění do majoritní společnosti. Menšina si musí sama zvolit svou budoucí roli, jakou chce hrát v majoritní společnosti, a poté se vydat na cestu dosažení tohoto cíle. Rozhodování je ovlivněno individuální charakteristikou migrantů (pohlaví, věk, vzdělání, zdraví), ale i řadou jiných faktorů. Především mají vliv tři prostředí – místo, odkud dotyčný odchází (místo emigrace), tranzitní země (ty země, kterými migrant pouze prochází na cestě do cílové země) a cílové místo imigrace. U těchto prostředí pak musíme brát v potaz geografickou polohu, socioekonomickou situaci z krátkodobého i dlouhodobého pohledu, migrační politiku a migrační historii, míru tolerance či xenofobie majoritních populací vůči cizincům. V tomto ohledu je zajímavé, že tradiční multikulturní společnost USA, které svým způsobem vznikly z přílivu evropských nábožensky a ekonomicky motivovaných imigrantů, jsou dnes vůči nově příchozím cizincům velmi uzavření, v adaptačním procesu trvale usídlených portorikánců či černošského obyvatelstva se projevuje segragační až marginalizační model - vznikají uzavřené enklávy sociálně znevýhodněné či dokonce sociálně vyloučené populace, které si svou vlastní kulturní specifičnost zachovává jen v omezené míře nebo vůbec.
Migrační politiky jednotlivých zemí jsou významnou bariérou, země se snaží různými způsoby (většinou selektivním omezováním) regulovat počet imigrantů proudících na svá území. Na druhou stanu je imigrace podporována působením podnikatelských kruhů vyspělých společností, které v imigrantech vidí levnou pracovní sílu. Navíc zejména díky velmi nízké plodnosti začínají bohaté společnosti (např. západoevropské) velmi výrazně stárnou a zatím nezodpovězena zůstává otázka, kdo v budoucnu zajistí chod daných ekonomik a spokojený život stále početnějším generacím penzistů. Při zachování současné úrovně porodnosti a úmrtnosti a při neexistenci migračních pohybů by Evropská unie do roku 2050 ztratila asi 77 milionů obyvatel – tj. došlo by k poklesu z 375 na 298 milionů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10404
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse