Mikrobiologie

Kategorie: Mikrobiologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Náplň oboru mikrobiologie. Význam bakterií pro člověka. Lékařská mikrobiologie. Historie oboru. Zásady odběru a transport materiálu do laboratoře.Velikost, tvar a uspořádání bakterií. Stavba bakteriální buňky. Metabolismus bakterií. Patogenní bakterie. Růst a množení bakterií. Mikroby a prostředí. Vliv okolí na přežívání mikrobů. Ochrana před mikroorganismy. Sterilizace a dezinfekce. Kontrola sterilizace a dezinfekce. Chemoterapie infekčních nemocí. Mechanismus působení na bakteriální buňku. Rezistence k antibiotikům. Terapie. Mikroby a „prostředí II“ (makroorganismus) - infekce a patogenita, průběh, forma a výsledek infekce. Bakteriologie - gram pozitivní bakterie - koky (Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus eqisimilis, Streptococcus equi, Streptococcus suis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus durans), tyčinky (Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium jeikeium, C. pseudotuberculosis, C. pseudodiphteriticum, C. urealyticum, Gardnerella vaginalis), gram negativní bakterie - tyčinky (čeleď Enterobacteraiceae, charakteristika, výsky, antigenní struktura, patogenita, onemocnění, laboratorní diagnostika), patogenní enterobakterie (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei, Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolotica), fakultativně patogenní enterobakterie (escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Providentia rettgeri, Providentia stuartii, Morganella, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacaem, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozeanae, Klebsiella rhinoscleromatis), Vibrio (Vibrio cholerae, Vibrio cholerae varieta El Tor, Vibrio parahemolyticus), Aeromonas hydrophila, Pasteurella multocida, Haemophilus influenzae, Haemophilus paarinfluenzae, Haemophilus haemolyticus, Haemophilus ducreyi, Calymnatobacterium granulomatis,
Streptobacillus moniliformis, Campylobacter, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomalei, Francisella tularensis, Bordetella pertusis, Bordetella parapertusis, Bordetella bronchiseptica, Legionella, Chryseobacterium meningosepticum, Alcaligenes faecalis, Brucella, Neisseria, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Moraxella, Kingella, Branhamella catarrhalis, Acinetobacter), acidorezistentní tyčinky (Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, Mycobacterium cansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium leprae), spirochety (Treponema pallidum, Treponema pertenue, Treponema carateum, Leptospira interrogans, Borrelia burgdorferi (senzu lato), Borrelia recurentis, Borerelia hermsii, Borrelia vincenti), mykoplazmata (Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum), chlamydie (Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pecorum), ricktetsie (A. Rickettsia prowazeki, Rickettsia typhi, B. Rickettsia rickettsii, Rickettsia conori, Coxiella burnetii, Rochalimaea quintana, Ehrlichia, Bartonella bacilliformis). Anaerobní bakterie - G+ anaerobní koky (Peptostreptococcus), G+ tyčinky (Actinomyces, Lactobacillus, Bifidobacterium, Eubacterium, Propionibacterium, Mobiluncus), G- koky (Veillonella), G- tyčinky (Bacteroides, Fusobecterium, Leptotrichia), G+ sporulující anaerobní tyčinky (Clostridium, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium difficile). Virologie - RNA viry: čeleď: Orthomyxoviridae, čeleď:Parmyxoviridae, Virus parainfluenzy, Virus příušnic (Parotitis), Virus spalniček (Morbillivirus), RS – virus (respirační syncyciální), čeleď: Coronaviridae, čeleď: Filoviridae (Virus marburské choroby, Virus Ebola), čeleď: Rhabdoviridae (Virus vztekliny (Lyssavirus), Virus vesikulární stomatitidy), čeleď: Togaviridae (Alphavirus, virus zarděnek (Rubivirus)), čeleď: Arenaviridae (Virus lymfocytární choriomeningitidy (LCM), Virus horečky Lassa), čeleď: Flaviviridae (Virus žluté zimnice, Virus horečky Dengue, Viry japonské encefalitidy, Viry klíšťové encefalitidy), Arboviry (čeleď: Reoviridae, čeleď: Togaviridae, čeleď: Flaviviridae, čeleď: Bunyaviridae (Hantavirus, Bunyavirus, Phlebovirus, Nairovirus, Uukuvirus), čeleď: Picornaviridae (Enterovirus), Coxackieviry, Echoviry, Aphthovirus, Rhinivirus, čeleď: Reoviridae (Reovirus, Orbivirus, Rotavirus), virové hepatitidy (přehled virových hepatitid, Virus hepatitidy A, Virus hepatitidy B, Virus hepatitidy C, Virus hepatitidy D, Virus hepatitidy E, Virus hepatitidy G),
DNA viry (čeleď: Parvoviridae, Lidský parvovirus B 19, čeleď:Papovaviridae, Papillomavirus, Polyomaviry, čeleď: Adenoviridae, Mastadenovirus, čeleď: Poxviridae, Virus pravých neštovic, Virus vakcinie, Virus kravských neštovic, Herpetické viry (A. Alfaherpesvirinae, HSV – Virus herpes simplex 1 a 2, HSV 2, virus varicella-zoster (VZV), Betaherpesvirinae - Lidský herpetický virus 6 (HHV 6), Lidský herpetický virus 7 (HHV 7), Gamherpesvirinae (virus Epstein-Barrové (EBV), Lidský herprtický virus 8 (HHV 8), AIDS), pomalé virové infekce, Priony, Scrapie, Leukoencefalopatie norků, Encefalopatie hovězího dobytka (šílenství krav), Kuru, Creudsfeldova-Jacobova choroba. Mykologie - kvasinkovité houby (Candida, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Cryptococcus neoformans), vláknité houby (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicilium, Mucor, Absidia, Rhizopus), dimorfní houby (Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis, Dermatofyta, Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum). Parazitologie - protozoologie (Entamoeba histolytica + Entamoeba dispar, Entamoeba hartmani, Entamoeba coli, Jodamoeba butschli, Endolimax nana, Naegleria fowleri, Acanthamoeby, Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Leishmania sp., Trypanosama sp., Cryptosporidium sp., Toxoplasma gondii, Plasmodium sp., Helmintologie), Trematoda – motolice (Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum), Cestoda – tasemnice (střevní cestodózy, Diphyllobothrium latum, Taenia solium, Taenia saginata, larvální stadia v různých tělních tkáních, Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis), Nematoda – červi oblí (Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Larvální toxokaróza, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Dracunculus medinensis, Trichinella spiralis, Filariózy).

Obsah

1.
Náplň oboru mikrobiologie
2.
Význam bakterií pro člověka
3.Lékařská mikrobiologie. Historie oboru
4.
Zásady odběru a transport materiálu do laboratoře.
5.
Velikost, tvar a uspořádání bakterií. Stavba bakteriální buňky. Metabolismus bakterií. Patogenní bakterie. Růst a množení bakterií
6.
Mikroby a prostředí. Vliv okolí na přežívání mikrobů. Ochrana před mikroorganismy
7.
Sterilizace a dezinfekce. Kontrola sterilizace a dezinfekce. Chemoterapie infekčních nemocí. Mechanismus působení na bakteriální buňku. Rezistence k antibiotikům. Terapie
8.
Mikroby a „prostředí II“ (makroorganismus) - infekce a patogenita, průběh, forma a výsledek infekce.
9.
Bakteriologie - gram pozitivní bakterie, gram negativní bakterie, patogenní enterobakterie, fakultativně patogenní enterobakterie, Vibrio, acidorezistentní tyčinky, spirochety, mykoplazmata, chlamydie, ricktetsie, anaerobní bakterie - G+ anaerobní koky, G+ tyčinky, G- koky, G- tyčinky, G+ sporulující anaerobní tyčinky
10.
Virologie - RNA viry, DNA viry
11.
Mykologie - kvasinkovité houby, vláknité houby, dimorfní houby
12.
Parazitologie - protozoologie, Trematoda – motolice, Cestoda – tasemnice, Nematoda – červi oblí

Úryvek

"Haemophilus ducreyi
- ulcus molle (měkký vřed)
- patogeneze:
• přenos pohlavním stykem
• vstupní brána - poraněná kůže, sliznice (kompaktní sliznicí neprochází)
- onemocnění:
• v místě vstupu puchýřek
• pak bolestivý vřed
• zduření regionálních mízních uzlin
• po několika dnech spont. vyléčení a vyhojení jizvou
- laboratorní diagnostika:
• mikroskopie
• kultivace
- terapie:
• ATB terapie stačí po krátkou dobu
Calymnatobacterium granulomatis
- intracelulárně v makrofázích jako tzv. Donnovanova tělíska
- onemocnění granuloma inguinale nebo granuloma venerum
- nutno odlišit od lymfogranuloma venerum
- patogeneze:
• nepřenáší se pohlavním stykem
• předpoklad, že jde o střevní bakterii
• infekce autoinokulací nebo kontaminace vaginy před pohlavním stykem
- onemocnění:
• u žen rozsáhlý ulcerativní proces ústí vaginy
• u mužů ulcerace na glans penis
- laboratorní diagnostika:
• průkaz Donnovanových tělísek
• rozdrcení kousku tkáně mezi skly
• barvení giemsou
- terapie:
• ATB"

Poznámka

Kompletní poznámky z předmětu mikrobiologie, vypracované otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5304
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse