Mikroekonomie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje mikroekonomii. Uvádí základní pojmy, souvislosti a předmět ekonomie. Zabývá se mechanismem hospodářské koordinace. Podrobně rozebírá trh a jeho vlastnosti, poptávku a nabídku na trhu výrobků a služeb i rovnováhu firmy na dokonale konkurenčním trhu a na trzích nedokonalé konkurence. Zastavuje se u trhů nedokonalé konkurence. Nechybí problematika utváření cen a rovnováhy na trzích výrobních faktorů. Závěr patří trhu kapitálu.

Obsah

1.
Základní pojmy a souvislosti ekonomie
1.1.
Základní pojmy
1.2.
Směna a peníze ve vzájemné souvislosti
1.3.
Základní ekonomická souvislost užívání zdrojů – hranice výrobních možností
2.
Ekonomie a její předmět
2.1.
Východiska teoretického ekonomického myšlení
2.2.
Vznik ekonomie a vývoj jejího předmětu
2.3.
Předmět ekonomie a její hlavní soudobé směry
2.4.
Metody ekonomie
3.
Mechanismus hospodářské koordinace
3.1.
Nutnost koordinace
3.2.
Základní způsoby koordinace hospodářství
3.3.
Centrálně plánovaná ekonomika
3.4.
Tržní hospodářství
4.
Trh a jeho vlastnosti
4.1.
Rovnovážná cena trhu
4.2.
Konkurence
4.3.
Monopol
4.4.
Zdroje tržních nedokonalostí
5.
Poptávka na trhu výrobků a služeb
5.1.
Rovnováha spotřebitele
5.2.
Indiferenční analýza
5.3.
Poptávka, poptávané množství a jejich změny
5.4.
Pružnost poptávky
6.
Nabídka na trhu výrobků a služeb
6.1.
Mezní produkt
6.2.
Náklady firmy
6.3.
Příjmy a zisk firmy
6.4.
Minimalizace nákladů
7.
Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu
7.1.
Postavení firmy v podmínkách dokonalé konkurence
7.2.
Nabídková křivka firmy
7.3.
Funkce cen
7.4.
Efektivnost trhu dokonalé konkurence
8.
Trhy nedokonalé konkurence
8.1.
Základní souvislosti vývoje výrobní jednotky tržního typu
8.2.
Nové organizační struktury a vlastnické formy firem
9.
Rovnováha na trzích nedokonalé konkurence
9.1.
Rovnováha výrobce v postavení monopolu
9.2.
Protimonopolní regulace
9.3.
Rovnováha v podmínkách oligopolu
9.4.
Monopolistická konkurence a rovnováha firmy
9.5.
Neefektivnost nedokonale konkurenčních trhů
10.
Utváření cen a rovnováhy na trzích výrobních faktorů
10.1.
Ceny výrobních faktorů
10.2.
Půda a pozemková renta
10.3.
Trh práce
10.4.
Nezaměstnanost
11.
Trh kapitálu
11.1.
Pojetí kapitálu
11.2.
Kapitálové statky a jejich akumulace
11.3.
Trh kapitálu

Úryvek

"1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie
1.1 Základní pojmy
potřeba – pocit, že se něčeho nedostává, odstranění spotřebou. Stále se rozšiřují.
statek – slouží k uspokojení potřeb, nejsou dostatečně dostupné
volné statky – statky volně dostupné z přírody – s vývojem společnosti jejich množství klesá.

Potřeby se dělí různě podle naléhavosti (urgentnosti) - naléhavost potřeby – potřeba je pocit subjektivní, různě se mění.

ekonomické potřeby – jsou uspokojovány spotřebou statků a služeb, které jsou produktem hospodářské činnosti → ekonomické statky
neekonomické potřeby – jsou uspokojovány jinak (např. potřeba vystoupit na vrchol hory).

Výroba a potřeby se vzájemně ovlivňují a podmiňují. Od struktury potřeb se odvíjí struktura produkce a tedy i výroby. Proto se nyní moderní marketing orientuje na „formování“ trhu, jehož součástí je reklama orientovaná na vyvolávání potřeb.

Vztah potřeb a spotřeby je provázen nejrůznějšími omezeními (vzácnost statků, peněžní omezení). Důsledkem je nesoulad mezi potřebami a spotřebou, který nutí ekonomické subjekty k racionálnímu chování. (neuspokojení všech potřeb).

Ekonomické statky jsou výsledkem hospodářské činnosti (výroby) a jejich vznik předpokládá využití zdrojů (výrobních faktorů).

Výrobní faktory:
1) Půda (P) – produktem přírody, využívaná v zemědělské výrobě, stavebnictví→ zvyšuje se poptávka→ roste vzácnost. Nemyslí se jí pouze půda k zemědělské výrobě, ale veškeré přírodní zdroje.
2) Práce (L) – především lidská činnost (účelná, cílevědomá). Vede k uspokojení potřeb. Schopnost pracovat = pracovní síla. Práce má určitou úroveň složitosti, proto je potřebná kvalifikace (ovlivňuje cenu). Množství práce je limitováno počtem práceschopných osob ochotných pracovat, délkou pracovní doby a intenzitou práce.
Intenzita práce – množství práce vynaložené za určitou časovou jednotku. S jejím růstem se zvyšuje pracovní výkon a tím i vyrobená produkce.
Produktivita práce – ta zase vyjadřuje účinnost vynaložené práce. Produktivita roste, jestliže stejným množstvím práce je výrobce schopen vyprodukovat větší množství práce. Opírá se především o zdokonalování strojů, výrobních zařízení, výrobních zařízení, technologií."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata. Psána zčásti heslovitě. Čistý text tvoří cca 70 stran. Má kompilační charakter. Čerpá z a částečně se kryje s: http://www.math.muni.cz/~kriz/prevod_mikro/mikro1.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11867
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse