Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mikroekonomie I.- IV.

Mikroekonomie I.- IV.

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Práce je složena ze 4 částí, které jsou vypracováním několika úloh. Otázky jsou zaměřeny na aplikaci poptávkově-nabídkové analýzy a teorie spotřebitele, to vše stanovené na základě rovnic z ekonomie. Dále se jedná o ovlivňování ICC po poklesu ceny statku, poptávkovou funkci, elacticitu poptávky, definii Griffenova statku a důchodovou elasticitu poptávky po zboží. Třetí okruh otázek je věnován teorii výroby, produkční funkci, nákladům, příjmům, ziskům a dokonalé konkurenci. Zadání obsahují otázky na výrobní proces, který je popsán produkční funkcí, dále se jedna otázka váže na produkční funkci na krátké období a poslední úkol je zaměřen na prostředí dokonalé konkurence. Čtvrtá část pojednává o podmínkách firmy v nedokonalé konkurenci, oligopolní společnosti nebo vyjádření průměrných příjmů a nákladů společnosti za daných podmínek a grafické srovnání alokační efektivnosti dokonale konkurenčního odvětví a monopolu a co je kritériem alokační efektivnosti.

Obsah prvního úkolu:
1.
Zadání úloh
2.
Řešení úlohy 1)
3.
Řešení úlohy 2)
4.
Řešení úlohy 3)
5.
Řešení úllohy 4)


Úryvek z textu:
Zadání:
1.
Poptávková křivka země X po určitém výrobku je dána rovnicí: QD = 400 – 0,5 P. Nabídková křivka pak rovnicí: P = 80 + QS (uvažujeme pouze domácí výrobce). Země odstraní zákaz dovozu tohoto zboží. Dovozní křivka nabídky je popsána rovnicí:
P = 100 + 2 QS.
a) Určete změnu rovnovážné ceny po uvolnění dovozu.
b) Určete změnu rovnovážného množství po uvolnění dovozu.
c) Určete, jak se celková rovnovážná nabídka rozdělí mezi domácí a zahraniční výrobce.

2.
Částka, kterou chcete dohromady vydat na týdenní nákup rajčat a paprik, je 150 Kč. Je-li cena 1 kg rajčat 30 Kč a cena 1 kg paprik je 25 Kč, pak:
a) Zakreslete svou linii spotřebních možností (tj. linie rozpočtu) a určete její sklon (papriky „nanášejte“ na osu y).
b) Zakreslete svou množinu spotřebních možností.
c) Zakreslete svou linii rozpočtu v případě růstu ceny rajčat na dvojnásobek.
d) Zakreslete novou linii rozpočtu v případě poklesu svého důchodu na polovinu a neměnných cen obou komodit (uvažujte původní ceny rajčat a paprik).
e) Určete mezní míru substituce rajčat za papriky v bodě optima v případě ad a).

Obsah z druhého úkolu:
1.
Zadání
2.
Řešení úlohy 1)
3.
Řešení úlohy 2)
4.
Řešení úlohy 3)
5.
Řešení plohy 4)
6.
Řešení úlohy 5)

Úryvek z textu:
1.
Předpokládejme, že MRSC je dána rovnicí MRSC = Y/X. Cena statku X je 50 Kč a cena statku Y je 10 Kč. Jaká je rovnice ICC? Jak ji změní pokles ceny statku X na 40 Kč?

2.
Je dáno PX = 10, PY = 80 a I = 5000 Kč. Předpokládejme poptávkovou funkci:
X = 80 – 0,8 PX2 – 0,5 PY + 0,04 I.
a) Bez výpočtů zkuste odhadnout, zda statky X a Y jsou substituty nebo komplementární statky. Odpověď zdůvodněte.
b) Bez výpočtů zkuste odhadnout, zda je statek X normální nebo méněcenný statek. Odpověď zdůvodněte.
c) Určete cenovou elasticitu poptávky po statku X. Jakou informaci vám poskytl výpočet, pokud jste výrobcem statku X?
d) Určete křížovou elasticitu poptávky po statku X vzhledem k ceně statku Y. Jakou informaci vám poskytl výpočet?
e) Určete důchodovou elasticitu poptávky po statku X. Jakou informaci vám poskytl výpočet?

Obsah třetího úkolu:
1.
Zadání úkolů
2.
Řešení úlohy 1)
3.
Řešení úlohy 2)
4.
Řešení úlohy 3)
5.
Řešení úlohy 4)

Úryvek z textu:
1.
Výrobní proces ve výrobní hale může být popsán produkční funkcí:
Q = 72L + 18 L2 + L3, kde Q je množství dětských autíček vyrobených během dne a L je počet dělnic zaměstnaných v hale.
a) Charakterizujte TPP, APP a MPP haly napište jejich rovnice
b) Určete TPP, zaměstnává-li hala 7 dělnic
c) Určete hodnotu mezního produktu práce pro 4 jednotky práce
d) Určete mezní produkt 3. použité jednotky práce (bez dosazení do funkce MPP)
e) Načrtněte přibližný průběh křivek TPP, APP a MPP

2.
Firma vyrábí jogurty. Produkční funkce v krátkém období je dána rovnicí
Q = 24 L2 + 240 L – L3. Mzdová sazba je 1920 Kč za jednotku práce. Současně firma používá 10 jednotek kapitálu za cenu 2000 Kč za jednotku.
a) Od jakého množství práce se prosazuje zákon klesajících výnosů?
b) Načrtněte průběh všech krátkodobých nákladových křivek.
c) Jakým hodnotám odpovídá začátek II. a III. stádia výroby?
d) Jak určíte průměrné variabilní a mezní náklady?
e) Od jakého objemu produkce se prosazuje zákon klesajících výnosů?
f) Při jaké ceně nebude firma ochotna ani krátkodobě vyrábět?

Obsah čtvrtého úkolu:
1.
Zadání
2.
Řešení úlohy 1)
3.
Řešení úlohy 2)
4.
Řešení úlohy 3)
5.
Řešení úlohy 4)

Úryvek z textu:
1.
Uvažujeme firmu v podmínkách nedokonalé konkurence. Máme k dispozici tyto údaje:
P = 50Q + 0,001Q, TC = 100 000 Kč + 10Q – 0,0002Q2.
Určete:
a) cenu a množství, při kterém firma maximalizuje celkový zisk
b) vypočítejte velikost tohoto zisku
e) výsledky znázorněte graficky

2.
Uvažujeme oligopol s dominantní firmou. Křivka tržní poptávky je dána vztahem
P = - 2Q + 40. Individuální křivka poptávky dominantní firmy má tvar p = - q + 20 a MC = AC = 4.
Firmy v odvětví maximalizují obrat.
a) objem výroby a cenu pro dominantní firmu
b) objem nabídky celého odvětví
c) objem výroby a cenu, za kterou bude prodávat „konkurenční lem“
d) výsledek znázorněte graficky

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3907
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse