Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Mikroekonomie - otázky k SZZk

Mikroekonomie - otázky k SZZk

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 15 otázek ke státnicím z mikroekonomie.

Obsah

1.Podstata a smysl teorie všeobecné ekonomické rovnováhy v chápání L. Walrase, vyjádření všeobecné rovnováhy pomocí modelu 2x2x2x2
2.Výrobně spotřební efektivnost, prostředky jejího vyjádření. Cena v grafu výrobně spotřební efektivnosti
3.Způsoby dosažení všeobecné rovnováhy. Vzájemný vliv cenového systému a všeobecné rovnováhy. Optimální poměr mezi efektivnosti a spravedlnosti
4.Vzájemná závislost všeobecné ekonomické rovnováhy a ekonomie blahobytu. Kritéria hodnocení blahobytu (podle V.Pareta a A.Pigou)
5.Rovnovážný a nerovnovážný ekonomický systém. Příčiny vzniku nerovnováhy
6.Mechanismy obnovy ekonomické rovnováhy v případě odlišnosti MRSC a MRTP.Faktory bránící ekonomickému systému v obnově rovnováhy - příklady
7.Inovace a její role v ekonomickém systému. Schumpeterovy „inovační vlny“ a jejich vliv na vznik nerovnováhy ekonomického systému. Tzv. neparetovské dopady inovačního procesu a řešení problémů, které vyvolávají
8.Teorie užitku - řešené problémy, rozpory. Mechanismus porovnávání současných a budoucích užitků (Fisherův graf). Produktivní aspekty spotřeby - příklady
9.Role kapitálového trhu při využívání investičních příležitosti. Fungování kapitálového trhu v oblasti využívání investičních příležitostí v souvislosti s rozvojem schopností člověka
10.Podstata úroku dle E. Bőhm –Bawerka a I.Fishera. Grafické vyjádření poptávky a nabídky po investičních příležitostech a po investičních prostředcích
11.Průběh ekonomické volby v podmínkách neurčitosti a nejistoty. Uplatnění teorie her v ekonomii. Sociální sítě a sociální kapitál
12.Formy kapitálu. Oceňování výrobních faktorů v ekonomickém systému prostřednictvím trhu
13.Mikroekonomická úloha státu v ekonomice. Stanovisko liberalismu a etatismu. Příčiny a nástroje mikroekonomické politiky
14.Vývoj současného tržního mechanismu. Význam vymezení vlastnických práv. Vliv tržního mechanismu na možnost paretovských zlepšení
15.Vývojové tendence tržní ekonomiky a role státu v ní. Sociální a soukromé investování. Znalostní, resp. vzdělanostní společnost, role státu při jejím vzniku

Úryvek

"11. Jakým způsobem probíhá ekonomické volba v podmínkách neurčitosti a nejistoty? Jak lze uplatnit teorii her v ekonomii? Co jsou to sociální sítě a sociální kapitál?
Firma je součástí okolí, a proto se jednotlivá firma nemůže rozhodnout bez ohledu na ostatní
 Firma má dokonalé informace a je schopna zvolit tu nejlepší alternativu, která ji přinese největší užitek
 V jejím okolí existují skutečnosti, že firma nemůže jednoznačně poznat co jí přinese jednoznačný užitek
= rozhodování není jednoznačné a jednoduché !!!

 riziko = když známe události a pravděpodobnost
 nejistota = opak

- část procesu lze poměrně vyjádřit = věci, které se konají s určitou pravděpodobností. Součet pravděpodobností se rovná jedna (0,5 + 0,5 = 1)
- součin pravděpodobností = sázím-li jednu korunu, výhra musí být dvě
- užitek lze snížit = averze k riziku
- opakem rizika je bezpečnost = zvýšení bezpečnosti = když se pojistím
Teorie her
- je to matematická disciplína
- rozhodování v nejistém prostředí a za rizika
- přináší optimální řešení v teorii strategického rozhodování
- Teorii her propracovali Neumann a Morgenstern ( vznik před II.sv.válkou)
- máme několik hráčů + strategií, existence výplatní matice
Zahrnuje metody, analýzy chování subjektů, které vycházejí z toho, že si firma uvědomuje vzájemnou závislost s ostatními firmami a bere v úvahu očekávané chování ostatních subjektů a volí takovou strategii, aby dosáhla co nejlepšího výsledku, bez ohledu na výsledek ostatních subjektů

máme několik typů her :
1. hra s nulovým součtem – zisk jednoho se rovná ztrátě druhého
2. hra s nenulovým součtem – pro tento systém her je nutno předem stanovit pro všechny účastníky striktní pravidla základního rámce hry (počet hráčů, možné kombinace výsledků, cíle hráčů, metody výpočtů), volíme strategii, sestavíme výslednou matici, která existuje v každé hře pro různé kombinace dvou hráčů. Matice ukazuje jaký může být pro každého hráče výsledek. Výplata – zjistíme výsledek hry"

Poznámka

Práce má jasnou a přehlednou strukturu s mnoha doplňujícími obrázky. Zpracováno velmi pečlivě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10062
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse