Název Goodness Staženo

Světová ekonomika - výpisky k SZZk z ekonomie

Vymezení světové ekonomiky - klasifikace zemí, světová ekonomika a biosociální systém, demografický problém, ekologický problém. Vývoj světové ekonomi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Světová ekonomika

364x

Mikroekonomie - otázky k SZZk

Práce je souborem 15 otázek ke státnicím z mikroekonomie.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

338x

Vypracované státnicové otázky (SZZk) z ekonomie (Ing.) pro rok 2009 a 2010

Soubor obsahuje podrobně vypracované otázky k inženýrským státnicím z okruhu ekonomie. Zpracování je podle okruhů z ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrav... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

137x

Mikroekonomie - výpisky k SZZk

Základní pojmy - ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, principy, subjekt, model, pojmy efektivnost a výnosy z rozsahu. Racionální chování spotřebite... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

81x

Makroekonomie - otázky k SZZk

Práce podrobně zpracovává typy státnicové otázky:
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

66x

Vypracované státnicové otázky (SZZk) z národního hospodářství (Ing.) pro roky 2008, 2009 a 2010

Soubor obsahuje podrobně vypracované otázky k inženýrským státnicím z okruhu národní hospodářství. Zpracování je podle okruhů z ekonomické fakulty VŠB... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

18x

Obchodní nauka - vypracované otázky k SZZk

Tento text rozsáhle zpracovává 20 okruhů ke SZZK. Text je psán v heslech, místy v souvislých odstavcích. Rozsah jednotlivých otázek je strana a půl a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

15x