Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Mikroekonomie - otázky ke státnicím k SZZk

Mikroekonomie - otázky ke státnicím k SZZk

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky ke státnicím k bakalářskému studiu shrnují poznatky z mikroekonomie. Věnuje se charakteristice pojmu mikroekonomie. Zaměřuje se na trh z mnoha hledisek - na trh jako ekonomickou kategorii, na jeho funkce, zákonitosti na trhu dokonalé konkurence, trh výrobních faktorů, interakci trhů, tržní selhání a finanční trhy. Sleduje mezní užitek, zákon klesajících výnosů (z výrobních faktorů), náklady, maximalizaci zisku, investice či banku. Samostatnou kapitolu tvoří téma rozdělování důchodů. Všímá si také efektivnosti.

Obsah

1.
Mikroekonomie
1.1.
Roviny mikroekonomie
1.2.
Výrobní faktory
1.2.1.
Práce
1.2.2.
Půda
1.2.3.
Kapitál
1.3.
Zákon klesajících výnosů, produktivita (efektivnost) práce
1.4.
Vývoj dělby práce
1.4.1.
Proces směny peněz, funkce peněz
2.
Trh (jako ekonomická kategorie)
2.1.
Hodnoty zboží
2.2.
Kritéria dělení trhu
2.3.
Trh předmětu, subjekty trhu
2.4.
Základní elementy trhu
2.4.1.
Nabídka a její křivka
2.4.2.
Poptávka a její křivka
2.4.3.
Cena
2.4.4.
Konkurence
2.5.
Struktura trhu
2.5.1.
Typy tržní struktury (dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence - monopol, oligopol, monopolistická konkurence)
3.
Funkce trhu
3.1.
Pojetí řízení ekonomiky
3.2.
Efektivnost trhů
3.2.1.
Závislost ceny a prodeje
3.2.2.
Maximalizace zisku při úplném monopolu
3.3.
Mezní příjem
3.3.1.
Náklady monopolní firmy
3.4.
Mezní náklady
3.5.
Maximalizace zisku
4.
Zákonitosti na trhu dokonalé konkurence
4.1.
Nabídka v dokonalé konkurenci
4.2.
Podmínky maximalizace zisku
4.3.
Zisk celkový
4.4.
Vstup nového subjektu do odvětví
4.4.1.
Rovnováha na trhu dokonalé konkurence
5.
Mezní užitek
6.
Zákon klesajících výnosů (z výrobních faktorů)
7.
Náklady
7.1.
Fixní náklady
7.2.
Variabilní náklady
7.3.
Celkové náklady
7.4.
Náklady průměrně na 1 výrobek
7.4.
Marginální (mezní) náklady
8.
Maximalizace zisku
8.1.
Explicitní a implicitní náklady
9.
Trh výrobních faktorů
9.1.
Půda
9.2.
Trh práce (substituční a důchodový efekt)
9.2.1.
Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence
9.3.
Trh kapitálu
9.3.1.
Kapitálové statky
10.
Investice
11.
Banka
11.1.
Poptávka na trhu kapitálu
11.2.
Nabídka na trhu kapitálu
11.2.1.
Krátkodobé hledisko
11.2.2.
Dlouhodobé hledisko
12.
Rozdělování důchodů
12.1.
Důchod
12.2.
Bohatství
12.3.
Celkový důchod domácnosti
12.4.
Nerovnosti v důchodech a jejich měření
12.4.1.
Nerovnost ve mzdě a nerovnost v bohatství
12.5.
Měření nerovností v důchodech
12.5.1.
Lorencův graf
12.5.2.
Giniho koeficient
12.6.
Přerozdělovací procesy v ekonomice
12.6.1.
Prvotní a druhotné rozdělení důchodů v ekonomice
12.7.
Vlivy přerozdělování na ekonomické aktivity
13.
Interakce trhů
13.1.
Komplementarita a substituce
13.2.
Všeobecná rovnováha a její předpoklady
14.
Efektivnost
14.1.
Ve výrobě
14.1.1.
Mezní míra transformace produktu
14.2.
Ve spotřebě
14.2.1.
Indiferentní mapa
14.3.
Výrobně-spotřební efektivnost
15.
Tržní selhání
15.1.
Princip koncentrace kapitálu
15.2.
Jevy tržního selhání
15.2.1.
Vznik monopolu (podoby monopolu)
15.2.2.
Externality (negativní, pozitivní externality)
15.2.3.
Veřejné statky
15.2.4.
Asymetrické informace
15.2.5.
Selhání trhu
16.
Finanční trhy, peníze
16.1.
Dělení finančních trhů

Úryvek

"FINANČNÍ TRHY, PENÍZE
2 kategorie subjektů:
1) má vlastní fin. Prostředky a okamžitě je nespotřebovává, kumuluje peníze, nevstupují do procesu směny, umrtvené peníze, odložená spotřeva
2) mají chuť podnikat, nejisté podnikání vyžaduje nutný kapitál, poptávka po volných fin. Prostředcích (úvěrové peníze)

Střetávání zájmu obou kategorií se děje na finančním trhu.

Bezhotovostní peníze + historický vývoj (viz bankovnictví)

Finanční trh
- součást tržního mechanismu, kde je oddělené vlastnictví
- působí zde zákonitosti vztahu nabídky a poptávky

Nabídka – přechodný přebytek peněz, peníze ukládají v různých fin. Institucích
Poptávka – přechodná potřeba peněz převyšující jejich možnosti

Na tomto trhu mají peníze svou cenu – úrok.
Realizace nabídky a poptávky je závislá na ceně peněz – úrocích, tento pohyb je vynucený státem (systém, který každého donutí peníze přijímat)
- fin. Trh je o spekulaci (o místě, o čase, za kolik)
- fin. Trh –smluvní princip

Soustřeďování dočasně volných peněz – peníze odložené do banky – eko.umrtvení
Rozmísťování (alokace) – napomáhá předávání peněz z odvětví do odvětví, z regionu do regionu, ze státu do státu.

Funkce mobilizace – přeměňování umrt. Peněz na aktivní výrobní faktory

Finanční trh – systém vzájem. Propojených vztahů a nástrojů umožňujících soustřeďování, rozmisťování a přerozdělování dočasně volných peněžních prostředků na dobrovolném smluvním základě prostřednictvím tržního principu, tj. principu N a P

Dělení FT:

1) peněžní
- poskytování kr. půjček (do 1 roku)
- směnky, státní pokladniční poukázky a další se splatností do 1 roku"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje velké množství grafů. V textu se vyskytují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11687
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse