Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mikroekonomie - základní přehled

Mikroekonomie - základní přehled

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text uvádí základní přehled mikroekonomie. Seznamuje nejen s užitkem, cenovou elasticitou poptávky, podmínkami rizika, technologiemi a náklady firmy, ale také s dokonale konkurenční firmou a trhem, modely oligopolů, i alternativními teoriemi firmy. Práce se dále věnuje např. individuální a tržní nabídce na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu práce, všeobecné rovnováze, i tržnímu selhání a možnostem jejich řešení.

Obsah

1.
Užitek, preference a optimum spotřebitele
1.1.
Axiomy spotřebitelských preferencí
1.2.
Měření užitku
1.3.
Optimum spotřebitele
2.
Vliv změny důchodu spotřebitele na jeho poptávku
2.1.
Důchodová spotřební křivka ICC
2.2.
Engelova křivka
2.3.
Engelova výdajová křivka
2.4.
Důchodová elasticita poptávky
3.
Vliv změny ceny daného statku na individuální poptávku
3.1.
Cenová spotřební křivka (PCC
3.2.
Cenová elasticita poptávky
3.3.
Substituční efekt
3.4.
Důchodový efekt
3.5.
Celkový efekt
3.6.
Kompenzovaná poptávková křivka
4.
Vliv změny ceny jiného statku na individuální D po daném statku
4.1.
Křížový substituční efekt
4.2.
Křížový důchodový efekt
4.3.
Křížová elasticita poptávky
4.4.
Elasticita substituce
4.5.
Tržní poptávka
4.6.
Efekt módy
4.7.
Projevené preference
5.
Riziko obecně
5.1.
Typy nejistoty
5.2.
Vyrovnaná hra
5.3.
Petrohradský paradox
6.
Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika a snižování rizika
6.1.
Neumann – morgensternova funkce užitku
6.2.
Jedinec averzní k riziku
6.3.
Jedinec preferující riziko
6.4.
Jedinec lhostejný k riziku
7.
Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika a snižování rizika
7.1.
Stavově preferenční model
8.
Základní východiska analýzy firmy. Příjmy firmy
8.1.
Volba technologie
8.2.
Příjmy firmy
9.
Technologie a náklady v krátkém období
9.1.
Zákon klesajících výnosů
9.2.
Výrobní stadia v krátkém období
9.3.
Náklady firmy v krátkém období
10.
Technologie a náklady v dlouhém období
10.1.
Náklady firmy v dlouhém období
10.2.
Vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými náklady
10.3.
Obalová křivka
10.4.
Průměrné náklady jsou v krátkém i dlouhém období
10.5.
Mezní náklady v krátkém a dlouhém období
10.6.
Vliv změny cen vstupů na náklady firmy
11.
Podmínky optimálního výstupu firmy
11.1.
Optimální kombinace vstupů
11.2.
Izokvanta
11.3.
Mezní míra technické substituce - MRTS
11.4.
Mezní míra substituce
11.5.
Výnosy z rozsahu
12.
Dokonale konkurenční firma a trh v krátkém období
12.1.
Předpoklady modelu dokonalé konkurence
12.2.
Nabídka dokonale konkurenční firmy v krátkém období
12.3.
Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období
12.4.
Rovnováha dokonale konkurenčního trhu
13.
Dokonale konkurenční firma a trh v dlouhém období
13.1.
Předpoklady modelu dokonalé konkurence
13.2.
Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v dlouhém období
13.3.
Sklon LIS závisí na cenách vstupů
14.
MONOPOL, CENOVÁ DISKRIMINACE
14.1.
Optimální výstup
14.2.
Cenová diskriminace
15.
Monopolistická konkurence – optimum firmy v krátkém a dlouhém období, Chamberlainův model
15.1.
Optimum v krátkém období
15.2.
Optimum v dlouhém období
15.3.
Chamberlinův model
16.
Modely oligopolu
16.1.
Kartel
16.2.
Cournotův model oligopolu
16.3.
Stackelbergův model
16.4.
Oligopol s cenovým vůdcem
16.5.
Oligopol se zalomenou poptávkovou křivkou
16.6.
Modely oligopolů založené na teorii her
17.
Alternativní teorie firmy
17.1.
Příčiny
17.2.
Baumolův model
18.
Podmínky optimálního množství najímaných vstupů
18.1.
Jednotkové veličiny na trhu práce
19.
Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce
19.1.
Firma prodává výstup A na dokonale konkurenčním trhu
19.2.
Firma najímá L na DK trhu
19.3.
Poptávka dokonale konkurenční firmy
19.4.
Tržní poptávka po práci
20.
Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce
20.1.
Důsledky rostoucí křivky SL
20.2.
Mzdová diskriminace monopsonu
21.
Individuální a tržní nabídka na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu práce
21.1.
Nabídka práce
21.2.
Odborové svazy
21.3.
Mzdová diskriminace monopsonu
22.
Spotřební a investiční rozhodování na trhu kapitálu
22.1.
Spotřební rozhodování
22.2.
Investiční rozhodování
23.
Všeobecná rovnováha
23.1.
Efektivnost ve směně
23.2.
Efektivnost ve výrobě
23.3.
Efektivnost výrobkového mixu
23.4.
Všeobecná rovnováha
24.
Tržní selhání a možnosti jejich řešení

Úryvek

"1. Užitek, preference a optimum spotřebitele
Axiomy spotřebitelských preferencí:
1) SROVNÁNÍ (ÚPLNIOSTI) – jestliže spotřebitel může porovnat spotřební koše A a B a může k zaujmout své stanovisko: A>B, B>C pak A=B
2) TRANZITIVITY – koše: A>B, B>C pak A>C
3) NEPŘESYCENÍ – spotřebitel nikdy nemá dost, preference většího množství statku před jeho menším množstvím. !!!neplatí vždy!!! (raději předpoklad)
3*) KONTINUITY - A>B potom i řešení blízká A>B (Nicolson)
Měření užitku
Užitek je proměnná, jejíž relativní velikost je dána směrem preferencí. Tím, že spotřebitel volí poptávku – max svůj užitek. Užitek se liší: mezi jednotlivými spotřebiteli, v čase a místě.
Kardinalistická verze teorie užitku
- považuje užitek za přímo měřitelný, za kardinální veličinu.
- celkový užitek (TU); mezní užitek (MU); zákon klesajícího mezního užitku
- bod nasycení – bod, kde MU=0, TU od tohoto bodu klesá
- IfU = f(X,Y) – spotřeba 2 statků:
MUx = (δTU / δX); MUy = (δTU / δY)
→ optimum spotř.: (MUx/Px) = (MUy/Py)
- Graf: Kardinalistický kopec užitku
o 0 – A: pouze statek A; 0 – B: pouze statek B
Ordinalistická verze teorie užitku
- užitek není přímo měřitelný
- spotřebitel je schopen říct, kterou spotřební situaci preferuje, ale ne, jak velký je její užitek, dále je možno určit, zda celkový užitek s růstem množství spotřebovávaného statku roste (MU je +) nebo klesá (MU je -)
- indiferentní křivky – vlastnosti, co znamená
- MRSc = míra ve které je spotřebitel ochoten snížit spotřebu jednoho statku a zvýšit spotřebu druhého statku, aniž by se změnil jeho TU
= - (dY / dX) → = - (MUx/MUy)
- Linie rozpočtu - PX.X + PY.Y=I
- MRSE = mezní míra substituce ve směně – poměr, v němž spotřebitel může statky X a Y směňovat na trhu při vynaložení celého důchodu; MRSE = -dY/dX=PX/PY

Optimum spotřebitele
Kardinalistická přístup
pro jeden statek: – MUX=PX
optimální kombinace dvou statků je taková, pro kterou platí: MUX/PX=MUY/PY
Ordinalistická přístup
optimální kombinace dvou statků: MRSC=MRSE neboli MUX/PX = MUY/PY
Vnitřní a rohové řešení
porovnáváním cen a mezních užitků by nenalezl optimální kombinaci, kde MRSC=MRSE "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15 stran. Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16816
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse