Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mikroelektronika a nanoelektronika

Mikroelektronika a nanoelektronika


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce se zaměřuje na trendy v mikro a nanoelektronice a předvídá jejich vývoj. Práce je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z předmětu úvod do studia nanotechnologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní terminologie
3.
Zákl. charakteristiky IO a mikrosystémů
4.
Mikromechatronika-obecně
5.
Nanoelektronika
6.
Nanosystémy
7.
NEMS

Úryvek

"1.POLOVINA 20. STOLETÍ= období techniky
=hardware age
2. POLOVINA 20. STOLETÍ= období informatiky a programu
=software age
21.STOLETÍ= období mechatroniky, mikrosystémů a nanosystémů
HRANICE MEZI MAKRO A MIKROSYSTÉMY- je definována technickými procesy
HRANICE MEZI MIKORO A NANOSYSTÉMY- je kvantově mechanická
PRACOVNÍ PRINCIPY A ZÁKLADNÍ KONCEPTY- elektromechanické a mikroelektromechanické systémy- stejné
-nanosystémy- studovány s využitím jiných konceptů a teorií
MIKROTECHNOLOGIE A NANOTECHNOLOGIE- mění výrobní technologii- materiálů
-součástek
-systémů
REALIZACE VÝROBNÍHO PROCESU- top-down- odshora dolů
-typická pro makro a mikrotechnické procesy
-výroba miniaturních součástek je založena na extrapolaci metod
užívaných pro větší součástky
-často se používá litografie a leptání- metody jsou zdokonalovány
-tzv. mikroopracovávání
-bottom-up- odzdola dolů

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

VÝRAZ MIKROSYSTÉM ZAHRNUJE- integrované obvody
-MEMS- Micro-Electro-Mechanical Systems
-MOEMS- Micro-Opto-and Electro-Mechanical Systems
-mikrosenzory
-inteligentní mikrosystémy- Smart Microsystems
-mikrooptika
-mikrotechnologie
-mikrofluidické systémy
-Mikroaktuátory

VÝRAZ NANOSYSTÉM-spojen s-molekulární technologií a nanotechnologií
-prvky NEMS -Nano-Electro-Mechanical-Systems
-aplikacemi uhlíkových nanotrubiček
-bionikou
TYPICKÁ SOUČÁST MIKROTECHNOLOGIÍ A NANNOTECHNOLOGIÍ- aplikace nových fyzikálních principů
-inteligentní materiály
-moderní výrobní procesy
NANOSYSTÉMY A MIKROSYSTÉMY- jsou charakterizovány komplexním řešením vytvořeným na čipu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56137512da2d0.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Mikroelektronika_a_nanotechnika.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse