Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Miloslav Synek: Podniková ekonomika a řízení podniku - výtah

Miloslav Synek: Podniková ekonomika a řízení podniku - výtah

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je výtahem z vybraných kapitol knihy profesora Miloslava Synka Podniková ekonomika a řízení podniku. Zabývá se podnikáním, jeho právními úpravami, výrobními faktory, náklady, cíli a funkcemi. Dále se věnuje jednotlivým typům podnikání, například ve sportu nebo ve zdravotnictví.

Obsah

1.
Podstata podniku a podnikání
1.1
Charakteristika podnikání,
1.2
Podnikatel
1.3
Podnik
1.4
Transformace českého hospodářství
2.
Právní úprava podnikání
3.
Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost
4.
Okolí podniku
5.
Efektivnost podniku a její základní kategorie
6.
Výrobní faktory a jejich klasifikace
7.
Kombinace výrobních faktorů
8.
Spotřeba výrobních faktorů
8.1
Náklady podniku
9.
Druhové třídění nákladů
10.
Účelové třídění nákladů
10.1
Třídění nákladů v závislosti na změnách objemu výroby
10.2
Třídění nákladů dle původu spotřebovaných vstupů
10.3
Třídění nákladů podle podnikových funkcí
11.
Další kategorie nákladů
12.
Výsledek činnosti podniku – výnosy a zisk
13.
Efektivnost
14.
Cíle podniku a jeho funkce
14.1
Primární cíl podniku – maximalizace zisku a tržní ceny akcií
14.2
Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku
14.3
Druhy cílů
14.4
Funkce (činnosti) podniku
14.5
Typologie podniků
15.
Majetková a kapitálová výstavba podniku
15.1
Výrobní činnost podniku
15.2
Financování podniku
16.
Investiční činnost
17.
Podnikové početnictví
18.
Finanční účetnictví a výkazy
19.
Kalkulace nákladů
20.
Rozpočetnictví
21.
Specifika výrobních podniků
22.
Členění výrobních podniků
23.
Výhody a nevýhody malých a velkých podniků
24.
Bankovní podniky
25.
Bankovní systém
26.
Struktura českého bankovního systému
27.
Bankovní prostředí
28.
Finančně úvěrové bankovní produkty
28.1
Produkty investičního bankovnictví
29.
Podniky infrastruktury
29.1
Význam a zvláštnosti podniků infrastruktury
30.
Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu
31.
Specifika zahraničního obchodu
31.1
Cla
32.
Drobné podniky a živnosti
32.1
Podpora malým a středním podnikům
33.
Podniky s mezinárodní účastí
34.
Podnikání ve zdravotnictví
35.
Ekonomika sportu

Úryvek

„Hodnocení efektivnosti investic – podstata a postup
- všeobecně platí, že investor obětuje svůj současný důchod za příslib budoucího důchodu s cílem dosáhnout zisku
- podstatou hodnocení investice je tedy porovnán vynaloženého kapitálu (výdaje na investici) s výnosy, které investice přinese, tj. hodnocení výnosnosti (rentability) investice
- dalšími důležitými kritérii hodnocení efektivnosti investic je rizikovost, tj. stupeň nebezpečí, že očekáva-ných výnosů nebude dosaženo a doba splatnosti investice (stupeň likvidity investice), tj. doba (rychlost) přeměny investice zpět do peněžní formy
- při hodnocení investice tedy přihlížíme k její:
- výnosnosti
- rizikovosti
- likviditě
- ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. Taková inves-tice se však v praxi prakticky nevyskytuje, ve skutečnosti jsou kritéria protikladná – investice s vysokou vý-nosností je obvykle vysoce riziková, likvidní a málo riziková investice bývá zase málo výnosná
- konečným výsledkem hodnocení investice je rozhodnutí, zda investici uskutečnit či nikoli, popř. kterou z ví-ce investičních variant vybrat
- postup hodnocení investic sestává z následujících kroků:
a) určení jednorázových nákladů na investici
- odhad je obvykle poměrně přesný u nákladů na pořízení pozemků, strojů a nemovitostí, problémový je od-had nákladů stavebních , nákladů na výzkum a vývoj, školení pracovníků, výzkum a vývoj apod.
b) odhad budoucích výnosů a rizik
- hlavními položkami výnosů jsou čistý zisk a odpisy, které plynou z investice; jejich výpočet vychází z odhadu budoucích tržeb a nákladů
- riziko bereme v úvahu buď přímo při odhadu budoucích výnosů, nebo nepřímo zahrnutím míry rizika do podnikové diskontní míry
c) určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál)
- kapitál, stejně jako ostatní VF, má své náklady; s těmi musíme počítat při hodnocení investice
- financuje-li firma celou investici z vlastních zdrojů, pak náklady jsou požadovaný výnos z kapitálu
- financuje-li firma celou investici z cizích zdrojů, pak náklady je úrok z úvěru
- průměrné kapitálové náklady vypočteme dle výše uvedeného vzorce pro WACC
d) výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů
- zatímco jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy v poměrně krátké době, očekávané výnosy ply-nou z investice několik let
- protože působí faktor času (viz výše) a výnosy vznikají v delším období, musíme je přepočítat na stejnou časovou bázi; tou je rok pořízení investice
- současná hodnota je definována jako peněžní suma, která musí být investována, pokud má být ve stanoveném čase získána zpět větší o očekávané výnosy
- výpočet viz SHCF, jako diskontní míru obvykle použijeme WACC

Metody hodnocení investic
- k hodnocení efektivnosti investic můžeme použít následujících metod
- metoda výnosnosti investic (ROI – Return on Investment)
- metoda doby splácení (doba návratnosti)
- metoda čisté současné hodnoty (NPV – Net Present Value)
- metoda vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return)
- při výpočtech se vychází z určitých předpokladů, které zjednodušují analýzu:
- kapitál je půjčován i vypůjčován se stejnou úrokovou mírou
- všechny peněžní toky se uskutečňují buď na začátku nebo na konci období, nikoli nepřetržitě v jeho průběhu
- výnosy jsou jisté, bez rizika (to do výpočtů vkládáme pomocí diskontování)"

Poznámka

Práce je psána heslovitě. Obsahuje graf.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse