Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ministrategie podniku NetCafé s.r.o.

Ministrategie podniku NetCafé s.r.o.


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce obsahuje zhodnocení strategie internetové společnosti NetCafé s.r.o. Uvádí analýzu trhu s Internetem, a také rozebírá vědeckotechnický rozvoj i region Ostrava. Rovněž obsahuje stručnou SWOT analýzu. Uvádí vizi ideálního podniku, formuluje vrcholné cíle a strategické operace této firmy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Analýza a prognóza podniku
2.1.
Analýza trhu
2.2.
Analýza vědecko-technického rozvoje
2.3.
Analýza regionu
3.
Analýza silných a slabých stránek
4.
Formulace předností
5.
Formulace vrcholných cílů
6.
Formulace strategických operací

Úryvek

"1.Analýza silných a slabých stránek
V severomoravském regionu jsou provozovány pouze dvě další kavárny podobného typu a naše společnost provozuje jako první Internet kavárnu v Ostravě.
Nevýhodou je dynamický technický i softwarový rozvoj v Internetu, je tedy nutné neustále sledovat trendy a nové přístupy v této oblasti.

2.Formulace předností
Společnost NetCafé uzavřela smlouvu se společností CESNET - s jedním z prvních a největších poskytovatelů Internetu v České republice. Společnost CESNET je provozovatelem 128 kb/s pevné linky z Ostravy do Prahy, odtud poté 516 kb/s linky do Amsterdamu. Naše společnost má tak zajištěno spolehlivé a rychlé spojení se světem.
Vize ideálního podniku
Společnost NetCafé je napojena síť poskytovatele Internetu společnosti CESNET.
Firma NetCafé vznikla jako společnost s ručením omezeným, kterou založili s dva společníci - Pavel Smutný a Petr Veselý. Základní jmění firmy je tvořeno dvěma vklady po
50 000 Kč od obou společníků."

Poznámka

Práce obsahuje grafy.
Práce s nízkou informační hodnotou.
Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 7manministrategiepodniku.zip (96 kB)
Nezabalený formát:
Ministrategie_podniku.doc (357 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse