Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mírové mise Organizace spojených národů (OSN), mise v Somálsku

Mírové mise Organizace spojených národů (OSN), mise v Somálsku

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v první části zabývá mírovými operacemi Organizace spojených národů, představuje jejich formy a způsob jejich financování. V druhé části se zaměřuje na konkrétní případ mírové mise v 90. letech v Somálsku. Seznamuje s příčinami krize, popisuje zapojení OSN do jejího vývoje a také závěrečné ukončení celé operace, včetně jejího zhodnocení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mírové operace
2.1.
Definice peacekeepingu
2.2.
Další dělení mírových operací
2.3.
Proces ustavování mírových operací OSN
2.4.
Zajištění vojenské síly
2.5.
Financování mírových operací OSN
3.
Konkrétní případ mírové operace
3.1.
Příčina vzniku konfliktu
3.2.
UNOSOM I (United Nations Operation in Somalia)
3.3.
UNITAF (Unified Task Force)
3.4.
UNOSOM II
3.5.
Ukončení mise
4.
Závěr
5.
Použité zdroje

Úryvek

"Další dělení mírových operací
Termín se ještě více zkomplikoval, když generální tajemník OSN Boutrus Boutrus-Ghálí vydal zprávu s názvem Agenda pro mír (An Agenda for Peace), která se zaobírá naleznutím nových strategiím k řešení konfliktů. Generální tajemník OSN v Agendě pro mír rozděluje mírové operace na preventivní diplomacii (preventive diplomacy), usmiřování (peacemaking) a udržování míru (peace-keeping).
Preventivní diplomacií se rozumí to, že se OSN má snažit zabránit sporům, které mezi stranami vznikají, případně zabránit sporům, které již probíhají, eskalovat a omezit šíření těmto konfliktům. Hlavní součástí prevence je systém včasného varování, neboť „OSN pečlivě monitoruje politickou situaci na celém světě, aby mohla rozpoznat hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti a umožnit Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi podniknout preventivní kroky.“
Peacemaking je pak opatření, které má pomoci najít stranám kompromis a dojít k dohodě prostřednictvím mírových prostředků. Na procesu peacemakingu se podílí převážně Rada bezpečnosti OSN, které může navrhnout způsob řešení konfliktu, a generální tajemník OSN, který se pak ujímá diplomatického vyjednávání.
Poslední bod dle Agendy pro mír, peace-keeping, je „přítomnost jednotek OSN v oblasti konfliktu. Jednotky zahrnují jak vojenský, tak policejní personál i civilisty.“ Následně operace na udržení míru mohou mít různé formy, jako je např.:
• udržování příměří a oddělování vojenských sil,
• preventivní rozmísťování mírových sil,
• ochrana humanitárních operací,
• realizace celkového mírového urovnání.

Proces ustavování mírových operací OSN
Jakmile vznikne na kterémkoliv místě naší planety nějaké ohnisko konfliktu, které by mohlo nějakým způsobem ohrozit ustanovení Charty OSN, je třeba, aby se OSN podílela na celé řadě konzultací potřebných ke zjištění situace. Tyto rozhovory jsou nejčastěji vedeny nejen mezi orgány OSN, ale také mezi účastníky konfliktu, členskými státy a zeměmi, které by mohly případně poskytnout pomoct, i mezi dalšími organizacemi. Následně OSN musí zjistit, jaká vládne situace v zemi – tedy podmínky politické, sociální, vojenské, humanitární aj. Na základě všech těchto vstupních údajů vydá generální tajemník OSN zprávu Radě bezpečnosti, ve které jsou uvedena doporučení k ustanovení mise včetně údajů o velikosti mise a jejího financování. Pokud se Rada bezpečnosti bude domnívat, že mise je opravdu zapotřebí, návrh odsouhlasí (je třeba 10 z 15 hlasů a žádný stálý člen nesmí být proti) a vydá rezoluci, ve které určí mandát, úkoly, začátek a konec mise atd. Otázka financování z rozpočtu a dalších zdrojů je pak řešena Valným shromážděním OSN.

Zajištění vojenské síly
OSN nedisponuje svou stálou vojenskou silou. Dle článku 43 Charty OSN se však všichni signatáři Charty OSN zavazují k tomu, že „dají k dispozici Radě bezpečnosti na její výzvu nebo podle zvláštní dohody nebo dohod k dispozici ozbrojené síly, pomoc a služby nutné k udržení mezinárodního míru.“ V Chartě je také ustanoven Vojenský štábní výbor, který se skládá z náčelníků stálých členů Rady bezpečnosti nebo jejich zástupců."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21664
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse