Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Místní finance: vysvětlení pojmů, výpočty příkladů

Místní finance: vysvětlení pojmů, výpočty příkladů

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce týkající se místních financí charakterizuje hlavní pojmy a obsahuje výpočty několika příkladů. Pojmy jsou řazeny abecedně a vysvětleny v pouze několika stručných bodech. Příklady souvisejí s problematikou čisté současné hodnoty a především úročení.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Vypočtené příklady

Úryvek

"Co analyzuje banka, pokud hodnotí obec po fin. Stránce - úvěrová schopnost (goodwill, likvidita, schopnost reprodukce, fin. situace, záruka za dlužníka, zajištění. Co je Indosament-osoba, která převádí na druhého směnku Co je průtoková dotace-veškeré zdroje v Národním fondu, všechny prostředky jdou z jednoho fondu - pokud se prostředky jen přelijí (kraj nerozhoduje) jde o průtokové dotace. Co má obec uvést do žádosti o úvěr-identifikace obce, požadovaný druh úvěru, částka a měna, způsob splácení, způsob jištění, účel použití, fin. situace obce, údaje o čerp. úvěrech, přílohy k žádosti. Co obsahuje prospekt emitenta-jméno emitenta, měna emise, hodnota a rozdělení emise, úročení, splatnost, termín upsání, emisní kurz, formy splácení a záruky emitenta. Co ze zákona stanovuje obec jako subjekt-územní základ, personální základ. CUA-nabídky, které přináší největší uspokojení v závislosti na cíli zakázky a předpokládaných výdajů = hledisko užitečnosti. Čím je kryt schodek z rozpočtu obce-fin. prostředky z min. let nebo půjčkou, výpomocí. Činnosti veřejné správy-je vázána právem a ústavními zásadami, činnost: vydávání správních aktů, souhrn institucí, které tuto činnost přímo či zprostředkovaně vykonávají. Čistý kolektivní statek-je nedělitelný, neekvivalentní s nulovým nákladem. Členění veřejné správy-státní správa, Samospráva - Územní samospráva, zájmová skupina. Daň z nemovitosti-je daní svěřenou, celý výnos je příjmem obcí. Daň z pozemku-svěřená daň, výnos plyne přímo do rozpočtu krajů | (obcí) - jde o daň z orné půdy, vinic, chmelnice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, stav. Pozemek, lesy - pokud převládá hos. fce, rybníky - jen int. chov ryb. Sazba daně je dle koeficientu obce. Daň ze staveb-součástí daně z nemovitosti, svěřená daň, výnos jde do rozpočtu obce, platí vlastník stavby, sazby dle typu stavby, podlaží. Daně dle předmětu-důchodové, spotřební, majetkové. Daňové příjmy obce-svěřené daně, sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky. Definice veřejných statků-nedělitelnost, nesoutěživost, nevylučitelnost ze spotřeby. Deformace tržní ceny-je příčinou selhání trhu. Dividendy jsou příjmy-běžného rozpočtu. Dluhopisy-dluhopisy (obligace, bondy) představují velmi rozšířený druh cenných papírů, jejichž emisí si emitent opatřuje úvěrový kapitál. Dl. a stř. úvěry-emisní půjčka, úvěrový úpis, hypoteční úvěr. Dluhopisy-cenné papíry vyjadřující závazek emitenta zaplatit vlastníkovi určitý pen. Obnos. Dluhopisy-mohou být vydány na jméno i na doručitele. Dluhopisy mohou být získány-veřejné upsání, tendr na cenu, tendr na množství, prodej z volné ruky. Dluhová služba-regulace zadluženosti obcí a krajů, suma všech závazků a návratných příjmů k urč. datu, souhrn plateb splátek dluhu a úroků za urč. období Dotace-peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu. Dotace rozdělení-dotace ze státních účelových fondů (účelové dotace), Dotace realizované převodem z resortních kapitol státního rozpočtu (z ministerstev na kraje) , Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa, Dotace schválené rozpočtovým zákonem (stát x úřady). Druhy příjmů z majetku municipalit-z prodeje majetku - kapitál. příjem, z pronájmu majetku - běžný příjem, výnosy z fin. Investování. Druhy analýzy příjmů-úvěry/posouzení fin. situace/analýza příjmů. Druhy možných výnosů dluhopisu-pevnou US/pevn. US a podílem na zisku/rozdílem mezi jmen. hodnot a jeho nižším emis. kurzem/slosovatelnou prémií/pohyblivou US/kombinací všech těchto. Druhy uživatelského poplatku-paušální - nelze u něj přesně měřit spotřeba, dotovaný - obec část hradí ze svého, uživatelský se ziskem - nutné náklady a zisk, odběrní poukázky. Druhy uživatelských poplatků-dotovaný, paušální, se ziskem. Dynamické metody hodnocení investic-metody čisté současné hodnoty, metody vnitřního výnosového %, metoda návratnosti."

Poznámka

Práce je psaná formou taháku, jednotlivé pojmy jsou psány nepřetržitě za sebou. Klíčové výrazy jsou tučně zvýrazněny. Rozsah příkladů je cca 2,5 strany, čistý text dosahuje 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21702
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse