Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mizení tradiční společnosti

Mizení tradiční společnosti


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Zápočtová práce na téma mizení tradiční společnosti. Tato práce je psána v ich-formě.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Názory Marxe, Webera a rady dalších měli na myšleni o osudu tradice, jez přišlo po nich, formativní vliv. Teorie modernizace, které se rozvíjeli v padesátých a šedesátých letech dvacátého století, povazovali za samozřejmý široce pojaty protiklad mezi ,,tradičními‘‘ a ,,moderními‘‘ společnostmi a v zásadě předpokládaly, ze při dodrženi správných podmínek je pohyb ze starší do mladší společnosti jednosměrným procesem společenské změny. Později ale nabídli sociální teoretikové, jako je Ulrich, Bek nebo Antény Giddens, o něco zdrzenlivejsi pohled na věc. Poukázali na to, ze v ranních fázích modernizace záviselo mnoho institucích zcela zásadním způsobem na tradicích, jež byly příznačné pro před moderní společnosti - tak na příklad organizace rané moderní výroby závisela do značeny míry na pokračovaní tradičních forem rodinného života. Ale s tím, jak proces modernizace vstupuje do pokrocilejsich fázi svého vývoje, drive existující tradice jsou stale výrazněji oslabovaný: společnosti se detradycionalizuji. Tradiční zvyky z moderního světa z cela nevymizely, ale jejich postaveni je jitým zpusonem promenuje. Jsou měně vnímáni jako samozřejmost a jsou méně ustálené, neboť se stale vice stávají předmětem veřejného zkoumáni a debat, což na ne má rozklady účinek. Jakmile musí tradice obhajovat svou existence a svůj smysl, straceji postaveni nezpochybňované pravdy. Presto mohou v různých podobách přezívat: mohou se například přeměnit do nějaké podoby fundamentalismu, který odmítá všechny výzvy k tomu, aby se obhájil, a hledá na pozadí všeobecných pochyb cestu, jak znovu nastolit nedotknutelný charakter tradice.Nehodlám tedy dal probrat náhledy jednotlivých teoretiku. Základní otázku kterou jejich dílo klade: byl rozvoj moderních poslecnosti doprovázen úpadkem role tradice v životě společnosti. I když klasičtí i současní sociální teoretici odpovídají na tuto otázku kladné, a z mého pohledu v sobe taková odpověď skryta dva významně problémy. První spociva v tom, ze je tezke pochopit, proč si jisté tradice a tradičný soubory představ a presvedceni uchovávají svůj vyznám i na sklonku dvacátého století. Pokud bylo tradicím souzeno, aby je rozvoj moderních společnosti smetl, proč zustavaji tradice- včetně nabozenskych kréd a zvyku- tak výrazným rysem soucaneho společenského života. Ti, kteří se důsledně drzí obecné hypotenzi o úpadku tradic, si pretrvavani či dokonce oziveci tradičních představ těžko dokaž vyložit jinak než jako regresi či reakci. Zastánci obecné hypotézy o úpadku mohou totiž vnímat prezivani tradic pouze jako návrat do minulosti, jako utociste duse, jako pokus nevzdávat se neceho, co je odsouzeno k zániku. Stoji ale za úvahu, jestli tento přístup není tak trochu namyšlený. Dokáže totiž tradici vnímat toliko jako dědictví minulosti, pozůstatek dávných casu, a tím vylučuje tu možnost, ze by tradice mohla nějakým způsobem zůstat nepilnou součásti současnosti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mizeni_tradicni_spolecnosti.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Mizeni_tradicni_spolecnosti.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse