Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mluvený projev - maturitní otázka z českého jazyka

Mluvený projev - maturitní otázka z českého jazyka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z českého jazyka zpracovává problematiku mluveného projevu. Zabývá se základy rétoriky a jejími představiteli. Vysvětluje typy řečnických projevů a druhy figur. Vše je doplněno ukázkami a příklady.

Obsah

1.
Základy rétoriky
1.1
Sofisté a sofistika
2.
Typy řečnických projevů
3.
Řečnické projevy a figury
4.
Prostěsdělovací styl
5.
Druhy obrazných pojmenování a příklady

Úryvek

"Mluvený projev: styl prostě sdělovací, rétorika

Základ rétoriky ( = řečnictví)
- vznik: Řecko
- řecký představitel: Démosthenes - trpě koktavostí a slabým hlasem, zakladatel
filipiky ( = bojová nebo-li útočná řeč)
- římský představitel: Cicero - pojednání o řečníku (De oratore), vzor klasické latiny

Sofisté = řecká filozofická škola (profesionální řečnická škola)
Sofistika = způsob jak zdánlivě logickými argumenty dokázat nepravdu

Typy řečnických projevů:
- politické, právní, akademické, církevní, společenské

Řečnické projevy a figury:
- oslovení, řečnická otázka ( = neočekávaná odpověď)
- obrazná pojmenování (metafora, personifikace, metonymie, synekdocha…atd.)
- výčty
- užívání 1. osoby čísla množného, krátkých souvětí
- opakování důležitých informací - např.: připojování stejného typu vedlejších vět, které začínají stejnou spojkou ( = užívání anafory)
- gradace ( = stupňování)

1. Text - Vážení přátelé, vítám vás na semináři Jára Cimrmana
- je to řečnický projev
- znaky: řečnická otázka, oslovení, kontaktní prvek - enumerace, výčet
- užívání 1. osoby množného čísla
- citát z jiného textu - ale pohleďme nyní co přinesl

2. Text - Že manžel odešel spontálně…, To víte ten primář…, No to víte, že zdraví už nebude
- běžně mluvený projev, text není spisovný
- opakuje slova (prostě, jako, no)
- mluví obecnou češtinou
- jsou použita ukazovací a osobní zájmena
- větná stavba, připojované věty, nerozvíjí souvětí
- opakují se informace"

Poznámka

Práce je stručná a psaná formou hesel.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c4c29982ff57.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mluveny_projev_MO.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse