Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mluvnické kategorie sloves a zajímavosti

Mluvnické kategorie sloves a zajímavosti


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně definuje, co jsou to slovesa a uvádí jejich základní rozdělení. Zmiňuje mluvnické kategorie, které se u sloves určují, tj. tvar, osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor.

Obsah

1.
Definice slovesa
2.
Dělení sloves
3.
Co všechno sloves určujeme
3.1.
Tvar
3.2.
Osoba
3.3.
Číslo
3.4.
Čas
3.5.
Rod
3.6.
Vid

Úryvek

"Sloveso patří mezi ohebné slovní druhy a ve větě je lexikálním nositelem děje. Vyjadřuje změny, procesy, stavy atd.
Slovesa lze podle významu třídit na:
- plnovýznamová - smát se, kreslit, jíst
- pomocná a modální - být, mít, chtít, umět, muset, moci, smět, dělat, dát
- fázová - začít, přestat"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x485a706d298d2.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mluv_kategorie_sloves.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse