Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mobilní komunikační zařízení

Mobilní komunikační zařízení


Kategorie: Komunikace, Výrobek, Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice mobilního komunikačního zařízení. Popisuje způsob fungování zařízení, i celé mobilní sítě. Charakterizuje připojování uživatelů do sítě, i realizaci jednotlivých hovorů. Uvádí zajímavosti spojené s tímto tématem. Zmiňuje některé typy přístrojů, které dělí do několika skupin podle náročnosti uživatele.

Obsah

1.
Trocha historie
2.
Jak to vlastně funguje
2.1
Co dokáže obyčejný stožár?
2.2
Důležitá věc
2.3
Jak může na jednom drátu viset osm lidí?
2.4
Já jsem úplně mobilní!
2.5
Zajímavosti
3.
Mapa trhu
3.1
Lowendy
3.2
Střední třída
3.3
High-endy
3.4
Kategorie sama pro sebe- stylovky
4.
Srovnání zástupců všech tříd
5.
Rozdělení prodejů
6.
Závěr

Úryvek

"2. Jak to vlastně funguje
Ještě než se přesuneme do současnosti, rád bych ve stručnosti vysvětlil, jak taková mobilní komunikace funguje. Mobil je totiž až to poslední. Mobilní telefonní síť GSM se skládá z mnoha důležitých částí. Budou nás zajímat jenom ty části, které patří mezi nejdůležitější: když nefungují tak jak mají, bývá to pro mobilní telefonisty velice nepříjemné. Každá mobilní síť má svůj „hlavní mozek“, kterému budeme říkat řídicí centrum. Zde jsou umístěny všechny důležité prvky, které se starají o celý běh sítě a o některých z nich jste určitě slyšeli. Je to například středisko textových zpráv, jehož číslo zadáváte do telefonu, nebo podpůrné centrum, které se stará o takové záležitosti jako je účtování hovorů, sledování činnosti celé sítě. Podobně důležitou částí jsou vysílače, které pokrývají území a zajišťují rádiové spojení sítě s telefonem. Co je pokrytí, určitě víte
Území, které je pokryto signálem mobilní sítě, je rozděleno na malé oblasti, které obsluhuje jeden vysílač: říkáme jim buňky. Jedna buňka by se dala přirovnat k obci a je to vlastně nejmenší samosprávní jednotka, kterou obsluhuje právě jeden vysílač. Tomu se v žargonu techniků říká BTS, někdy se také můžete setkat se slovem „bétéeska“ (je to zkratka z anglického Base Tranceiver Station). U nás čítá síť každého z našich tří operátorů několik tisíc takových vysílačů a buněk.
Pět až patnáct vysílačů je ovládáno jedním řídicím vysílačem (přesněji BSC z anglického Base Station Controller, kontrolér základnových stanic). Pokud použijeme naši analogii s rozdělením republiky, pak by řídicí vysílače mohly představovat okresy. Aby veškerá komunikace nemusela probíhat v celé síti, řídicí vysílače se slučují do celků, kterým budeme říkat lokální oblasti (anglicky Local Area, LA). Můžeme je připodobnit ke krajům. Když je to možné, komunikaci zařídí samy a ulehčí mobilní síti.
2.1 Co dokáže obyčejný stožár?
Zkusme se trochu více zaměřit na tento poslední zmíněný článek mobilní sítě a vysvětlíme si, jak se vysílač domlouvá s vaším telefonem. Představte si stožár mobilní sítě. Dole je určitě budka, která se stará o napájení vysílače, na vršku jsou podlouhlé antény, které komunikují s vaším mobilem: je to buď několik směrových antén, které vysílají jen určitým směrem, nebo jedna všesměrová (vypadá jako hromosvod). Kromě zajištění komunikace stožáru s mobilem je ale důležité, aby byl stožár zapojen do mobilní sítě. Proto si všimněte, že kromě podlouhlých antén jsou na stožáru upevněny i malé parabolické vysílače, tzv. mikrovlnné spoje. Vysílač je jimi propojen s ostatními vysílači nebo s řídicím vysílačem (BSC).
Každý „stožár“ obsluhuje jednu buňku a má přiděleny konkrétní frekvence (kanály), na kterých smí vysílat. Tyto frekvence musí být odlišné od frekvencí, na kterých vysílají sousední buňky, aby se jejich signály vzájemně nerušily. (Je to sice ještě složitější, protože na jednom stožáru se většinou nachází několik antén, které „září“ do různých směrů – pro zjednodušení ale na tyto tzv. sektory raději zapomeneme.)
2.2 Důležitá věc
I když se říká, že síť pracuje na 900 nebo 1800 MHz, je to jen pojmenování pro pásmo mnoha dílčích frekvencí – neznamená to, že síť vysílá pouze na 900 nebo 1800 MHz. Frekvencí je ve skutečnosti více než sto a protože se nacházejí kolem kmitočtu 900 a 1800 MHz, tak se mobilní sítě nazývají podle těchto kulatých čísel.
Na jeden kanál (rozumějte: frekvenci) může být připojeno nanejvýš osm telefonů, na druhou stranu ale jeden vysílač může vysílat i na několika kanálech. U nás jsou většinou využívány dva až čtyři kanály pro jednu buňku a najednou tedy může telefonovat i přes třicet uživatelů.
2.3 Jak může na jednom drátu viset osm lidí?
Aby bylo možné obsluhovat více než jeden telefon v jednom okamžiku, je každý kanál rozdělen na tzv. timesloty, neboli časové úseky – každý reprezentuje jeden hovor. Dohromady jich je osm, přičemž každá buňka vysílá ještě tzv. signalizační timeslot, který komunikuje se všemi telefony najednou – zajišťuje například sestavení hovoru nebo přenos textových zpráv.
Jednotlivé telefony se v komunikaci s vysílačem postupně střídají, přičemž každý z nich má možnost komunikovat jen velice krátkou dobu (asi 0,5 ms). Těchto cyklů s osmi kroky se za sekundu uskuteční více než dvě stě!"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.mobilmania.cz/default.aspx?article=1100650, http://www.mobilmania.cz/default.aspx?section=21&server=1&article=1119843.
Práce obsahuje tabulky, fotografie a graf. Čistého textu v práci je cca 6,5 strany.
Práce obsahuje přílohu ve formátu MS PowerPoint (*ppt)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15316
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse