Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Modelování krizových situací - výpisky

Modelování krizových situací - výpisky

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem přednášek je modelování krizových situací. Vymezují mimořádné události, uvádí jejich dělení a rizika. Dále definují model a modelování, věnují se teorii grafů, jejímu využití při modelování a charakterizují metody CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). V závěru se pak podrobně zaměřují na rozhodování a rozhodovací proces, popisují například retrospektivní analýzu, uvádí kritické role v rozhodování, či si všímají topografie.

Obsah

1.
Úvod do předmětu
1.1.
Cíl předmětu a jeho význam
1.2.
Krizová legislativa – opakování
1.3.
Bezpečností systém – opakování
1.4.
Integrovaný záchranný systém – opakování
1.5.
Typové a bezpečnostní plány – opakování
2.
Mimořádné události, dělení, krizové stavy a situace
2.1.
Krize a příčiny jejich vzniku
2.2.
Kvantifikace krizí
2.3.
Riziko, zranitelnost, hrozba
2.4.
Obecná charakteristika mimořádné události a krizové situace
2.5.
Krize organizace
3.
Model, modelování, modelová situace
3.1.
Model – definice, význam
3.2.
Modelování – definice, principy
3.3.
Rozhodovací postup při přípravě modelu a modelování
3.4.
Obecná klasifikace modelů
3.5.
Specifická klasifikace modelů
3.6.
Systémový přístup k modelování
3.7.
Otázky do semináře (v přednášce)
4.
Teorie grafů a její využití pro modelování
4.1.
Základní pojmy teorie grafů
4.2.
Cesta v grafu
4.3.
Optimální cesty v grafu
4.4.
Optimální spojení míst
4.4.1.
Možný algoritmus řešení
4.4.2.
Možný příklad
4.5.
Otázky do semináře + příklady
5.
CPM a PERT
5.1.
Úvod do problematiky
5.2.
Metoda CPM (Critical Path Method)
5.3.
Metoda PERT
6.
Rozhodování a rozhodovací proces
6.1.
Struktura rozhodovacího procesu
6.2.
Situační analýza
6.3.
Analýza a formulace rozhodovacích procesů
6.4.
Retrospektivní analýza
6.5.
Nástroje podpory analýzy rozhodování
6.6.
Vybraná pravidla rozhodování
6.7.
Podstata rozhodování
6.8.
Pět kritických rolí v rozhodování
6.9.
Procesní stránka rozhodování
6.10.
Pasti rozhodování
6.11.
Překonávání chyb při rozhodování
6.12.
Varování při rozhodování
6.13.
Historie topografie
6.13.1.
Generalizace obsahu map
6.13.2.
Popis mapy
6.13.3.
Terénní předměty
6.13.4.
Hranice
6.13.5.
Komunikace
6.13.6.
Hodnocení terénu
6.13.7.
Otázky do semináře

Úryvek

"3. Riziko, zranitelnost, hrozba
3. 1. Riziko
Riziko obecně je ekvivalent pojmu nebezpečí.
Riziko je - kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků (ČSN IEC 300-3-9:1997/01 0690/);
Podle ustanovení zákona č. 353/1999 Sb., pak „Rizikem rozumíme pravděpodobnost vzniku závažné havárie a jejich možných následků, které by mohly nastat během určitého období anebo za určitých okolností.
Riziko vzniká vzájemným působením hrozby a aktiva. Hrozba, která nepůsobí žádné škody na aktivu, nemusí být při analýze rizik brána v úvahu. Aktivum na které nepůsobí žádná hrozba není předmětem analýzy rizik.

Úroveň rizika je určena hodnotou aktiva, zranitelností aktiva a úrovní hrozby. Při návrhu protiopatření se používá pravidlo, které stanovuje, že náklady vynaložené na snížení rizika musí, být přiměřené hodnotě chráněných aktiv.
Zbytkové riziko je tak malé riziko, že je pro subjekt přijatelné a není nutné dělat protiopatření pro jeho snížení.

3. 1. 1. Aktivum:
Všechno co má pro subjekt (pro naši osobu, podnik, organizaci, společnost) nějakou hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby či MU . Aktiva dělíme na hmotná (majetek, zvířata osoby, organizace) a nehmotná (informace, Know-how, autorská práva, pracovní dovednosti apod.) Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada, 2006, ISBN 80-247-1667-4

3. 1. 2. Hodnota aktiva
Základní charakteristika aktiva, je založena na objektivním vyjádření obecné ceny nebo na subjektivním ocenění důležitosti aktiva pro daný subjekt. Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada, 2006, ISBN 80-247-1667-4

3. 2. Zranitelnost.
Zranitelnost je nedostatek nebo slabina aktiva (případně celého subjektu nebo jeho části), který může hrozba využít pro uplatnění svého nežádoucího vlivu. Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada, 2006, ISBN 80-247-1667-4

3. 2. 1. Protiopatření:
Protiopatření je postup, proces, procedura, technický prostředek nebo cokoliv, co bylo speciálně navrženo pro zmírnění působení hrozby, snížení zranitelnosti a nebo dopadu hrozby. Protiopatření se konají s cílem předejít škodám nebo usnadnit překlenutí následků vzniklé škody.
Z hlediska analýzy rizik je protiopatření charakterizováno efektivitou a náklady. Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada, 2006, ISBN 80-247-1667-4

3. 2. 2. Omezení:
Stav kdy systém nemůže odvádět svůj plný a plánovaný výkon či běžně přijímanou normu výkonu. Jde o snížení funkceschopnosti systému. Stav nastává v časově vzdáleném úseku před MU.

3. 2. 3. Ohrožení:
Stav kdy dochází ke zhoršování podmínek existence systému. Vzniká stav pro postižení integrity a existence systému. Stav nastává v blízkém časovém úseku před MU."

Poznámka

Práce je psaná především formou odrážek. Obsahuje grafy, tabulky a schémata. Rozsah čistého textu je cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21820
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse