Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Modelování území ve 3D - diplomová práce

Modelování území ve 3D - diplomová práce

Kategorie: Počítačová grafika, Software, Geografie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat 3D model historické části města Tábor v jeho nynější podobě. Teoretická část práce shromažďuje poznatky související s tvorbou digitálních modelů. Praktická část nejprve popisuje softwarové nástroje využité pro konstrukci modelu, a to Google SchetchUp a ArcGIS. Autor následně seznamuje s podklady, z nichž při modelování vycházel, a zachycuje jeho průběh. Charakterizuje modelování terénu, budov i dalších objektů jako auta, kašny či vegetace a v závěru uvažuje o možnostech rozšíření modelu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie
2.1.
Digitální data
2.1.1.
Digitální modely
2.1.2.
Geografické souřadnicové systémy
2.1.3.
Tvorba výškopisných dat
2.1.4.
Výškopisy v ČR
2.1.5.
Ortofoto mapy
2.2.
Vykreslování modelů
2.2.1.
Metody interpolace výškopisných dat
2.2.2.
Metody vykreslování výškopisných dat
2.2.3.
LOD – Level of detail
2.3.
Modelování živlů
2.3.1.
Světelné zdroje
2.3.2.
Stínování
2.3.3.
Obloha
2.3.4.
Voda
2.4
Objekty modelu I – lidského původu
2.4.1.
Silnice a železnice
2.4.2.
Budovy
2.5
Objekty modelu II – přírodního původu
3.
Použité softwarové nástroje
3.1.
Software pro práci s 3D daty
3.2.
Google SketchUp
3.3.
ArcGIS
4.
Praktická část
4.1.Model města
4.2.
Datové podklady
4.2.1.
Výškopis a ortofoto mapa
4.2.2.
Katastrální mapa
4.2.3.
Fotografování a měření výšky budov
4.3.
3D modelování
4.3.1.
Nedetailní a polodetailní objekty
4.3.2.
Detailní objekty
4.4.
Kompletování modelu
4.4.1.
Zpracování podkladových map
4.4.2.
Digitální modelování terénu
4.4.3.
Digitální modelování povrchu (DSM)
4.4.4.
Nastavení parametrů scény
4.4.5.
Vytvoření dynamické animace
5.
Závěr

Úryvek

"1.4 Výškopisy v ČR
Nejčastější výškopisná data, se kterými se setkáme v České republice jsou ZABAGED, DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G (poskytovaná ČÚZK), DMÚ 25 (poskytované Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce) a SRTM data s rozlišením 90 x 60 m pro střední Evropu, které vznikly při misi raketoplánu Endeavour metodou interferometre. Zdrojové informace získány zde [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ] a [ 11 ].
1.4.1 ZABAGED
Výškopisná data území České republiky jsou v současné době vedená v rámci Základní báze geografických dat (ZABAGED®) a poskytují informace o výškových poměrech terénního reliéfu v rozsahu celého území České republiky.
Výškopisnou část ZABAGED® tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2 nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu a dále vybrané terénní hrany. Objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou. Výškopisná část ZABAGED® je doplněna o digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů, který je odvozený z digitálního modelu reliéfu generovaného z vrstevnic a terénních hran ZABAGED®.
Výškopisná část ZABAGED® byla pořízena v letech 1995-2000 digitalizací vrstevnic Základní mapy České republiky 1:10 000 (ZM 10). Tyto vrstevnice pocházejí z velké části z původního topografického mapování území České republiky realizovaného v letech 1957 až 1965 a pozdější aktualizace nedokázaly zabránit zastarání produktu a snižování jeho homogenity. V letech 2005 až 2009 proběhla celoplošná kontrola a aktualizace těchto dat fotogrammetrickými metodami a doplněny byly vybrané terénní hrany. Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m v zalesněném terénu. Aktualizací v letech 2005 až 2009 byl minimalizován výskyt hrubých chyb a došlo k doplnění výškopisných dat v prostoru terénních stupňů a dalších míst, kde byly v ZM 10 vrstevnice záměrně vynechávány. V roce 2009 byl v rozsahu celého území České republiky dokončen odvozený digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů.
1.4.2 Digitální model reliéfu 4. generace
V roce 2008 byly zahájeny přípravné práce na projektu nového mapování výškopisu území České republiky s využitím technologií leteckého laserového skenování. Projekt je realizován v rámci Dohody o spolupráci při tvorbě digitálních databází výškopisu území České republiky mezi Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem obrany České republiky.
Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5x5 m) bodů o souřadnicích X, Y, Z, kde Z reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.
Tvorba tohoto modelu byla zahájena na pásmu “Střed”v roce 2009. Toto území je v současnosti již daty pokryto. Po dokončení pokrytí celého území ČR (do konce roku 2012) se předpokládá průběžná aktualizace produktu.
Z produktů nového výškopisu České republiky bylo začátkem roku 2011 zahájeno poskytování DMR 4G z cca 1/3 území viz. Obr. 1.4."

Poznámka

Součástí práce jsou četné mapy, nákresy, modely či tabulky, rozsah čistého textu činí cca 27 stran.
Přílohy nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23464
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse