Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modely a modelování ve fiktivním podniku

Modely a modelování ve fiktivním podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje modelování a zabývá se jeho využitím. Poté seznamuje s fiktivním podnikem, se kterým autor dále v textu pracuje. Závěrečná část popisuje složení a využití výrobkově-nákladového, výrobního a finančního modelu.

Obsah

1.
Úvod
2.
O podniku
3.
Podnikatelský model
3.1.
Výrobkově-nákladový model
3.2.
Výrobní model
3.3.
Finanční model
4.
Závěr

Úryvek

"3.2 Výrobní model

Smyslem výrobního modelu je stejně jako u výrobkově - nákladového modelu sledování vazeb a procesu uvnitř a vně podniku. Tentokrát jde však o sledování v určitém časovém období. V našem příkladu jsme si zvolili období10 let, kde výchozím rokem je rok 2000. Údaje roku 2000 jsou převzaty z výrobkově - nákladového modelu importem dat. Tato data jsou také obsahem výrobkově - nákladového modelu. Údaje pro budoucí období jsme upravili podle předpokládaného vývoje uvnitř firmy a v jejím okolí.

Pro příští období jsme neuvažovali změnu technického zařízení, proto zůstala nezměněna teoretická kapacita výroby. Dále jsme předpokládali mírné zvýšení prodeje v několika obdobích. Podle toho jsme změnili informace v tabulkách TABI.5 (Prodej tuzemsko) a TABI.6 (Prodej export). V příslušných letech se také zvýšila výroba jednotlivých komponent výrobků (TABO.1). V důsledku změny objemu produkce se měnily také celkové variabilní náklady (TABO.4 a TABO.13). Cenu jednotlivých částí jsme ponechali stejnou jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí.

V tabulkách TABO.16 a TABO.17 systém vypočítal vývoj výnosů, nákladů a hospodářských výsledků v průběhu jednotlivých let. Přehledně je tento vývoj zachycen v listu N tohoto modelu, kde jsou zpracovány grafy jednotlivých ukazatelů.

3.3 Finanční model

Do finančního modelu vstupují informace a data importované z výrobního modelu za jednotlivá období. Dále můžeme do finančního modelu zadat uvažovaná data za příští období týkající se zamýšlených investic, sazeb daní, odvodů, úroků a odpisů, uvažované úvěry, rozdělení zisku, inflaci. Tedy makroekonomické údaje, které podnik sám nemůže ovlivnit.

Obsahem modelu jsou základní finanční výkazy (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, apod.) a analýzy (ukazatele rentability, likvidity, Altmanovo Z-skóre). Je zde také spočítána hodnota firmy. V poslední části modelu jsou pomocí grafů vyjádřeny jednotlivé ukazatele a analýzy.

Podíváme-li se například na ukazatele rentability vlastního kapitálu sledovaného podniku, zjistíme, že se stále drží na přijatelné úrovni tj. nad úrokovou mírou, ale lze sledovat klesající tendenci tohoto ukazatele, což není moc dobrá zpráva. Ukazatele likvidity jsou vysoko nad doporučovanými hodnotami, kromě likvidity 1.stupně. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou mezi 0.9 a 1.1. V prvních letech firma těchto hodnot nedosahuje a v posledních sledovaných letech hodnoty výrazně převyšuje, tudíž lze usuzovat o zlepšujícím se zdraví podniku. Souhrnný Altmanův ukazatel finančního zdraví firmy ukazuje, že v celém sledovaném období je finanční situace podniku uspokojivá. Tento ukazatel má mírně rostoucí tendenci, což lze považovat za pozitivní."

Poznámka

Práce se odkazuje na tabulky, které v ní nejsou přítomny.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera979
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse