Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modely poptávky a řízení zásob

Modely poptávky a řízení zásob


Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá modely poptávky a řízením zásob. Popisuje zásady racionálního zásobování, plánování, i výpočtu spotřeby. Uvádí přehled základních druhů zásob podniku, a zmiňuje metody jejich řízení a normování. Věnuje se optimalizaci objednávek. Zamýšlí se nad problematikou obchodního modelu, i úzkého místa, a to z pohledu ekonomického.

Obsah

Úvod
1.
Řízení zásob
1.1.
Zásady racionálního zásobování
1.2.
Plánování
1.2.1.
Plán zásobování
1.3.
Metody výpočtu spotřeby
1.4.
Přehled základních druhů zásob podniku
1.5.
Metody řízení zásob
1.5.1.
Systém diferencovaného řízení zásob metodou ABC
1.5.2.
EW MATICE
1.6.
Metoda normování zásob
2.
Modely poptávky
2.2.
Optimalizace objednávek
2.3.
Obchodní model založený na poptávce a nabídce
2.4.
Ekonomický pohled na úzké místo
Závěr

Úryvek

"2.4. Ekonomický pohled na úzké místo

Teorie omezení definuje tři základní finanční metriky:
Průtok T (throughput) – peníze, které podnik obdrží za realizaci svých výrobků. Průtok se definuje jako rozdíl mezi prodejní cenou P a celkovými variabilními náklady na výrobek TVC (totally variable costs).
Investice I (investment/inventory) – peníze vydané na nákup potřebných komponent.
Provozní náklady OE (operating expanse) – peníze potřebné na to, aby se investice I přeměnili na peníze T.

Dále je možné definovat čistý zisk (net profit), kde NP = T – OE a ukazatel rentability vloženého kapitálu (return on investment), kde ROI = (T - OE)/I. Cílem je tedy přijímat taková manažerská rozhodnutí, která zvyšují hodnotu T a současně snižují nebo nechávají stejnými hodnoty I a OE.
Pokud je úzké místo ve výrobě omezením, které limituje průtok T celým podnikem, je logické se zároveň ptát, jaký ekonomický efekt nám přinášejí jednotlivé výrobky právě v úzkém místě. Náklady na každý výrobek můžeme podle předchozích definic zjednodušeně rozdělit na:
-variabilní náklady TVC, tzn. náklady přímo přiřaditelné k výrobku (obvykle náklady na materiál přímo přiřaditelný k výrobku a náklady na práci přímo přiřaditelnou k výrobku),
-rozdíl mezi prodejní cenou výrobku P a variabilními náklady na výrobek TVC, což je vlastně ta část, kterou výrobek přispívá na všechny ostatní celkové náklady podniku OE spojené s realizací výrobku, tzn. příspěvek výrobku na provozní (fixní) náklady podniku.
Z uvedeného vyplývá, že podnik by měl usilovat o realizaci takových výrobků, které:
-mají co největší rozdíl mezi prodejní cenou P a variabilními náklady TVC,
-výrobně se v úzkém místě zdrží co nejkratší dobu.

Tato „výživnost“ výrobku se dá vyjádřit právě podílem těchto hodnot, tzn. podílem příspěvku na fixní náklady a dobou, po kterou výrobek blokuje úzké místo. Čím je tento podíl vyšší, tím lépe pro podnik. Protože již bylo řečeno, že pro každou poptávku v obchodním modelu poptávka–nabídka se zpracovává aktuální nákladová kalkulace, je tento podíl znám už ve chvíli odeslání nabídky. Na základě těchto znalostí lze vytvořit zjednodušený model úzkého místa. Je definováno úzké místo podniku, které zahrnuje několik (1-n) pracovišť, se stejnou technickou a lidskou kapacitou, které mohou zpracovávat nabídnuté výrobky. U každého výrobku (zakázky) je znám jeho příspěvek, doba (počet časových jednotek), kterou výrobek stráví v úzkém místě a dodací (koncový) termín.
Potvrzené zakázky (modrá barva) se zařazují na příslušná pracoviště, tak aby byl při známé průběžné době dodržen potvrzený dodací termín. Nabídky s probíhající dobou platnosti (zelená barva) se řadí ve frontách na jednotlivá volná pracoviště (bílá barva), a to podle hodnoty výše popsaného podílu, tzn. od těch ekonomicky nejvíce efektivních sestupně. Celý model se v čase dynamicky mění podle následujících událostí:"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 6,5 strany.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://ireferaty.lidovky.cz/?tit=obezny-majetek-ekonomika&ss=3512&id_sekce=305&str=clanek, http://www.ceed.cz/podnik_ekonomika/zasobovani_logistika/555metody_vypoctu_spotreby.htm, http://www.systemonline.cz/aps-scm/efektivni-predpoved-poptavky-a-rizeni-zasob-1.htm, http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/teorie-omezeni-a-zvysovani-ekonomicke-efektivity.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15021
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse