Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modely řízení zásob

Modely řízení zásob

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvodní část práce obsahuje obecnou charakteristiku modelů zásob, uvádí dvě základní strategie řízení objednávek a klasifikaci nákladů souvisejícími se zásobovacími a skladovacími procesy. Text dále seznamuje s deterministickými i stochastickými modely zásob. Kromě základních poznatků informuje také o způsobu jejich výpočtu a u některých přikládá názorné schéma.

Obsah

1.
Modely řízení zásob
2.
Charakteristika modelů zásob
3.
Deterministické modely zásob
3.1
Model I – Optimální velikost objednávky
3.2
Model II – Přechodné neuspokojení poptávky
3.3
Model III – Produkční model
3.4
Model IV – Množstevní rabaty
4.
Stochastické modely zásob
4.1
Model I – Stochastická spojitá poptávka
4.2
Model II – Optimalizace jednorázově vytvářené zásoby
5.
Závěr
6.
Použitá literatura
7.
Rejstřík

Úryvek

"Modely řízení zásob
V zásobách má celá řada organizací vázáno nezanedbatelné procento svých aktivit. Optimalizace řízení zásob je nejvýše užitečná, protože může přispět k částečnému uvolnění takto vázaných prostředků a navíc vede ke snížení nákladů, souvisejících s probíhajícími zásobovacími procesy. Mezi zásoby patří suroviny, díly, rozpracované výrobky, dokončené výrobky, obaly a balící materiály a obecné dodávky. Řízení zásob je životně důležité pro finanční sílu firmy a v obecném případě zahrnuje rozhodování, ve kterých místech budou umístěny sklady, jaká bude jejich poloha a velikost. Protože některé jednotkové náklady s objemem skladu rostou - např. náklady na skladování, morální i fyzické opotřebení, pojištění, investice - a jiné jednotkové náklady s objemem klesají - např. náklady na přípravu, zpoždění vyvolané nedostatkem apod. - spočívá řízení skladů do značné míry na určení optimálního objemu nakupované nebo vyráběné dávky a základním objemu skladu, při kterých jsou vyváženy vlivy nákladů, které působí proti sobě. Jinou stránkou obecného problému přidělení zdrojů je rozhodnutí, při kterých objemech vydat příkaz k doplnění skladových zásob.

Charakteristika modelů zásob
Jednou ze základních charakteristik v modelech řízení zásob je charakter poptávky po sledované jednotce zásoby. Tato poptávka může být buď deterministická, nebo stochastická. Deterministická poptávka je charakterizována tím, že je poptávka v rámci uvažovaného časového období pevně daná. Například spotřeba polotovarů při výrobě nějakého výrobku je určena objemem výroby, který je předem daný. Poptávka po těchto polotovarech je tedy deterministická. Stochastická poptávka je naopak poptávkou neurčitou – její velikost lze odhadnout pouze s jistou pravděpodobností. Typickým příkladem stochastické poptávky je například poptávka po zboží nově uváděném na trh.
Při rozhodování o řízení stavu zásob je nutné uvažovat i vznik případného nedostatku zboží. Je třeba rozhodnout, zda je akceptovatelné, aby zásoba v nějakém okamžiku nebyla k dispozici. S tímto termínem souvisí a vytvoření tzv. pojistné zásoby, jejíž velikost ovlivňuje pravděpodobnost vzniku nedostatku zásoby.
Při řízení zásob je dále třeba brát do úvah i čas, který uplyne od vystavení a odeslání objednávky na danou jednotku zásoby do okamžiku než zásoba skutečně přijde na sklad. Tento interval se označuje jako pořizovací lhůta dodávky. Pořizovací lhůta dodávky může být, podobně jako poptávka, deterministická nebo stochastická.
Při řízení objednávek se lze setkat se dvěma základními strategiemi:
1. Objednávka je vystavována v okamžiku, kdy zásoba klesne na předem stanovenou mez. Tato mez se označuje jako bod znovuobjednávky. Při této strategii je tedy třeba plynule sledovat stav zásoby a při jejím poklesu na stanovenou mez objednat novou dodávku. Je to tedy systém se spojitým sledováním stavu zásoby. V tomto systému mají typicky všechny objednávky stejnou velikost, ale z výše uvedeného plyne, že délka intervalů mezi jejich vystavením se může lišit. Počet objednávek za časovou jednotku budeme označovat jako intenzitu objednávek.
2. Objednávka je vystavována v pravidelných časových intervalech. V tomto případě musí objednavatel sledovat v těchto intervalech velikost zásoby a objednat podle toho příslušné množství. Jedná se o systém s periodickým sledováním stavu zásob. Při této strategii je konstantní intenzita objednávek, ale liší se jejich velikost."

Poznámka

Práce obsahuje množství vzorců a schémat, rozsah čistého textu je cca 7,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20990
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse