Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Moderní metody a formy odměňování

Moderní metody a formy odměňování

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Tématem této seminární práce jsou moderní metody a formy odměňování. Autorka vymezuje pojem mzda, uvádí její funkce a rozlišuje několik základních mzdových forem. Dále charakterizuje různé doplňkové mzdové formy a také nemzdová plnění. V závěrečné kapitole se zabývá výběrem nejvhodnější formy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mzda
3.
Základní mzdové formy
4.
Doplňkové mzdové formy
5.
Nemzdová plnění
5.1
Povinná nemzdová plnění
5.2
Benefity
5.3
Další nemzdová plnění
6.
Daňová výhodnost jednotlivých forem odměňování
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1. ÚVOD
Odměňováním se nazývá poskytování peněžitých i nepeněžitých plnění zaměstnavatelem zaměstnanci za odvedenou závislou práci. Podle zákoníku práce „za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody.“1 Přičemž se mzda a plat „poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle
pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.“ Ochrana principu stejné mzdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty je rozvedena v § 110 zákoníku práce. Z ekonomického hlediska je práce jedním z výrobních faktorů a odměňování je jeho ekvivalentem poskytovaným za tuto práci.

Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru je v zákoníku práce rozděleno na mzdu a plat podle subjektu zaměstnavatele. Lze obecně říct, že mzda je poskytována zaměstnancům v podnikatelské sféře a plat v nepodnikatelské sféře. Dalším zásadním rozdílem je, že mzdou může být peněžité i nepeněžité plnění a platem pouze peněžité plnění. Zaměstnavatel určuje
zaměstnanci plat podle zákoníku práce, nařízení vlády vydaného k jeho provedení a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Pokud nestanoví zvláštní zákon jinak, není možné se od těchto ustanovení žádným způsobem odchýlit. Z tohoto vyplývá, že zaměstnavatelům v nepodnikatelské sféře zbývá velice úzký prostor pro ovlivnění odměňování, a tím i minimální možnost změny působení platu na motivaci a řízení zaměstnanců. Proto se v této práci dává přednost analyzování vlivu odměňování v podnikatelské sféře, kde by bylo možné odměňování zaměstnanců rozdělit na tři části – základní mzdu, doplňkové mzdové formy a nemzdová plnění.

MZDA
Mzda je peněžité nebo nepeněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na základě pracovní smlouvy, kterou se zaměstnanec zavazuje k výkonu závislé práce v pracovním poměru. Její sjednání je možné v „kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem.“4 Je nezbytné, aby byla mzda sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce a zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr s údaji o odměňování, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.

V zákoně je preferováno sjednání mzdy v kolektivní smlouvě, protože se předpokládá, že na takovéto mzdě se shodly strany jednající ve více rovnoprávném postavení, než kdyby jednal samotný zaměstnanec. Jednání o kolektivní smlouvě upravuje zákon o kolektivním vyjednávání.

Funkce mzdy jsou děleny na stimulační (motivační), regulační, kompenzační a alimentační (sociální). Motivační funkce mzdy spočívá v jejím působení pomocí různých složek a forem mzdy na žádoucí pracovní výkon zaměstnance. Regulační funkce mzdy ovlivňuje zejména výši mzdy u podnikatelských subjektů v závislosti například na její výši u konkurence, a
zároveň usměrňuje zájem občanů o určitá povolání v závislosti na možnostech výdělků. Mzda rovněž kompenzuje občanovi čas strávený výkonem práce a například různá pracovní prostředí či podmínky při výkonu práce. Z hlediska sociální funkce představuje mzda, činitel ovlivňující životní úroveň zaměstnance a jeho rodiny."

Poznámka

Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., studijní obor Andragogika, seminární práce do předmětu Řízení lidských zdrojů.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21609
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse