Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modul pružnosti v tahu pro bronz a ocel

Modul pružnosti v tahu pro bronz a ocel

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá modulem pružnosti v tahu. Určuje modul pružnosti v tahu přímou metodou pro dva vzorky různých materiálů (pro bronzový a ocelový drát) a výsledky porovnává s tabulkovými hodnotami. Z naměřených hodnot stanovuje chybu měření. Závěr patří zodpovězení kontrolních otázek.

Obsah

1.
Obecná část
2.
Postup měření
3.
Schéma
4.
Seznam použitých přístrojů a pomůcek
5.
Tabulky naměřených hodnot a zpracování výsledků
6.
Stanovení modulu pružnosti v tahu E
7.
Pravděpodobná chyba výsledku
7.1.
Pro bronzový drát
7.2.
Pro ocelový drát
8.
Výsledná hodnota modulů pružnosti v tahu E
9.
Závěr
9.1.
Porovnání tabulkových hodnot s výsledky měření
9.2.
Kontrolní otázky
9.2.1.
Jak zní Hookův zákon
9.2.2.
Co reprezentuje deformační křivka a pro kterou část této křivky platí Hookův zákon
9.2.3.
Jak zní zobecněný Hookův zákon pro izotropní kontinuum
9.2.4.
Co jsou to síly plošné a objemové
9.2.5.
Co představuje Poissonova konstanta

Úryvek

"Úkol měření
1. Určete modul pružnosti v tahu přímou metodou pro dva vzorky různých materiálů a výsledky porovnejte s tabulkovými hodnotami.
2. Z naměřených hodnot určete chybu měření.

Obecná část
Napínáme-li drát nebo tyč délky a průřezu do meze úměrnosti materiálu silou o velikosti ve směru jeho osy, pak jeho prodloužení je přímo úměrné působící síle velikosti a délce drátu a nepřímo úměrné jeho průřezu .

Kde konstantu úměrnosti nahradíme její převrácenou hodnotou

Konstanta se nazývá modul pružnosti v tahu a vyjadřuje pružnost materiálu při namáhání v tahu. Její číselná hodnota je rovna velikosti napětí, které by danou délku prodloužilo na dvojnásobek původní délky.Normálové napětí je definováno jako síla velikosti působící kolmo na jednotku plochy...

Kontrolní otázky

1. Jak zní Hookův zákon ?
Hookův zákon říká, že deformace je úměrná napětí materiálu.

2. Co reprezentuje deformační křivka a pro kterou část této křivky platí Hookův zákon ?
Tato křivka vyjadřuje grafické znázornění závislosti napětí na relativním prodloužení . Jestliže působící síla vyvolá napětí menší než mez úměrnosti, bude v tomto oboru hodnot platit Hookův zákon (Hookův zákon platí na lineární části křivky mezi body O a A)

3. Jak zní zobecněný Hookův zákon pro izotropní kontinuum ?

4. Co jsou to síly plošné a objemové ?
Objemové síly působí současně na všechny elementy objemu tělesa, pronikají celým těle-sem (např. síla tíhová nebo odstředivá). Plošné síly působí na povrch tělesa. Plošné síly můžeme popsat pomocí vektoru napětí [ten lze rozdělit na dvě složky (tečné a normá-lové napětí)].

5. Co představuje Poissonova konstanta ?
Poissonova konstanta vyjadřuje poměr prodloužení tyče."

Poznámka

Práce je založena na tabulkách, výpočtech a schématech. Částečně čerpá z: http://bruxy.regnet.cz/fel/02F1/modul_pruznosti.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10432
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse