Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Monarchie v historii a současnosti - esej

Monarchie v historii a současnosti - esej

Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručného eseje postihuje historickou tendenci přeměny monarchií na republiky a zamýšlí se nad úlohou monarchického panovníka v dnešním světě. Po vymezení podstaty této formy vlády ukazuje zejména na francouzském případě přechod od monarchie k republikánskému zřízení, ale poukazuje rovněž na zachování monarchií v jiných částech světa. Pro vystižení role a pravomocí současných monarchů si vybírá příklad Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a v závěru se zmiňuje o tendencích k obnově monarchií na Balkánském poloostrově.

Obsah

1.
Úvod: definice monarchie a její typy
1.1.
Přeměna monarchických zřízení v demokratická
1.1.1.
Francie
1.1.2.
Vznik konstitučních monarchií
2.
Monarchie ve Spojeném království
2.1.
Omezování moci panovníka v průběhu historie
2.2.
Pravomoci panovníka v současné době
3.
Srovnání úlohy panovníka v konstituční monarchii a prezidenta v parlamentní republice
4.
Tendence k obnovování monarchií na Balkánském poloostrově
5.
Závěr: monarchie ve stabilních a nestabilních státech

Úryvek

"Monarchie: jednovláda, forma státu, jejíž hlavou je monarcha (král, císař, vévoda). Rozlišuje se absolutní monarchie, v níž má panovník neomezenou moc a která je typická pro otrokářský a feudální řád, monarchie konstituční, v níž je moc monarchy omezována parlamentem a teokratická monarchie v níž hlava státu je současně nejvyšším představitelem církve.
Monarchie, jako forma vlády, vznikla ve starověku, a ve velké míře přetrvala ještě do minulých staletí, teprve během nich se ve většině států "západního světa" přetvořila v demokracii. Důvodem k tomuto jevu bylo, že vládnoucí monarchové nebyli schopni splnit nebo prostě nemohli uspokojit požadavky "prostého lidu." S narůstajícím počtem nesplněných žádostí rostla i nespokojenost poddaných.
Takto tomu bylo samozdřejmě vždy, ale ve středověku byla nedotknutelnost krále podporována církví a jejím tvrzením, že král je zvolen bohem, a že by tedy byl hřích mu odporovat. Teprve během minulých staletí, kdy moc církve slábla a zároveň vznikaly nové filozofie hlásající rovnost všech lidí, se začala i mezi prostým lidem daleko častěji objevovat otázka: "Nešlo by to i bez krále/královny?"
Toto vyústilo v postupnou přeměnu monarchií v jiné formy vlády. Tento proces byl zdlouhavý a v některých státech byl dokonce zvrácen, příkladem může být Francie. Tam došlo k koncem 18. století k revoluci a byla vyhlášena "první republika", v roce 1804 bylo obnoveno císařství v čele s Napoleonem I., ten byl 18. 6. 1815 poražen v bitvě u Waterloo, došlo k další revoluci, ale opět byla obnovena monarchie, která trvala až do roku 1848, kdy byla přerušena další revolucí, která vyústila v "druhou republiku". V roce 1852 Napoleon III. vyhlásil tzv. "druhé císařství," to vydrželo až do roku 1870, kdy došlo k povstání v Paříži, kde byla už po třetí vyhlášena republika. Ta byla zrušena během německé okupace, a po osvobození Francie, francouzi vyhlásili "čtvrtou republiku," která byla Alžírské válce nahrazena dosud trvající "pátou republikou" v čele s prezidentem de Gaullem.
Samozdřejmě, že v ostatních státech nebyla přeměna od diktatury k demokratickému zřízení tak dramatická jako tomu bylo ve Francii. Naopak, v některých zemích nedošlo k úplnému zřeknutí se panovníka, ale tato přeměna státní zřízení se byla vyjádřena pouze odejmutím většiny jeho práv, ale byl mu ponechán status hlavy státu. A a tak v řadě zemí vznikla tzv. "konstituční monarchie." V dnešní době je to jediná forma monarchie, která existuje na území Evropy, snad z vyjímkou Vatikánu. V ostatních oblastech světa, jako je například Blízký východ, ještě dnes existují diktátorské režimy a teokratické monarchie, ale tyto oblasti prošly odlišným kulturně-historickým vývojem, a tak je nelze srovnávat s Evropou.
Snad nejznámější konstituční monarchií současnosti je Velká Británie. K prvnímu omezení moci panovníka došlo v Anglii již roku 1215, kdy byla králem Johnem podepsána Magna charta libertatum. Král byl k tomuto donucen šlechtou, a podepsáním této smlovy jí přiznal určitá práva. Od roku 1263 se datují počátky anglického parlamentu, v té době zde mohli mít své zástupce pouze m칝ané, rytíři a baroni. Roku 1640 začala anglická revoluce, která trvala až do počatku šedesátých let, a během které byl roku 1649 popraven anglický král Karel I. a byla vyhlášena republika. Obdobně jako ve Francii, tento stav nevydržel dlouho, již roku 1653 se moci chopil O. Cromwell a nastolil diktaturu. Ani on se na trůnu neudržel dlouho a roku 1660 byla obnovena vláda dinastie Stuartovců. V 17. století dochází k výraznému rozvoji parlamentarismu, který je završen roku 1689 podepsáním Bill of Rights. Během 18. a 19. století došlo k několika významným změnám v anglickém parlamentním systému. Roku 1707 byl sloučen skotský a anglický parlament a dochází k vytvoření jednotného státu Velká Británie, v roce 1800 zrušen irský parlament Aktem o unii. Roku 1832 byla schválena parlamentní reforma, která mimo jiné znamenala oslabení moci Horní sněmovny, rozšíření volebního práva a vedla k vytvoření konzervativní a liberální strany."

Poznámka

V práci se objevují četné pravopisné chyby a překlepy.
Vytvořeno jako esej do kurzu Základy práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22812
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse