Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Monetární politika

Monetární politika


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice monetární politiky. Uvádí známé teorie, popisuje nástroje Centrální banky. Definuje diskontní, lombardní, i repo sazbu. Stručně charakterizuje operace na volné trhu a minimální povinné rezervy. Jmenuje příznivce, i odpůrce monetární politiky, významné osobnosti minulosti, a objasňuje jejich názory.

Obsah

1.
Teorie zabývající se monetární politikou
2.
Nástroje Centrální banky
2.1.
Přímé nástroje centrální banky
2.2.
Nepřímé nástroje centrální banky
3.
Diskontní sazba
4.
Repo sazba
5.
Lombardní sazba
6.
Operace na volném trhu
7.
Povinné minimální rezervy
8.
Automatické facility
9.
Příznivci monetární politiky
9.1.
Milton Friedman
10.
Odpůrci monetární politiky
10.1.
John Maynard Keynes

Úryvek

"Diskontní sazba
1. úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr.
2. výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou hodnotu.

Repo sazba
Repo sazba je úroková sazba, za kterou odkupuje centrální banka od komerčních bank jimi eskontované směnky. Lombardní sazba je úroková sazba při poskytování úvěrů obchodním bankám (od ČNB).

Lombardní sazba
Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze oproti zástavě cenných papírů (lombardní úvěr). Centrální banka díky této sazbě může regulovat oběh peněz. Zvýšením lombardní sazby dochází ke zdražení peněz a banky si půjčují méně. Taková monetární politika banky se pak označuje jako restriktivní. Opakem je její snížení, při kterém jde o expanzivní politiku.

Operace na volném trhu
Centrální banka je realizuje prostřednictvím nákupu a prodeje cenných papírů např. státních dluhopisů, krátkodobých pokladničních poukázek a dalších cenných papírů. Při nákupu cenných papírů tak centrální banka zvyšuje disponibilní zdroje obchodních bank. Je nutné si uvědomit, že zvětšení objemu zdrojů vyvolá prostřednictvím depozitní multiplikace mnohem výraznější zvětšení celkového množství peněz v oběhu. Při prodeji naopak zdroje bank snižuje, a tím snižuje i celkové množství peněz v oběhu. Tím jsou výrazně regulovány možnosti obchodních bank v oblasti poskytování úvěrů, které mohou výrazně ovlivnit jednotlivé ekonomické subjekty (ekonomický rozvoj – investice, zaměstnanost, cenu peněz – úrokové sazby, a tím i náklady a hospodářské výsledky).

Povinné minimální rezervy (PMR)
Jsou předpisem centrální banky stanovené rezervy obchodních bank uložené u centrální banky. Jejich výše je stanovena jako podíl z primárních depozit. Funkce PMR jako měnověpolitického nástroje je v současné době nízká. Prostředky deponované bankami v ČNB za účelem plnění PMR však mají jinou významnou úlohu: slouží jako "polštář" zajišťující plynulost mezibankovního platebního styku v Zúčtovacím centru ČNB. V roce 1999 dokončila ČNB proces postupného snižování sazby PMR na úroveň 2%, která je shodná s výší sazby PMR stanovenou Evropskou centrální bankou pro banky v Hospodářské a měnové unii (HMU).

Automatické facility
Automatické facility slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc. Protože se z hlediska bank jedná o permanentní možnost uložení resp. zapůjčení peněz, vytvářejí úrokové sazby uplatňované u těchto dvou facilit koridor, v němž se pohybují krátkodobé sazby na peněžním trhu (a také dvoutýdenní repo sazba).

Příznivci monetární politiky
Monetarismus (neoklasická makroekonomie) vychází z představy, že trhy disponují dostatečnými samoregulačními silami, které jsou schopny navracet tržní ekonomiku bez výraznějších negativních dopadů do stavu rovnováhy. Státní zásahy mají povahu destabilizujících šoků. Za zakladatele se považuje M. Friedman. Ekonomie strany nabídky je jednou z částí neoklasického monetaristického přístupu a hlavním představitelem je Arthur Laffer."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/444718-repo-sazba, http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/, http://dumfinanci.cz/?text=89-milton-friedman-31-06-1912-16-11-2006, http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15181
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse