Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Morálka - etika

Morálka - etika

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje morálce a etice v životě člověka, odkud se tyto povahové vlastnosti berou, jak jsou aplikovány v životě každého z nás a hlavně, jak a kde jsou normované. Součástí práce je i výkladový slovník některých pojmů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Morálka a její vznik
3.
Co je morálka
4.
Morálka a osobní život
5.
Morálka ani soucit nejsou vrozené
6.
Závěr
7.
Výkladový slovník
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"4. Morálka a osobní život
S morálkou se v životě setkáváme ve dvou vzájemně spjatých podobách:
 Jako s jedním ze základních regulativů lidského jednání
 Jako s vodítkem při hledání orientace v životě, jeho smyslu a štěstí
První způsob střetávání se s morálkou může mít podobu nepříjemného plnění konvencí, abychom se vyhnuli společenskému odsouzení či získali nějakou výhodu. Může mít však i podobu zcela samozřejmých, zvykových a neuvědomovaných způsobů jednání. Tato funkce morálky pomáhá zabezpečovat základní chod lidské společnosti, aby byl snesitelný a nezměnil se v boj o život. Typickým příkladem této funkce morálky mohou být křesťanské normy Desatera božích přikázání, ale i normy vyzývající k soucitu, ohleduplnosti, laskavosti apod. Někdy takto regulované jednání můžeme označit širším pojmem všeobecné SLUŠNOSTI. Často nevyžadujeme zdůvodnění těchto norem, protože instinktivně tušíme, že jsou užitečné pro společnost, čili pro nás jako členy společnosti. Plnění těchto norem může dostat podobu zvyku až rituálu, často je spojeno s etikou.
Člověk plnící navenek všechny uvedené normy nemusí být ještě mravní osobností. Může mravně selhat v situacích extrémních či nových, v nichž známé normy nelze mechanicky uplatnit. Obecná slušnost tedy představuje formální plnění společensky přijatých norem. Zejména z těchto důvodů se často mladá generace proti této morálce bouří a označuje ji, do jisté míry oprávněně, za pokryteckou. Avšak význam této morálky není zanedbatelný. Hledat vlastní odpověď na otázku, co je dobré v každé situaci rozhodování je v praktickém životě témě nemožné. Automatizované rozhodování ve standardních situacích šetří čas i úsilí a zabezpečuje přitom ve většině případů správné rozhodování.
Druhý způsob - morálka jako systém teorií o dobru a jeho zdůvodňování může být nápomocna při uvědomělém usilování o mravní zdokonalování, při hledání smyslu života a životní orientace. K ní se obracíme, když nechceme, aby náš život byl pouhé biologické přežívání. Když jsme se rozhodli konat DOBRO, klademe si otázku, v čem spočívá, jaká jsou jeho kritéria, jaké hodnoty jsou nejdůležitější a jaká je jejich hierarchie. Všichni také známe příklady lidí, pro které jednat podle mravní povinnosti bylo absolutním příkazem života.
V životě se velmi často dostáváme do situací, které řešíme instinktivně, na základě okamžitého popudu. Přitom se jedná o klíčové mravní situace, kdy svým morálním nebo nemorálním jednáním významně ovlivňujeme život svůj i jiných. V prvé řadě jsou to situace v našem partnerském životě, v rodinném životě a při výchově dětí. Je třeba si uvědomit, že nahodilé jednání či jednání ve stresu může mít důsledky, které jsou vážně hodnoceny veřejným míněním i naším svědomím, a to okamžitě i s odstupem času.
Mravní výchova nejen mládeže, ale i vlastní, není ovšem možná bez konkrétních určení hlavních morálních zásad."

Poznámka

Některé pojmy ve výkladovém slovníku jsou převzaty z Wikipedie. Výkladový slovník není počítán do počtu stran práce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9382
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse