Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Morálka v životě člověka, etika

Morálka v životě člověka, etika


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky k maturitní otázce ze základů společenských věd - Morálka v životě člověka, etika. Rozebírá druhy, kořeny etiky i přehled důležitých teorií.

Obsah

1.
Úvod
2.
Druhy etiky
3.
Soudobá etická teorie
4.
Morálka společnosti
4.1.
Morální normy
4.2.
Morální vztahy
5.
Kořeny etiky
5.1.
Antika
5.2.
Křesťanská etika
5.3.
Přehled důležitých teorií

Úryvek

"- řeckého ethos = mrav = teorie morálky, věda o morálce
- předmětem zkoumání – mravní jevy, jejich vznik a vývoj, problematiky mravního dobra a zla
- mravnost jako celek v sobě zahrnuje
a, mravní jednání – chování, zvyky jednotlivců a skupin =objektivní stránka mravních jevů
b, mravní vědomí – cítění, přesvědčení = subjektivní stránka mravních jevů
c, mravní cíle –ideje, kodexy mravních hodnot a norem = teoretická stránka mravních jevů

- vliv na utváření morálky mělo vždy náboženství a filosofie
- ve svém vývoji řešila tyto problémy:
1. vztah mezi tím co je, a co by mělo být
2. vztah mezi individuálním a společenským zájmem
3. výběr mezi dobrem a zlem
- dobro – všechno co je užitečné a prospěšné
- zlo – opak dobra
a, zlo metafyzické
- nedostatek dobrého chování, upírání lidské svobody, neplnění závazků vůči druhým
b, zlo fyzické
- katastrofy, nádory, terorismus

Druhy etiky
- rozlišujeme – heteronomní
- autonomní
- toto rozlišení pochází od Kanta (imperativ) – považoval za základní proncip etiky a mravnosti autonomii vůle
1. heteronomní
- předpokládají, že mravní zásady mají svůj původ mimo lidský svět – např. náboženství
2. autonomní
- týká se mě samotného
- I. Kant - kategorický imperativ – obecný formalní zákon mravnosti - ,, Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství” (nečiň zlo ostatním pokud nechceš aby ho oni činili tobě; vždy začni u sebe)

Soudobou etickou teorii představují tyto základní proudy:
1. filosofická antropologie – existencialismus - problémy existence, smyslu života (Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Franz Kafka)
2. systémová filosofie
a, novotomistické řešení – konečný cíl- blaženost v nebi, mravní normy dal lidu Bůh
b, fenomenologické řešení – lingvistické školy – morální je to, co se obvykle za morální považuje
c, marxistické řešení – ve společnosti základní 2 třídy morálky – vykořisťovatelé a vakořisťovaní"

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x552917b55a286.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Moralka_v_zivote_cloveka.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse