Motivace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Lidé se odjakživa zajímají o motivy jednání svého i druhých. A právě motivace je ústředním tématem této práce. Motivaci lze chápat jako proces vědomého zaměřování jednání a motiv je potřeba spojená se snahou dosáhnout určitého cíle. Jedná se o kvalitní prvotní náhled do tématu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika motivace
2.1
Motivace, motiv
2.2
Funkce a principy motivace
2.3
Vlastnosti motivace a motivovaného chování
3.
Klasifikace motivů
3.1
Pudy
3.2
Potřeby
3.3
Hierarchické uspořádání potřeb
4.
Ostatní složky motivace
5.
Vztah motivace a emocí
6.
Závěr
7.
Použitá litratura

Úryvek

"2.2 Potřeby
Potřeba je jen jeden z mnoha termínů pro spontánně vzniklé, nebo vnějšími podněty vzbuzené síly, sloužící k dosažení cíle, který je jedincem považován za slastiplný nebo užitečný (Schmidbauer, 1994). Většina ruských psychologů vychází z objektivně subjektivního charakteru potřeb, kdy objektivním základem potřeb je aktuální stav organizmu a jeho závislost na vnějších podmínkách, kdežto subjektivní charakter potřeby je patrný v různých formách jejího prožívání. Potřeba je podle E. S. Kuzmina (Homola. 1977, s. 57) „subjektivním prožíváním mnohostranné objektivní závislosti člověka“.
Obdobně S. L. Rubinštejn (Homola. 1977, s. 57) vychází z pasivně aktivní povahy potřeby, kdy pasivní stav vyjadřuje závislost člověka na vnějších podmínkách a aktivnost je směřování k uspokojení potřeby, a odvozuje tzv. trojstránkovitost potřeb. 1. Obsahová stránka – nedostatek nebo přebytek něčeho. 2. Citová stránka – dána prožíváním tohoto nedostatku či přebytku. 3. Snahová stránka – je dána tendencí dosahovat či vyhýbat se objektu s gratifikační hodnotou.
Potřeby dělíme na primární (biologicky dané, viscerogenní, nedostatky organismu) a sekundární (psychogenní, nedostatky v sociálním životě jedince), jejichž formy uspokojování jsou určovány převážně kulturou a společností, zahrnují i potřeby primární (Schmidbauer, 1994).
Mezi psychology panuje shoda o homeostatickém pojetí základních biologických potřeb, tedy o vnitřní organizaci s ohledem na působení vnějších faktorů. Člověk je neustále v kontaktu se svým okolím jako otevřený organizmus, který se své existenci bezprostředně potřebuje látky z okolí a jiné musí do okolí odevzdávat. Biologické potřeby jsou reakcemi organismu na určitý tkáňový nedostatek, aktivizují organizmus a směřují jej k objektům, které mohou tento nedostatek odstranit. Za jejich základní vlastnosti se považuje to, že existují od narození a působí celý život, udržení existence jedince vyžaduje jejich pravidelné uspokojování, jsou projevem nerovnováhy ve vnitřním prostředí a jsou přitom na vnějším prostředí nezávislé, jsou cyklické, každá potřeba je spojena s určitými reflexy, které jsou spojeny s reakcemi na určité potřeby, neuspokojované potřeby vedou ke vzniku neklidu (Homola, 1977).
Homola (1977, s. 62) udává výčet základních fyziologických potřeb takto: potrava, voda, vzduch, teplota, vyměšování, sex, absence bolesti, odpočinek a spánek, mateřská péče. K tomuto výčtu lze případně ještě přidat i další potřeby: potřeba aktivity, potřeba regulace, potřeba senzorické stimulace, estetický hlad, vyhýbání se nepříjemnostem a interferencím, potřeba jistoty a agrese, zvídavost, strach a hněv, potřeba volnosti pohybu a jiné.
Pokud jde o biologické potřeby a jejich projevy v lidském jednání, obvykle se klasifikují jako pozitivní potřeby, které pramení z nedostatku a vedou k vyhledávání uspokojujících objektů, negativní potřeby, které vycházejí z přítomnosti škodlivých podnětů a vedou k útěku nebo k vyhýbání, a potřeby k udržení druhu, vycházející z reprodukce a péče o potomstvo (Homola, 1977)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8569
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse