Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace a vybavenost k celoživotnímu učení u dětí vzdělávaných doma a ve škole

Motivace a vybavenost k celoživotnímu učení u dětí vzdělávaných doma a ve škole

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve popisuje průběh a nejdůležitější znaky vzdělávání doma a ve škole. Poté se věnuje motivaci a vybavenosti pro celoživotní vzdělávání u obou typů, včetně faktorů, které ho mohou ovlivňovat. V závěru ještě jednou shrnuje proč je motivace pro celoživotní vzdělávání tak důležitá, a ukazuje další způsoby, jak dítě pozitivně motivovat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Domácí vzdělávání
2.1
Charakteristika domácího vzdělávání
2.1.1
Motivace rodičů pro domácí vzdělávání
2.1.2
2Metody učení v domácím vzdělávání
2.1.2.1
Spolupráce rodiny a školy při domácí vzdělávání
2.1.2.2
Konzultace
2.1.2.3
Zapůjčení učebnic
2.1.2.4
Školní akce
2.1.2.5
Semináře
2.2
Motivace a vybavenost dětí v domácím vzdělávání k učení
2.
Vzdělávání dětí na základní škole
2.1
Charakteristika vzdělávání na ZŠ
2.1.1
Vzdělávací programy
2.1.2
Učitelé
2.1.3
Změny ve vzdělávání na základních školách od roku 1990
2.2
Motivace a vybavenost dětí na základní škole k učení
2.2.1
Důvody špatné motivace
2.2.2
Úkoly učitele v podpoře žáků k učení
2.2.3
Škola jako faktor celoživotního vzdělávání
3.
Důležitost vhodné motivace k celoživotnímu učení u obou skupin dětí
3.1
Motivace k sebevzdělávání
3.2
Známkování a jiné formy hodnocení práce
4.
Závěr
5.
Zdroje

Úryvek

“ 1. Domácí vzdělávání
1.1. Charakteristika domácího vzdělávání

Pod pojmem „domácí vzdělávání“ rozumíme v prvé řadě výuku dětí školního věku, která probíhá v domácím prostředí. Charakteristická pro domácí vzdělávání je i osoba vyučujícího. Bývá jim jeden z rodičů (převážně matka), případně oba. V některých rodinách se však na vyučování podílejí i starší sourozenci, popřípadě další příbuzní a známí. Někteří rodiče také svěřují vyučování speciálních předmětů, jako je hudební čí výtvarná výchova, odborníkům. I když vyučující osoby, formy výuky i motivace rodičů mohou být různé, jedna věc je vždy společná – rodiče plně přijímají vzdělání svého dítěte za svou osobní zodpovědnost.

Motivace rodičů pro domácí vzdělávání

Většina rodičů, kteří se rozhodují pro domácí vzdělávání, považuje rozhodnutí neposlat dítě do školy nebo ho ze školy vzít za velmi závažné. Podle Thomase (1999) je také radikální v tom smyslu, že vyzývá skoro dvě stě let shromažďovanou profesionální učitelskou zkušenost. Rodiče tedy pravděpodobně mají pro své rozhodnutí dobré důvody.
Podle Nitschové (2000) bývá jedním z nejčastějších důvodů náboženské či ideologické přesvědčení rodičů. Tito rodiče obvykle mají specifické hodnoty a postoje, které se liší od převládajícího společenského trendu. Jejich hlavním motivem pro domácí vzdělávání je snaha předat dítěti tyto hodnoty tím, že budou mít kontrolu nad obsahem vzdělávání a budou dítě chránit před vlivem jiných systémů hodnot.
Velmi významným motivem pro rodiče je také posílení rodinné soudržnosti a zkvalitnění rodinného života. Rodina může trávit nejkvalitnější část dne pohromadě a její členové tak mají dostatek příležitostí se vzájemně poznávat. Děti také nejsou vystaveny takové míře stresu a napětí, které jsou se školou často spojené. Navíc domácí vzdělávání zabere ve většině případů méně času, protože individuální výuka je mnohem rychlejší než výuka hromadná, při které se musí čekat až látku pochopí všechny či alespoň většina dětí. Ani domácí úkoly nejsou při této formě výuky nezbytné. A dětem tak zbude více času na hraní a osobní zájmy. Velká část rodičů také zpochybňuje způsob, jakým se ve školách učí. Jsou přesvědčeni, že dokáží pro své děti vytvořit lepší vzdělávací a výchovné prostředí. Zdůrazňují individualitu svých dětí, kterou škola nedokáže dostatečně respektovat. Tito rodiče také často chápou domácí vzdělávání jako přirozené pokračování procesu učení, který probíhá nepřetržitě od narození dítěte, tedy jako součást celoživotního učení.

Metody učení v domácím vzdělávání

Naprostá většina autorů se shoduje v tom, že rodiče mající děti v domácím vzdělávání nemají jednotný způsob výuky dětí. Přesně naopak, rodiče mají naprostou svobodu zvolit si takový styl výuky, který bude jim i dítěti nejvíce vyhovovat. Doporučuje se však, aby si rodiče, kteří začínají s domácím vzděláváním, vypracovali určitý plán, který se pokusí alespoň přibližně dodržovat. Nemusí se nutně podobat školním osnovám, ale je vhodné, aby obsahoval jejich nejdůležitější součásti. Také se velmi doporučuje stanovit si určitou část dne, ve které se budou rodiče výuce věnovat.
Rodiče mají také volnost při výběru učebnic a dalších zdrojů, ze kterých budou při výuce čerpat.

Spolupráce rodiny a školy při domácí vzdělávání

Možná se při domácím vzdělávání může zdát nesmyslné tuto spolupráci řešit. Není tomu však zcela tak. České zákony sice tuto alternativní formu vzdělávání umožňují, avšak za určitých podmínek. A rodiče, aby tyto podmínky splnili, jsou do jisté míry nuceni se školou spolupracovat. Tato spolupráce se mnohým z nich zdá zbytečná, často však může být pro ně prospěšná. Spolupráce začíná už v okamžiku, kdy se rodiče rozhodnou s domácím vzděláváním začít. „O povolení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti. Pokud je dítě přijato do školy a je mu povoleno individuální vzdělávání, závisí další průběh na dohodě s vedením školy, případně s určeným konzultantem.
Obecně platí, že dítě je normálním žákem školy, má tedy právo na poskytnutí pomůcek jako běžný žák. „Odpovědnost za průběh vzdělávání oficiálně nese ředitel školy, která se rozhodla domácí vzdělávání zaštiťovat. Z počátku u nás existovala pouze jedna taková škola - Bratrská škola v Praze, jejímž zřizovatelem je Synodní rada Českobratrské církve evangelické. V zápětí po tom, co bylo domácí vzdělávání povoleno formou experimentu, se k němu přihlásila další škola - Církevní základní a mateřská škola J.A.Komenského v Liberci.“(Nitschová, 2000, s.88) V současné době může přijmout dítě do domácího vzdělávání kterákoli základní škola v České republice.

Rodiče tedy, přestože vzdělávají své dítě doma, nejsou v tom ponecháni zcela sami a mohou využít pomoci, která je jim ze strany školy nabízena:

Konzultace:
Tato forma pomoci je pro rodiče výhodná zejména tehdy, když při realizaci domácího vzdělávání narazí na nečekané obtíže. Do nesnází se při výuce často dostávají i zkušení pedagogové, není to tedy nic zvláštního u rodičů, kteří pedagogické vzdělání a v začátcích často ani žádné zkušenosti s výukou nemají. V této situaci není nic ponižujícího, obrátit se na zkušenější a požádat je o radu. Tento krok však může být pro rodiče velice obtížný. Mají totiž pocit, že by tím dali najevo, že si vymohli něco, co pak nezvládli."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11030
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse