Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Motivace k učení, potřeby žáka a perspektivní orientace

Motivace k učení, potřeby žáka a perspektivní orientace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným školám se věnuje problematice motivace k učení a potřebám žáka. První část se zabývá zdroji, stádii či činiteli motivace k učení nebo způsobům, jak u žáků probouzet zájem. Druhá část seznamuje s typy potřeb žáků a významem perspektivní orientace při studiu.

Obsah

1.
Motivace k učení
1.1.
Vnitřní a vnější motivace
1.2.
Stádia motivace k učení
1.3.
Odměny a tresty jako motivační činitelé
1.4.
Důvody, proč se žáci chtějí učit
1.5.
Jak probouzet zájem žáků
2.
Aktualizace a uspokojování potřeb, perspektivní orientace
2.1.
Potřeby
2.2.
Typy potřeb žáků
2.3.
Perspektivní orientace

Úryvek

"10. A MOTIVACE K UČENÍ

Čáp: Zájem o učení = souhrnné označení žákovy motivace ve vztahu k učení; je to motivace složitá, působí v ní větší počet, citů, hodnotových orientací, dílčích motivačních momentů, a to v kombinacích, které jsou odlišné interindividuálně (při srovnání různých jednotlivců) a tak intraindividuálně (při srovnání různých období v průběhu života téhož jedince).


MOTIVACE K UČENÍ

Vnitřní – dílčí motivy spjaté přímo s příslušným předmětem nebo činností, které se žák učí. Je to především:
• poznávací potřeba, zvídavost
• potřeba činnosti, funkční libost (radost ze samotného vykonávání činnost)
• uspokojení z toho, e jsem se něčemu naučil, že jsem si osvojil dovednost
• uspokojení ze společné činnosti, ze sociální komunikace a interakce při učení
Vnější – zahrnuje momenty, které jsou spjaty s příslušnou učební činností a jejím předmětem jen zprostředkovaně: zvláště je to odměna, pochvala, prestiž, trest, donucení. Vnější motivace k dosažení dlouhodobých výsledků v učení a ke zformování zralé osobnosti. Důležitý je především individuální přístup k žákům v působení ne jejich motivaci. Složky výkonové motivace – naděje na úspěch X strach z neúspěchu. Bylo zjištěno, že mezi špatně prospívajícími žáky převažují ti, jejichž činnost je dezorganizována strachem z neúspěchu, kdežto mezi žáky s dobrým prospěchem převažuje naděje na úspěch. Negativní složky motivace pravděpodobně sílí u dětí citově deprimovaných, dlouhodobě prožívajících záporný emoční postoj druhých lidí a vyrůstajících pod vlivem výchovy s množstvím přísných trestů. Vnější pobídky ovlivňující motivaci k učení:
• novost situace, předmětu nebo činnosti – názorné prezentování učiva, žák může projevit zvídavost
• činnost žáka a uspokojení z ní – žák má mít možnost vlastní výraznější aktivity (kreslení, psaní, práce v dílně, v laboratoři, hry)
• úspěch v činnosti – je dokladem toho, že žák překonal překážky a obtíže; úspěch zvyšuje sebevědomí, sebehodnocení, žákovu jistotu, jeho koncepci já
• sociální momenty – silně působí zejména pozitivní soci-ální hodnocení předmětu a činnosti, sociální hodnocení žákova úspěchu v učebních činnostech, společná činnost
• souvislost nového předmětu s předchozími činnostmi, zkušenostmi a zájmy žáka
• souvislost předmětu s životními perspektivami
Motivace k určitému oboru se snáze formuje, když mladý člověk má před očima živý model příklad člověka, který je představitelem tohoto oboru a zároveň je žákovi sympatický, je možné se s ním identifikovat.
Dvě důležitá stádia motivace k učení:
1. počáteční motivace k učení – vzniká zpravidla snadno, stačí novost situace a její vnější znaky. Obtížnější je však další vývoj, prohloubení motivace.
2. diferencovaná, hlubší a trvalejší motivace – podporuje ji všech šest výše uvedených činitelů, zvláště však záleží na vlastní žákově činnosti a jejich společenských podmínkách. Upevněný, trvalý zájem je důležitý pro formování zralé osobnosti, pro překonání lability, pocitů životní prázdnoty a nespokojenosti.
Na motivaci v učení působí rušivě již samo nasycení: nadměrné zabývání se stejnou učební činností,jediným předmětem, bez přestávek a bez vystřídání jinými předměty a činnostmi. Dále zde působí velké a opakované žákovy neúspěchy. Rušivě mohou působit nedostatky v osobních vztazích a v emočním klimatu, nedostatky v metodě vyučování a ve způsobu výchovy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse