Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace studentů vysokých škol, zejména ekonomických oborů

Motivace studentů vysokých škol, zejména ekonomických oborů

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má shrnout a charakterizovat základní motivační faktory pro studium na vysoké škole, potažmo nastínit, jak se dá motivace udržovat v průběhu studia. Nejprve je definován pojem motivace. Poté odpovídá na otázku, čím může být student motivován, aby začal studovat. Autor obecné informace aplikuje na studiu ekonomie. Následně se zamýšlí, proč je motivace důležitá během studia. Uvádí, že dobrý ekonom by měl mít znalosti z mnoha oborů, jen tak rozvine své myšlení v souvislostech. Dále autor tvrdí, že pro motivaci studenta je nepostradatelná ověřitelnost vědomostí v praktickém životě, nebo motivace zvenčí, kam řadí hodnocení nebo osobnost dobrého učitele či školu jako celek. Závěr patří informacím o sociální a studijní maladaptaci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem motivace
3.
Druhy motivace ke studiu na vysoké škole
3.1
Zájem o obor
3.2
Obecná touha po poznání
3.3
Osobností kultivace
3.4
Rozvinutí a uplatnění individuálních schopností a zájmů
3.5
Potřeba získat kvalifikaci pro výkon zaměstnání
4.
Motivační faktory ke studiu ekonomie
4.1
Finanční ohodnocení
4.2
Módnost oboru
5.
Komplexnost znalostí studenta ekonomie
6.
Stížnosti studentů na nevyužitelnost některých znalostí
7.
Motivační stimul studenta ekonomie - praxe
8.
Vnější motivace studenta ekonomie
8.1
Hodnocení
8.2
Dobrý učitel
8.3
Škola jako celek
9.
Sociální a studijní maladaptace

Úryvek

"V případě ekonomie je však nasnadě zmínit určité specifické motivační faktory.
Je to například vidina finančně dobře zajištěného života v budoucnu. Kvalifikovaný ekonom se pravděpodobně uplatní na finančně dobře ohodnocených postech a
právě tato vize budoucího dobrého finančního zajištění může být jedním z hnacích motorů usilovného studia i přesto, že student nemá příliš velký zájem o ekonomii jako vědní disciplínu. Nebezpečí tohoto „vypočítavého“ uvažování je možno spatřovat v tom, že vlastní studium studenta příliš nebaví a dotyčný až příliš často přemýšlí, jestli mu to vlastně stojí za to, nehledě na případy, kdy se mu nepodaří ihned se uplatnit v kýženém oboru a důsledkem je frustrace, pocit zbytečně vynaloženého úsilí.
Také je zřejmé, že ekonomie je u nás v současné době jedním z „módních“ oborů – patříme mezi země s mladou tržní ekonomikou, neustále se mluví o Evropské unii, noviny se hemží články, které se týkají ekonomiky. I toto může mít na člověka motivující vliv. Opět se setkáváme s motivací okolím. Zde vidím latentní nebezpečí, že se student nechá strhnout atmosférou doby bez toho, že by měl k ekonomii jako k vědní disciplíně zakořeněný hlubší vztah.
Rovněž nedostatek samostatného myšlení, vlastních názorů a neschopnost nebo neochota jít svou vlastní cestou končí tím, že člověk studuje něco, k čemu byl veden svým okolím, nejčastěji rodinou, aniž by ho ekonomie příliš zajímala. Podle mne je málokdy žádoucí takto potlačovat vlastní zájmy studenta, jestliže nejdou ruku v ruce s byť dobře míněnými, ale někdy až moc pragmatickými zájmy jeho okolí (už zmíněná racionální vize finančně zajištěného života). V některých případech hraje svou roli i rodinná tradice ve stylu „Otec je ekonom, sestra studuje ekonomii - inu, měl bys pokračovat v rodinné tradici.“ Tento postoj považuji osobně za překonaný a pro studenta omezující a bezpředmětný.
Chtěl bych podotknout, že motivace ke studiu je soubor mnoha faktorů, z nichž jsem vyjmenoval jen některé. Tyto faktory jsou u každého z nás zastoupeny v různých proporcích, působí tedy s různou intenzitou, některé nepůsobí vůbec.
I motivace jako celek má různou intenzitu. Někteří by si nedokázali svůj život představit bez studia vysoké školy, jiní na to nemohou ani pomyslet.

Jestliže se student skutečně rozhodne studovat ekonomii, je-li přijat a pustí se do studia, stává se motivace opravdu důležitým prvkem, a to hned z několika důvodů.
Především je dotyčný, narozdíl od předchozí fáze, již přímo vystaven studijním úkolům a povinnostem, které se mu mohou stát pravou noční můrou bez dostatečné motivace. Často zjišťuje, že studium ekonomie není tak jednoduché, jak si to představoval, a to zejména proto, že ekonomie má jako věda poměrně velmi široký záběr. Je nucen studovat mnoho předmětů, které mu na první pohled nepřipadají důležité, nebaví ho, často v nich proto dosahuje slabých výsledků a objevuje se frustrace. Výhodu mají naopak ti, kteří ještě před svým rozhodnutím o studiu ekonomie měli představu, co vše to obnáší, že ekonomie není jen ten hrubý nástin, se kterým měli tu čest na středních školách."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse